Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-543c5df1-cd53-469f-a6cb-57cb0b494090

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Konstrukcja pompy o napędzie hipocykloidalnym w ujęciu zastosowania paliw trudnych

Autorzy Bor, M.  Borowczyk, T.  Idzior, M.  Karpiuk, W.  Smolec, R. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Construction of the hypocycloid pump in terms of the use of difficult fuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowoczesne pompy paliwa generują bardzo wysokie ciśnienia wtrysku, które przekładają się bezpośrednio na występowanie znacznych sił w układzie napędowym pompy smarowanym z wykorzystaniem przetłaczanego paliwa. Zmiana paliwa, a co za tym idzie zmiana jego właściwości fizyko-chemicznych, jest przyczyną wielu uszkodzeń w mechanizmach napędowych pomp typu krzywka-wałek mimośrodowy. Obecnie coraz większy udział w rynku paliw zyskują paliwa alternatywne, z których najbardziej popularnym paliwem są estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Istnieją również inne paliwa, takie jak wykazująca dobry potencjał aplikacyjny suspensja węglowo-wodna (CWS), której wykorzystanie zostało szerzej opisane w niniejszej publikacji. W artykule została przedstawiona autorska idea zastosowania napędu hipocykloidalnego w konstrukcji pompy paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Konstrukcja ta charakteryzuje się między innymi nowatorskim rozwiązaniem układu napędowego tłoczków sekcji w stosunku do pomp tradycyjnych. Zaproponowano ponadto niezależny układ smarowania elementów ruchowych pompy. Te i inne cechy predysponują to rozwiązanie do zastosowania w pompie paliw alternatywnych w tym tzw. paliw trudnych.
EN Modern fuel pumps generates very high injection pressures, which directly translate into significant forces in the fuel injection pump driving system. Changing the fuel and thus changing its physicochemical properties causes many damages in the eccentric cam-shaft drive. At present, an increasing share of the fuel market is derived from alternative fuels, of which the most popular fuel is the methyl esters of rapeseed oil fatty acids, while other fuels such as coal-water slurry are available. The article presents the idea of applying hypocycloid propulsion in the construction of a fuel pump for compression-ignition engines. This design is characterized by, among other things, a different solution of the drive of the pumping section compared to traditional pumps. An independent lubrication system for the pump movement components was also proposed. These and other features predispose this solution for use in an alternative fuel pump includingb the so-called difficult fuels.
Słowa kluczowe
PL common rail   hipocykloida   suspensja węglowo-wodna  
EN common rail   hypocycloid   coal-water slurry  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 7--16
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Bor, M.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
autor Borowczyk, T.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
autor Idzior, M.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
autor Karpiuk, W.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
autor Smolec, R.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
Bibliografia
1. Mitianiec W.: Combustion process of direct injected water-coal mixture in diesel engine. Combustion Engines, 2016.
2. Idzior M., Karpiuk W., Bor M., Smolec R.: Ocena możliwości zastosowania paliw węglowo-wodnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, Radom 2016.
3. Borkowski J., Szada-Borzyszkowski W.: Możliwości i konsekwencje zastosowania zawiesiny węglowo-wodnej jako paliwa alternatywnego do zasilania silników diesla. Autobusy, Radom 2014.
4. Gunther H.: Układy wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej. Budowa, sprawdzanie, diagnostyka. WKŁ, Warszawa 2014.
5. Bor M., Borowczyk T., Idzior M., Karpiuk W., Smolec R.: Analysis of hypocycloid drive application in a highpressure fuel pump. Combustion Engines, 2017.
6. Glushkov D.: The Research of Coal-Water Slurry Fuel Ignition and Artificial Composite Liquid Fuel Droplets in Academic Context. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Tomsk 2015.
7. Karpiuk W., Borowczyk T., Bieliński M.: Problemy eksploatacyjne układów wtryskowych typu common rail. Logistyka-Nauka, 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-543c5df1-cd53-469f-a6cb-57cb0b494090
Identyfikatory