Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-557bbfa5-e584-4b76-aee7-2d9d6da3542f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Niepewność prognoz parametrów wiatru dla Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej jako jedno ze źródeł błędów predykcji trasy dryfu rozbitka

Autorzy Kijewska, M.  Pleskacz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The wind forecast uncertainty for the Szczecin Lagoon and the Pomeranian Bay as one of error sources for the survivor drift route prediction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule naświetlono potrzebę predykcji trasy dryfu rozbitka w wodach Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej. Jednakże, aby wyznaczyć tę trasę należy dysponować odpowiednimi parametrami wiatru. Parametry te można pozyskać z numerycznych modeli prognoz pogody. Prognozy tychże parametrów zazwyczaj obarczone są błędami. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań, przeanalizowano przyczyny powstawania błędów prognoz i wskazano możliwe kierunki poprawy jakości prognozowanych parametrów wiatru.
EN In this paper, the need to predict a survivor drift route in the waters of the Szczecin Lagoon and the Pomeranian Bay is highlighted. However, this route will be established when appropriate wind parameters are required to be introduced into a route prediction model. These parameters can be derived from numerical weather forecast models. The forecasts of these parameters have usually errors. In this paper, based on the conducted research, the causes for errors in the wind forecasts have been discussed and possible directions for improving the quality of the forecasted wind parameters have been also indicated.
Słowa kluczowe
PL trasa dryfu   parametry wiatru   błędy prognozy  
EN drift route   wind parameters   forecast errors  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 216--223, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kijewska, M.
autor Pleskacz, K.
Bibliografia
1. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, (2009), Locja Bałtyku. Wybrzeże Polskie, Wydanie IX, Gdynia.
2. Breivik Ø ., Allen A.A., An operational search and rescue model for the Norwegian Sea and the North Sea. Journal of Marine Systems. Vol. 69(1-2). January 2008. pp. 99-113.
3. Bugajski G., Pleskacz K., Modyfikacja metody wyznaczania obszaru poszukiwań podczas akcji ratowniczych na akwenie otwartym. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. R. 17, nr 12. 2016, pp. 861-864.
4. Burciu Z., Niezawodność akcji ratowniczej w transporcie morskim. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2012.
5. Burciu Z., Modelowanie obszarów poszukiwania w aspekcie bezpieczeństwa transportu i ludzi na morzu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. Zeszyt 50. Warszawa 2003, s. 3-126.
6. Główny Urząd Statystyczny, (2016), Rocznik statystyczny, Warszawa.
7. Kasyk L., Kijewska M., Kowalewski M., Leyk M., Pyrchla J., Modeling of surface currents impact in the harbor using graph theory. Scientific Journals of the Marine University of Szczecin. Vol. 46(118). Szczecin, June 2016. pp. 189-196.
8. www.sar.gov.pl, dostęp 24.08.2017.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-557bbfa5-e584-4b76-aee7-2d9d6da3542f
Identyfikatory