Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-549e933c-6d1a-4dc2-b08e-de2ba9811cd7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza i rekonstrukcja wypadku drogowego pojazd samochodowy - nieletni pieszy (dziecko)

Autorzy Woźniak, G.  Zalewska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis and reconstruction of car accident vehicle - pedestrian minor (child)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został wypadek drogowy z udziałem pieszego. Analizując wypadki drogowe należy ze szczególną starannością zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia. Przeprowadzić dokładne oględziny, które są dowodem w sprawie i odpowiednio zinterpretowane stanowią podstawę rekonstrukcji wypadku drogowego. Ślady na pojeździe i ślady związane z pieszym pozwalają na określenie przypadku uderzenia. Obrażenia pieszego mogą pomóc w ustaleniu jego pozycji w momencie potrącenia. Fazy wypadku potrącenia pieszego to: kontakt, lot i sunięcie. Ubiór pieszego oraz stan nawierzchni jezdni mają wpływ na wartość współczynnika μ tarcia pieszego o jezdnię. Badania doświadczalne z manekinami pozwalają ustalić tylko niektóre parametry wypadku pojazd - pieszy. Analiza rzeczywistych wypadków z udziałem pieszych określiła zależność zachodzącą między odległością odrzutu pieszego, a prędkością uderzenia. Dokonano własnej analizy zderzenia pojazd - nieletni pieszy z wykorzystaniem programu PC-Crash.
EN Particular care should be taken when securing traces at the scene of the accident during road accidents analysis. Carrying out a thorough and properly interpreted inspection that is evidence in the case underpin the reconstruction of a road accident. Traces on the vehicle and traces related to pedestrian allow specifying the impact event. Injuries relating to the pedestrian can help to determine its position during car hit. The phases connected with blindside are as follows: contact, flight and offset. Pedestrian clothing and road surface conditions affect the coefficient of friction μ pedestrian on the roadway. Experimental studies with mannequins help to establish some parameters related to the accident vehicle - pedestrian. This article draws analysis of car hit was conducted involving vehicle and minor thanks to the use of the PC- Crash.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   analiza wypadków   kolizja samochodu z pieszym   program PC-CRASH  
EN road accident   accident analysis   collision of a car with a pedestrian   PC-CRASH  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 500--504, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Woźniak, G.
  • doktorantka, Katedra Pojazdów Samochodowych Politechnika Lubelska
autor Zalewska, A.
  • doktorantka, Katedra Pojazdów Samochodowych Politechnika Lubelska
Bibliografia
1. Kulis J., Wojczewski L., Oględziny - podstawy prawne, dokumentowanie i możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym, w: Kryminalistyczne badanie - oględziny miejsca zdarzenia w teorii i praktyce. Materiały z sympozjum, cz. I, Szczytno 1984.
2. Reza A., Rekonstrukcja wypadków typu pojazd - pieszy (część 1) Ustalenie miejsca potrącenia pieszego. Paragraf na drodze 1999, nr 2-3.
3. Reza A., Wypadki drogowe z udziałem pieszych. Materiały szkoleniowe - Problematyka prawna i techniczna wypadków drogowych, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 1995.
4. Reza A., Jaegermann K., Nasilenie obrażeń u potrąconych pieszych, a prędkość kolizyjna. Zbiór referatów I Sympozjum „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Kraków 1985.
5. Praca zbiorowa: Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. Wydanie 2 zmienione. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
6. www.drb.wroclaw.pl (Kolizja drogowa a wypadek drogowy - podobieństwa i różnice) [04.09.2017 r.].
7. www.obserwatoriumbrd.pl [04.09.2017 r.].
8. www.statystyka.policja.pl - Wypadki drogowe w 2016 r. [04.09.2017 r.].
9. www.wypadekdrogowy.pl - Program PC-Crash [04.09.2017 r.].
10. www.kancelaria-effect.pl - Potrącenie pieszego [04.09.2017 r.].
11. Zalewska A., Analiza wypadku drogowego pojazd samochodowy - nieletni pieszy, praca.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-549e933c-6d1a-4dc2-b08e-de2ba9811cd7
Identyfikatory