Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-54eed7f8-8968-434a-bf6e-bad0b0131f30

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Koryto balastowe na gruncie jako alternatywa dla nawierzchni bezpodsypkowej

Autorzy Gisterek, I. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl
Warianty tytułu
EN Ballast trough on ground as an alternative to slab track
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wraz ze wzrostem świadomości i oczekiwań dotyczących ochrony środowiska człowieka oraz zwiększenia komfortu pobytu w miejscu pracy i odpoczynku, odnotowuje się rosnącą rolę środków, technik i technologii mających na celu zapobieganie niekorzystnym wpływom wibroakustycznym: drganiom i hałasowi. Dla sprostania wymogom obowiązującego obecnie zrównoważonego rozwoju, stosowane rozwiązania w zakresie zabezpieczeń przed tymi wpływami powinny przynosić trwałe korzyści społeczne i ekonomiczne. W artykule został poruszony temat ochrony przed drganiami i hałasem ludzi przebywających w budynkach oraz samych budynków położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, której parametry techniczne i eksploatacyjne zmieniono w istotnym stopniu. Zastosowano rozwiązanie w postaci koryta balastowego ułożonego na podłożu gruntowym. Tak wykonaną konstrukcję porównano pod względem technicznym i ekonomicznym z konkurencyjnymi rozwiązaniami.
EN Along increase in expectancy concerning human environment and increase in comfort of habitat and workplace, rising role of means and measures protecting from excessive noise and vibrations can be noted. To meet the requirements of sustainable development, used countermeasures should result in lasting social and economic benefits. The paper deals with the subject of noise and vibration protection of people and structures along a railway line. A system consisting of concrete trough on ground, containing ballasted track was proposed and erected. This structure was compared with classic and slab track.
Słowa kluczowe
PL koryto balastowe   tor klasyczny   nawierzchnia bezpodsypkowa  
EN ballast trough   ballasted track   slab track  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2016
Tom Nr 4
Strony 35--38
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gisterek, I.
Bibliografia
[1] Beton-Schotteroberbau (BSO). Materiały firmy Franz Grötz GmbH & Co. KG, 2011
[2] Bryja D., Gisterek I., Popiołek A.: A computational method for acceleration analysis of railway track with a stiffness discontinuity. W: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, s. 1-13
[3] Bryja D., Hołubowski R., Gisterek I.: Railroad vehicle modelling in probabilistic vibration analysis of a railway bridge with randomly fluctuating track ballast stiffness. W: Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamic, EURODYN 2014, s. 2737-2744
[4] Gisterek I.: Badania i analiza efektów stabilizacji podsypki kolejowej. Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, 2011
[5] Müller-Boruttau F.: Emissionschutz mit SYSTEM GRÖTZ BSO/MK - Ergebnis der Funktionsnachweismessung und Potenzial. Dokument zaprezentowany na spotkaniu DB Netz AG, Frankfurt, 20.11.2002
[6] Müller-Boruttau F.: Erschütterungsschutz bei Vollbahnen in der freien Strecke. Wystąpienie na Seminar Calenberg 29.11.2002, Bazylea
[7] Müller-Boruttau F., Rosenthal V., Breitsamter N.: Aboveground Low Vibration Emission Ballasted Track with Concrete Trough. Wystapienie na" CFA/DAGA-Tagung 2004, Strasbourg
[8] Nowosińska I.: Problemy wyboru konstrukcji nawierzchni - analiza metodą ANKOT. Problemy Kolejnictwa - Zeszyt 155, s. 72-92
[9] Skrzyński E.: Podtorze kolejowe. PKP Polskie Linie Kolejowe, 2010
[10] Szabo J.: Assessment and analysis of the behaviour of the railway superstructure in crushed stone ballast bed stabilized by ballast bonding technology under static and dynamic loads. Rozprawa doktorska, Budapeszt 2011
[11] Szabo J., Szabo J.: Anwendungsmöglichkeiten für die Schotterverklebungstechnologie (Teil 1), Der Eisenbahn Ingenieur, EI 06/2008, s. 32-43
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-54eed7f8-8968-434a-bf6e-bad0b0131f30
Identyfikatory