PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Employee direct participation – the essence and advantages

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Employee direct participation is their individual and group participation in the decision-making process concerning the organization, as well as employees and the terms and conditions of their functioning in the life of the organization. It provides numerous and diverse advantages which are the subject of research presented in writings. The aim of this study is to analyze the essence and advantages of employee direct participation. The research method used to achieve it is the analysis of domestic and foreign literature.
Rocznik
Tom
Strony
60--72
Opis fizyczny
Bibliogr. 58 poz., tab.
Twórcy
 • Gdynia Maritime University Poland
Bibliografia
 • 1. Allen R.E., Lucerno M.A., Van Norman K.L, An Examination of Individual's Decision of Participation in an Employee Involvement Program, Group & Organizational Management, 1997, vol. 22, no. 1.
 • 2. Ang A., Multidimensional Perspectives of Employee Involvement, The TQM Magazine, 2002, vol. 14, no. 3.
 • 3. Armstrong M., Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 • 4. Bar-Haim A. A., Participation Programs in Work Organizations, Quorum Books, Westport, Connecticut, London 2002.
 • 5. Beck-Krala E., Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • 6. Błaszczyk E, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1988..
 • 7. Borkowska S., HRM a zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 8. Brewster Ch., Brookes M., Johnson Ph., Wood G., Direct Involvement, Partnership and Setting: a Study in Bounded Diversity, The International Journal of Human Resource Management, 2014, vol. 25, no. 6.
 • 9. Cabrera E.F., Cabrera A., Ortega J., Employee Participation in Europe [online], Business Economics Series 2, http://docubib.uc3m.es/WORKINGPAPERS/WB/wb010602.pdf, [19.02.2016].
 • 10. Cabrera E.F., Ortega J., Cabrera A., An Exploration of the Factor that Influence Employee Participation in Europe, Journal od World Business, 2003, no. 38.
 • 11. Chandler G.N., Keller C., Lyon D.W., Unravelling the Determinants and Consequences of an Innovation-Supportive Organisational Culture, Entrepreneurship Theory and Practice, 2000, no. 24.
 • 12. Chi W., Freeman R., Kleiner M., The Diffusion and Decline of Employee Involvement Policies in U.S. Manufacturing Plants [in:] Labour And Employment Relations Association Series Proceedings of the 58th Annual Meeting, edit. A.E. Eaton, Labour and Employment Relations Association, Boston 2006.
 • 13. Chyłek M., Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, 2011, nr 90.
 • 14. Cierniak-Emerych A., Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • 15. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • 16. Dehaghi M.R., Rouhani A., Studying the Relationship between the Effective Factors on Employees' Performance in Iran's University and the Students' Satisfaction with regards to Employees' Performance, Procedia – Social and Behavioural Science, 2014, no. 141.
 • 17. Geary J.F., New Forms of Work Organisation and Employment in Two Case Studies Sites: Plural, Mixes and Protean, Economic and Industrial Democracy, 1993, no. 4.
 • 18. Geary J.F., Sisson K., Conceptualising Direct Participation in Organization Change: The EPOC Project, European Foundation of the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill 1994.
 • 19. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • 20. Gollan P.J., Xu Y., Reengagement with the Employee Participation debate: Beyond the Case of Contested and Captured terrain, Work, Employment and Society, 2015, vol. 29, no. 2.
 • 21. Herrera J., Participatory Management, Teamwork and leadership. Key Requirements for the Success of Organisations in the Twenty-first Century, Human Resource Development, 2001, no. 10.
 • 22. Hodgkinson A., Employee Involvement and Participation in the Organisational Change Decision: Illawarra and Australian Patterns, [online] Working Paper 99–7, Department of Economics, University of Wollongong, 1999 [15.06.2016].
 • 23. Hodson R., Workers Participation and Teams: New Evidence from Analysing Organizational Ethnographies, Economic and Industrial Democracy, 2002, no. 4.
 • 24. Holland P., Pyman A., Cooper B., Teicher J., Employee Voice and Job satisfaction in Australia: the Centrality of Direct Voice, Human Resource Management, 2011, vol. 50, no. 1.
 • 25. Ignyś A., Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 357.
 • 26. Ignyś A., Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy angażowania pracowników w zarządzanie współczesnymi organizacjami, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, no. 10(271).
