Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-542dec46-8d4c-46a1-ba06-bf5720418443

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Budowa rozkładowych czasów przejazdu autobusów na podstawie wyników pomiarów

Autorzy Bauer, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Construction scheduled travel times of buses on the basis of measurements’ results
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono zasady budowy rozkładów jazdy dla dwukierunkowych linii autobusowych. Omówiono autorską metodę dopasowania rozkładowych czasów przejazdu do wyników pomiarów prowadzonych na liniach komunikacji miejskiej. Porównano dwie opcje dopasowania, w oparciu o średnie czasy przejazdu odcinków oraz skumulowany czas przejazdu linii. Pod uwagę wzięto także trzy opcje zaokrąglenia czasu przejazdu. Metoda może być rekomendowana do stosowania na miejskich liniach autobusowych.
EN The paper presents the principles of construction realistic schedules for the bi-directional bus lines. Author discusses the method of matching the scheduled travel times to the results of measurements carried out on the public transport lines. There were compared the two matching options, based on the average travel times of sections and the cumulative travel time of the line. There were also considered the three options for rounding cumulated travel time. This method can be recommended for use on urban bus lines.
Słowa kluczowe
PL rozkład jazdy   linie autobusowe   czas przejazdu  
EN timetable   bus lines   travel time  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 4
Strony 2687--2696
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bauer, M.
Bibliografia
[1] Bauer M.: Application of GPS Technology to Evaluate the Quality of Public Transport. Acta Technica Jaurinensis Series Transitus, Vol. 6. No. 3. 2013, pp. 11-23.
[2] Bauer M.: System priorytetów dla transportu zbiorowego. Monografia projektu „Travelling Towards a New Mobility: Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. Doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej Civitas Caravel”. Praca zbiorowa pod red. A. Rudnickiego. Kraków 2010.
[3] Bauer M,., Bryniarska Z., Struska P.: Dopasowanie rozkładowych czasów przejazdu do wyników pomiarów, linia 14 i linia 179. Opracowanie na zlecenie: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 2013.
[4] Ceder A.: Public-transport vehicle scheduling with multi vehicle type. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 19, Issue 3, June 2011, pp. 485–497.
[5] Celiński I., Sierpiński G.: A dynamic management of a public transportation fleet. LogForum 2013, Vol. 9, Issue 3, p135-143.
[6] Gromadzki M., Królak M., Senko J.: Rozkład jazdy jako element oferty przewozowej. Materiały XXXI Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej, Gdańsk 2006, s. 129-151.
[7] Liu Z., Zhang L., Lu X., Chene J.: Evaluation Method about Bus Scheduling Based on Discrete Hopfield Neural Network. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, Volume 11, Issue 2, April 2011, pp. 77–83.
[8] Molecki B.: Wpływ synchronizacji rozkładów jazdy na efektywność systemów transportowych. Czasopismo Logistyka, 3/2007.
[9] Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, Monografie, Kraków 1999.
[10] Vuchic V. R.: Urban Transit. Operations, Planning and Economics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005, pp. 47-62.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-542dec46-8d4c-46a1-ba06-bf5720418443
Identyfikatory