PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł poświęcony został zmianom w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwsza regulacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zastąpiła ją w całości ustawa z dnia 20 marca 2009 roku. Praca prezentuje podstawowe zmiany jakie zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2015 roku. Skupiono się głównie na identyfikacji uczestników imprez masowych, sposobie sprzedaży biletów, skróconym okresie przechowywania materiału utrwalonego podczas imprezy, zmianie administratora zarządzającego danymi wprowadzanymi do systemu identyfikacji uczestników, zakresie informacji umieszczanych we wskazanym systemie, możliwości udostępniania uczestnikom miejsc stojących, obligatoryjności orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Analizie poddano aktualny stan prawny, który odniesiono do poprzedniej regulacji poprzez wyodrębnienie nowych zapisów oraz charakterystykę zmian wprowadzonych w obowiązujących dotychczas przepisach.
EN
The article was devoted to changes in the law on mass events safety. The first regulation in this area was introduced by the Act of 22 August 1997. It was entirely replaced by the Act of 20 March 2009. The paper presents the fundamental changes that were introduced by the legislator in 2015. The main focus was on identifying the participants of mass events, the way of ticket sales, the shorter periods of the storage of material recorded during the event, the change of the administrator of data entered into the participants identification system, the scope of information placed in a designated system, the possibility of making standing place available to the participants, obligatory jurisdiction by the court of the punitive measure in the form of a ban on entry to a mass event. The current legal status, which was referred to the previous regulation by separating the new provisions and the characteristics of the changes made so far in the current legislation, was analysed.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
46--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
 • Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • 2. Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych, komentarz, Warszawa 2012.
 • 3. Kąkol C., Przestępstwa z nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, materiałyszkoleniowe.
 • Akty prawne
 • 1. Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów w czasie trwania imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 roku (Dz. U. z dnia 17 listopada 1995 r.).
 • 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 437).
 • 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
 • 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 ze zm.).
 • 5. Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.).
 • 6. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (D. U. z dnia 6 lipca 2010 roku),
 • 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (D. U. z dnia 2 września 2011 roku),
 • Źródła internetowe
 • 1. Adamski M., Nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – jest podpis Prezydenta Dudy, http://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/310079907-Nowelizacja-ustawyo-bezpieczenstwie-imprez-masowych---jest-podpis-prezydenta-Dudy.html#ap-1 z 25.03.2016 r.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-54c917b2-2d13-4396-b17c-755216a802a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.