Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-53f30153-4fb5-4239-8b32-a8aaa90a6bd7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Priorytety dla transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemu sterowania ruchem

Autorzy Oskarbski, J.  Kuprewicz, G. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Priorities for public transport system with the use traffic control
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Priorytety w systemie sterowania są jednym ze sposobów uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego, mającego na celu zwiększenie jego atrakcyjności i sprawności. W artykule przedstawiono koncepcję wprowadzenia takiego rozwiązania w ramach systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdyni. Opisano doświadczenia wybranych miast europejskich w stosowaniu priorytetów. Dokonano analizy jakości funkcjonowania transportu zbiorowego głównych ciągów oraz skrzyżowań. Diagnoza pozwoliła na weryfikację i ocenę rozwiązań założonych w koncepcji systemu TRISTAR. Przedstawiono ponadto sprawdzenie efektów i skutków stosowania śluz autobusowych w zależności od metody sterowania z wykorzystaniem modelu symulacyjnego (opracowanego w programie VISSIM), uwzględniającego sterowanie adaptacyjne.
EN Priorities in the control system is the way of preference to public transport vehicles aimed at increasing attractiveness and efficiency of public transport system. The article presents the idea of introducing such a solution within the traffic management system TRISTAR in Gdynia. The experience of selected European cities in the application of priorities was described as well as analysis of the quality of public transport at the main routes and intersections. Diagnosis allowed the verification and evaluation of solutions founded on the concept of TRISTAR system. The paper presents furthermore checking the effects and consequences of the use of queue jumps for buses depending on the control method using the simulation model (developed in the VISSIM), taking into account the adaptive control.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   system kierowania ruchem   pojazdy transportu zbiorowego  
EN public transport   traffic control system   transport vehicles  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 4878--4887
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Oskarbski, J.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej; 80-233 Gdańsk; ul. Narutowicza 11/12, jacek.oskarbski@pg.gda.pl
autor Kuprewicz, G.
Bibliografia
1. Wyszomirski O.: Dwadzieścia lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Transport Miejski i Regionalny, nr 8/2012r.
2. Materiały ZKM w Gdyni: Raport w sprawie utrudnień drogowych dla komunalnego transportu zbiorowego w Gdyni, red. J. Bogusławski, styczeń – grudzień 2002r.
3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt do konsultacji społecznych, Zarząd Wojewodztwa Pomorskiego (Uchwała Nr 1116/288/13)
4. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Gdyni w latach 2004 – 2013, przyjęty przez Radę Miasta Gdyni 25 lutego 2004r.
5. Telematyka transportu drogowego, red. G. Nowacka, wyd. Instytutu transportu samochodowego, Warszawa 2008.
6. Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
7. Sambor A.: Priorytety w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 1999r.
8. Adamski A.: Priorytetowe sterowanie w transporcie publicznym z wykorzystaniem metod PIACON-DISCON, Transport Miejski i Regionalny, nr 4/2006.
9. Smith H.R.: Transit Signal Priority (TSP): A Planning and Implementation Handbook, ITS America, 2005.
10. Gondek S.: Uprzywilejowanie pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, Transport Miejski i Regionalny, nr 11/2004r.
11. Bus priority system in Malmo, raport z projektu Civitas Smile, 2008.
12. Gajowniczek P.: Uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej w Oslo, Przegląd ITS, nr 17/2009.
13. Gardner K.: Review of Bus Priority at Traffic Signals around the World, UITP Working Group, 2009.
14. Jamroz K., Oskarbski J.: Wdrażanie ITS TRISTAR w Aglomeracji Trójmiejskiej – przełamywanie barier, Polski Kongres ITS, Warszawa 2008.
15. Krukowski P.: Projekt funkcjonalny Modułu Priorytetów dla Transportu Zbiorowego (MPTZ)w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem TRISTAR, QUMAK S.A., 2013.
16. Kuprewicz G.: Koncepcja wprowadzenia priorytetów dla transportu zbiorowego w Gdyni z wykorzystaniem systemu sterowania. Projekt dyplomowy inżynierski. Politechnika Gdańska 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-53f30153-4fb5-4239-8b32-a8aaa90a6bd7
Identyfikatory