Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-54279a9c-ee7d-40d8-a87b-39f22a6cfee9

Czasopismo

Modelowanie Inżynierskie

Tytuł artykułu

Drgania swobodne teleskopowego siłownika hydraulicznego poddanego obciążeniu Eulera

Autorzy Uzny, S.  Kutrowski, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.kms.polsl.pl/mi/
Warianty tytułu
EN Free vibrations of a hydraulic telescopic cylinder subjected to Euler’s load
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie brzegowe dotyczące drgań swobodnych teleskopowego siłownika hydraulicznego jednostronnego działania, poddanego obciążeniu Eulera. Na podstawie zagadnienia brzegowego, sformułowanego na podstawie kinetycznego kryterium stateczności (przy wykorzystaniu zasady Hamiltona) przeprowadzono obliczenia dotyczące drgań poprzecznych układu. W pracy rozważano siłownik zamocowany przegubowo na obydwu jego końcach. Wyniki obliczeń numerycznych otrzymane na podstawie zagadnienia brzegowego przedstawiono w postaci bezwymiarowej. Określono wpływ parametrów siłownika (parametry grubości cylindrów oraz grubości uszczelnień) na wartość pierwszej częstości drgań własnych układu. Wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych przedstawiono w postaci krzywych charakterystycznych (krzywych na płaszczyźnie obciążenie – częstość drgań własnych).
EN This thesis revolves around boundary value problem involving free vibrations of a hydraulic telescopic single acting cylinder, subjected to Euler’s load. Calculations concerning free transverse vibrations were performer based on boundary value problem, formulated in reference to kinetic stability criterion (using Hamilton’s principle). In this paper hydraulic cylinder was considered to be a simply supported system. The results, based on boundary value problem, were presented in non-dimensional form. Influence of cylinder parameters (parameter of cylinder thickness and sealing thickness) on first natural frequency were determined in this paper. The results of numerical simulations were presented on characteristic curves (curves in the plane load – natural frequency).
Słowa kluczowe
PL poprzeczne drgania swobodne   teleskopowy siłownik hydrauliczny   zasada Hamiltona   siła ściskająca  
EN free transverse vibrations   telescopic hydraulic cylinder   Hamilton’s principle   compressive load  
Wydawca Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice
Czasopismo Modelowanie Inżynierskie
Rocznik 2017
Tom T. 33, nr 64
Strony 108--113
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Uzny, S.
autor Kutrowski, Ł.
Bibliografia
1. Liu, F., Liu, B., Liu, H. et al.: Vertical vibration of strip mill with the piecewise nonlinear constraint arising from hydraulic cylinder. “ Int. J. Precis. Eng. Manuf.” 201, 16: 1891. doi:10.1007/s12541-015-0246-3
2. Monroig-Saltar F. M.: Transverse vibration properties of hydraulic cylinders. Purdue University 2003. Dissertations.
3. Sochacki W., Tomski L.: Free vibration and dynamic stability of a hydraulic cylinder set.”Machine Dynamics Problems” 1999, 23(4), p. 91-104.
4. Tomski L.: Elastic carrying capacity of a hydraulic prop. “Engineering Transactions” 1977, 25(2), p. 247-263.
5. Tomski L.: Elastic stability of hydraulic props of longwall supports. “Archives of Mining Science” 1978, 23(3), p. 217-231.
6. Tomski L.: Dynamika stojaków hydraulicznych obudów górniczych. Częstochowa 1979. Praca habilitacyjna nr 17.
7. Tomski L.: Forced vibrations of hydraulic props of longwall supports. “Archives of Mining Science” 1979, 24(1), p. 19-33.
8. Tomski L., Uzny S.: Stateczność i drgania swobodne siłownika hydraulicznego sprężyście zamocowanego. Rzeszów: Pol. Rzesz., 2008. ZN Pol. Rzesz., s. Mechanika, 258, 74, s. 369-380.
9. Tomski L., Uzny S.: A hydraulic cylinder subjected to Euler's load in aspect of the stability and free vibrations taking into account discrete elastic elements. “Archives of Civil and Mechanical Engineering” 2011, Vol.11, No. 3, p. 769-785.
10. Uzny S.: Free vibrations and stability of hydraulic cylinder fixed elastically on both ends. “Proc. Appl. Math. Mech.” 2009, 9, p. 303-304.
11. Uzny S., Kutrowski Ł.: The effect of torsional rigidity between elements on free vibrations of a telescopic hydraulic cylinder subjected to Euler’s load. “Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics” 2017, Vol. 16, No. 3, p. 117-122, 2017.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-54279a9c-ee7d-40d8-a87b-39f22a6cfee9
Identyfikatory