Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-545e361e-237b-4c03-a645-ce512f6e3a93

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ zastosowania detergentowych dodatków paliwowych na pracę elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa

Autorzy Szczypiński-Sala, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of detergent additives to diesel engines fuel on the operation of diesel engine injection system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano wyniki badań wykonanych dla oceny wpływu dodatków paliwowych do oleju napędowego na działanie elektromagnetycznych wtryskiwaczach paliwa. Dodatki tego typu stosowane są w celu ograniczenia powstawania osadów oraz usuwania już powstałych z precyzyjnie pasowanych elementów aparatury wtryskowej. Pomiary zostały wykonane na stanowisku badawczym z zasobnikowym układem wtryskowym. Przeprowadzono analizę dawkowania paliwa w różnych warunkach pracy układu, to znaczy wartości ciśnienia zasilania i czasu trwania wtrysku. Ocenie poddano również zmianę własności fizycznych paliwa po dodaniu modyfikatora. Wprowadzane są coraz bardziej rygorystyczne normy związane z emisja zanieczyszczeń przez silniki spalinowe, w tym związane z emisją cząstek stałych. Najszersze możliwości zmniejszania emisji szkodliwych składników spalin i tym samym spełnienia nakładanych norm dają zasobnikowe systemy wtrysku. Możliwości te wynikają z dużego zakresu możliwości sterowania czasem wtrysku i momentem początku wtrysku. Duże znaczenie ma również wartość ciśnienia rozpylania paliwa uzyskiwana w tego typu układach. Uzyskanie precyzyjnego dawkowania paliwa wpływającego na przebieg jego spalania w dużej mierze uzależnione jest od szybkości i poprawności działania wtryskiwaczy. Od ich hydraulicznej charakterystyki uzależniona jest wrażliwość na zmiany właściwości paliwa wynikające z wprowadzenia modyfikatora.
EN The article describes the results of the research carried out in order to evaluate the influence of detergent additives to diesel engines fuel on the operation of diesel engines injection systems. This type of additives is applied in order to restrict the formation of deposits and to remove those already formed from the elements of fuel injectors. The measurements were carried out on the test stand for solenoid controlled high pressure common-rail fuel injection systems. The analysis of fuel dosing was conducted in various conditions of the work of the system, ie. the value of fuel outflow pressure from the injection nozzle and injection duration. Change of fuel physical properties after adding modifier was also evaluated. There are introduced more and more rigorous norms in relation to the emission of fumes by diesel engines, including those associated with the emission of particles. Solenoid controlled common-rail fuel injection systems give the broadest possibilities of reducing the emission of detrimental fume concentrations and all the same fulfilling the imposed norms. The possibilities result from a wide range of the capability of steering the time of injection and the moment it begins. Value of pressure of spraying fuel, obtained in this type of systems is also very significant. The obtainment of precise fuel dosing, having the influence on the course of burning, depends to a large extent on the velocity and correctness of the operation of the injection systems. The proneness to the changes of fuel properties resulting from the introduction of a modifier depends on their hydraulic characteristics. In other side due to clearances 1 to 2 microns even minimal internal diesel injector deposits on the injector pintal or other components can lead to sticking and even seizure.
Słowa kluczowe
PL olej napędowy   silnik spalinowy   wtryskiwacz paliwa  
EN diesel   internal combustion engine   injection system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1166--1170
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Szczypiński-Sala, W.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 31-864 Kraków; al. Jana Pawła II 37, ws@mech.pk.edu.pl
Bibliografia
1. Doudou A., Maslouhi A., A macro-microscopic investigation of high-pressure sprays injected by a common rail system, Journal of Mechanical Science and Technology. Vol. 21, No. 8, 2007.
2. Kim H. M., Cho W. Lee J. K. H., Effect of injection condition and swirl on d.i. diesel combustion in a transparent engine system, International Journal of Automotive Technology, Vol. 9, No. 5, 2008.
