Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-558bfdcc-71e5-4f52-a736-227999ad3eff

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Odzysk materiałowy w recyklingu wielomateriałowych części pojazdów samochodowych jako etap wdrażania gospodarki zamkniętego obiegu

Autorzy Doliński, A.  Wojciechowski, A.  Pietrzak, K.  Dolińska, K.  Wołosiak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Paper material recovery in the ELV multi-material components recycling as a stage of the circular economy implementation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wymagania gospodarki odpadami oraz plan wprowadzenia gospodarki zamkniętego obiegu w Unii Europejskiej wywołują konieczność pełnego zagospodarowania odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. W szczególności dotyczy to odpadów części wielomateriałowych, które są coraz powszechniej stosowane w budowie pojazdów. Dotychczasowe sposoby zagospodarowania tych odpadów są nieefektywne. Spalanie w piecach cementowych i blokach energetycznych zagraża środowisku i zdrowiu. Jest również źródłem dodatkowego strumienia odpadów. Właściwym rozwiązaniem wydaje się niskotemperaturowa termoliza odpadów wielomateriałowych. W jej wyniku uzyskuje się surowce energetyczne i odzyskuje większość składników metalicznych i nieorganicznych. Udział części wielomateriałowych w konstrukcji pojazdów gwałtownie się zwiększa, toteż należy niezwłocznie wdrożyć efektywne metody zagospodarowania tych odpadów w dużej skali.
EN The waste management regulations and the schedule to introduction the Circular Economy in the European Union awake the requirement to fill gaps in the of ELV waste management methods. Particular efforts must be made to improve the treatment methods of waste of the multi-material parts, which are increasingly applied in the vehicle construction. Existing methods of these wastes treatment are inefficient. Incineration in cement kilns and power stations threaten the environment and health. It is also a source of an additional stream of waste. Low-temperature thermolysis of the multimaterial waste seems to be an appropriate solution. The products of the process are alternative energy materials, as well as most of the metal components and inorganic is recovered. It is noted a rapid growth of multi-material parts and componets in the vehicle design, therefore the effective methods of large-scale management of this waste should be promptly implemented.
Słowa kluczowe
PL odpady samochodowe   gospodarka odpadami   termoliza  
EN car waste   waste management   thermolysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 126--132
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Doliński, A.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
autor Wojciechowski, A.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
autor Pietrzak, K.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
autor Dolińska, K.
  • Bioodpady.pl Sp. z o.o.
autor Wołosiak, M.
  • WGW Greek Energy Sp. z o.o.
Bibliografia
1. Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202).
3. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 933).
4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, COM(2015) 614 final.
5. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment, COM(2015) 593 final, 2015/0272(COD).
6. Wojciechowski A., Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku; Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012; str. 23-31.
7. Małuszyńska I., Bielecki B., Wiktorowicz A., Małuszyński M., Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych, Inżynieria Ekologiczna Nr 28, 2012.
8. Report on the Environmental Benefits of Recycling, Bureau of International Recycling (BIR), Centre for Sustainable Production & Resource Efficiency (CSPRE), Imperial College London 2008.
9. Stauber R. C., Das Automobil der Zuknunft - Chancen und Anforderungen an Kunststoffe und Kunststofftechnologie, Kunststoffe im Automobilbau, VDI - Verlag 2009.
10. Przerób i Utylizacja Odpadów - Projekt Tłumaczenie podręcznika pt.: „Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi”, BRD Umweltbundesamt, dofinansowany ze środków Woje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA.
11. http://www.rafako.com.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/16567: 14 sierpnia 2015, KOGENERACJA uruchomiła we Wrocławiu nowoczesną instalację oczyszczania spalin.
12. Wojciechowski A.; Doliński A., Dywersyfikacja źródeł energii z odzysku materiałowego poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych odpadów organicznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ENERGIA I ŚRODOWISKO Produkcja – Logistyka – Zarządzanie”. 9-10 października 2014 r. w Lublinie. Wyd. Logistyka 6/2014 s. 366-377.
13. Wojciechowski A., Żmuda W., Doliński A., Krzak M., Unieszkodliwianie wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego, XII Konferencja Naukowo-Techniczna: Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2015, Szczyrk 20 23.04.2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
14. Dolińska K., Recycling of used elastomeric parts from vehicles, Thesis on the Faculty of Civil and Environmental Engineering Warsaw University of Life Sciences, January 2016.
15. Wójtowicz Marek A., Cosgrove Joseph E., Serio Michael A.: Carbon-Based Regenerable Sorbents for the Combined Carbon Dioxide and Ammonia Removal for the Primary Life Support System (PLSS), 44th International Conference on Environmental Systems ICES-2014-241, 13-17 July 2014, Tucson, Arizona.
16. Serio, M.A., Cosgrove, J.E., Wòjtowicz, M.A., Wignarajah, K., and Fisher, J., Methane Production from Pyrolysis of Mixed Solid Wastes, 42ndInternational Conference on Environmental Systems, AIAA 2012-3567 (15-19 July 2012) San Diego, CA.
17. López F.A., Centeno T.A., Rodríguez O. & Alguacil F.J. (2013): Preparation and characterization of activated carbon from the char produced in the thermolysis of granulated scrap tyres, Journal of the Air & Waste Management Association, 63:5, 534-544.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-558bfdcc-71e5-4f52-a736-227999ad3eff
Identyfikatory