 • 27. Juchnowicz M., Udział pracowników w zarządzaniu [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, (red.) A. Sajkiewicz, Poltext Warszawa 1999.
 • 28. Juchnowicz M., Partycypacja jako narzędzie polityki personalnej [w:] Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, red. K. Makowski, Poltext, Warszawa 2002. 2
 • 9. Kallenberg A.L., Is Participation Good or Bad for Workers? Effects of Autonomy, Consul-tation and Teamwork on Stress Among Workers in Norway, Acta Sociologica, 2009, no. 2.
 • 30. Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • 31. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • 32. Moczulska M., Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • 33. Muscalu E., Hulpus I.A., Faloba V., Management Analysis Regarding the Employees’ Engagement Factors as Motivational Tools for Increasing Job Satisfaction and Commitment to the Organisation, Annals of the “Constantin Brancusi” University of Targu Jui, Economy Series, Issue 1, 2015, vol. 11.
 • 34. New Forms of Work Organisation. Can Europe realize its potential?, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997.
 • 35. Ogbeide, G-C.A, Harrington, R.J., The Relationship Among Participative Management Style, Strategy, Implementation Success, and Financial Performance in the Food Service Industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2011, vol. 23, no. 6.
 • 36. Panaitescu, M., Employee Communication and Participation in Europe, Human Resource Management, 2011, no. 1–2.
 • 37. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 • 38. Rudolf S., Rola partycypacji bezpośredniej w procesie integracji partnerów społecznych w przedsiębiorstwie, Ekonomia i Prawo, 2012, nr 4.
 • 39. Rudolf S., Skorupińska K., Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • 40. Rutka R., Czerska M., Ewolucja uwarunkowań partycypacji bezpośredniej w drugiej dekadzie transformacji polskiej gospodarki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 298.
 • 41. Sagie A., Koslowsky M., Participation and empowerment in organizations, London-New Delhi 2002.
 • 42. Salamon M., Industrial Relations. Theory and Practice, Prentice Hall, London 1998.
 • 43. Schuler R.S., A Role and Expectancy Perception Model of Participation in Decision Making, Academy of Management Journal, 1980, vol. 23, no. 2.
 • 44. Skorupińska K., Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • 45. Skorupińska K., The Impact of Globalisation on the Changes in Industrial Relations and Development of Employee Participation – Evidence from Poland, Eurasian Journal of Business and Management, 2015, no. 3.
 • 46. Stankiewicz J., Moczulska M., Partycypacja pracownicza a innowacyjność przedsiębiorstwa, Management, 2004, vol. 8, no. 2,
 • 47. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • 48. Strużyna J., Wstęp do kształtowania zależności partycypacja - przedsiębiorczość [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszości przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006.
 • 49. Summers J., Hymen J., Employee Participation and Company Performance. A Review of the Literature, Joseph Rowntree Foundation, York 2005.
 • 50. Szelągowska-Rudzka K., Management Style as Determinant of Employees Direct Participation in ICT Industry – Case Study, [in:] Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance, edit. J.C. Dias Rouso, ACPI, UK 2015.
 • 51. Szelągowska-Rudzka K., Partycypacja bezpośrednia pracowników w teorii i praktyce zarzą- dzania [w:] Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Dom Organizatora, Toruń 2016.
 • 52. Westhuizen D.W., Pacheco G., Webber D.J., Culture, Participative Decision Making and Job Satisfaction, The International Journal of Human Resource Management, 2012, vol. 23, no. 13.
 • 53. Widerszal-Bazyl M, Warszewska-Makuch M., Employee Direct Participation in Organisational Decisions and Workplace Safety, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2008, vol. 14, no. 4.
 • 54. Wilkinson A., Townsend K., Burgess J., Reassessing Employee Involvement and Participation: Atrophy, Reinvigoration in Australian Workplaces, Journal of Industrial relations, 2013, no. 55(4).
 • 55. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
 • 56. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2002.
 • 57. Zwick T., Work Councils and the Productivity Impact of Direct Employee Participation, ZEW Discussion Papers, 2003, no. 03–47.
 • 58. Zwick T., Employee Participation and Productivity, Labour Economics, 2004, no. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-53c9b420-b3ba-4f3d-82c8-434497ed9ada
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.