3. Orliński P., Orliński S., Wpływ zasilania silnika rolniczego mieszaniną oleju napędowego z biobutanolem na jego efektywne wskaźniki pracy, Logistyka 2011, nr 6.
4. Park S.W., Kim J.W., Lee C.S., Effect of Injector Type on Fuel-Air Mixture Formation of High-Speed Diesel Sprays, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. 220, No 5, 2006.
5. Pirooz A., Effects of injector nozzle geometry on spray characteristics, an analysis, Indian J. Sci. Res. 5 (1), 2014.
6. Rosli Abu Bakar, Seminand Abdul, Rahim Ismail, Fuel Injection Pressure Effect on Performance of Direct Injection Diesel En-gines Based on Experiment, American Journal of Applied Sci-ences 5 (3), 2008.
7. Ignaciuk P., Gil L., Damages to injectors in diesel engines, Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 8, No. 21, 2014.
8. Idzior M., Borowczyk T., Karpiuk W., Stobnicki P., Możliwości badania stanu technicznego nowoczesnych wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym, Logistyka 2011, nr 3.
9. Knefel T., Ocena techniczna wtryskiwaczy Common Rail na podstawie doświadczalnych badań przelewów, Eksploatacja i Niezawodność, vol. 14, no. 1, 2012.
10. Stoeck T., Osipowicz T., Abramek K.F., Methodology for the repair of Denso common rail solenoid injectors. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 16 (2), 2014.
11. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Wpływ przedwtrysku na zjawiska falowe w zasobnikowym układzie wtryskowym silni-ka o zapłonie samoczynnym, National Transport University, Kijów nr 21, 2013.
12. Ustrzycki A., Kuszewski H., Comparative study of fuel injection at common rail system using different types of fuel, Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3, 2011.
13. Jankowski A., Sęczyk J., Zbierski K., Badania strugi paliwa rozpylanej przez układ wtryskowy CR, Journal of Kones, Inter-nal Combustion Engines, Vol. 7, No. 1-2, 2000.
14. Suh H.K., Park S.W., Lee C.S., Effect of piezo-driven injection system on the macroscopic and microscopic atomization char-acteristics of diesel fuel spray, Elsevier, Vol. 86, Issues 17-18, 2007.
15. Ustrzycki A., Kuszewski H., Woś P., The effect of length of high pressure pipes on injection process in common rail system of diesel engine, Journal of Kones, Powertrain and Transport, Vol. 17, No.3, 2010.
16. Bocheński C.I., Wpływ ciśnienia wtrysku i lepkości oleju napędowego na proces rozpylenia paliwa w silnikach z ZS, Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 6, 2004.
17. Szczypiński-Sala W., Niektóre własności mieszanin olejów roślinnych i paliw do silników o zapłonie samoczynnym, Czasopismo Techniczne, Mechanika, PK. z. 3-M, 2012.
18. Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Determinanty dokładności dawkowania paliwa w systemie zasobnikowego układu zasilania Common Rail, Czasopismo Techniczne, Mechanika, R. 105, z. 8-M, 2008.
19. Osipowicz T., Stoeck T., Regeneracja współczesnych wtryskiwaczy paliwowych silników o zapłonie samoczynnym, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, tom 14, nr 10, 2013.
20. Cisek, J., Mruk A., Szczypiński-Sala W., Wpływ biopaliw (FA-ME) na właściwości eksploatacyjne rozpylaczy paliwa silnika z zapłonem samoczynnym, Czasopismo Techniczne. Mechanika R. 109, z. 3-M, 2012.
21. Howthorne M., Ross J., Openshaw M., Use of fuel additives to maintain modern Diesel engine performance with severe test conditions. SAE 2008-01-1806, 2008.
22. Ullmann J. et al, Investigation into the formation and prevention of internal Diesel injector deposits. SAE 2008-01-0926, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-545e361e-237b-4c03-a645-ce512f6e3a93
Identyfikatory