PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zasoby węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hard coal resources in the Lublin Coal Basin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono rozmieszczenie przestrzenne bilansowych pokładów węgla i przeprowadzono estymację wielkości zasobów węgla w zależności od stopnia dokładności rozpoznania geologicznego Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW), które jest rozpoznawane od początku lat 60. XX wieku. Pierwszym udokumentowanym w 1972 roku było złoże „Łęczna” zlokalizowane w centralnej części LZW. Kolejne złoża dokumentowano na południe, północ i wschód od złoża „Łęczna”. Powierzchnia złóż udokumentowanych wynosi 1184,35 km2, a zasoby oceniane są na 9,28 mld t. Na zewnątrz obszarów udokumentowanych w kategoriach A–C2 wyznaczono prognostyczne i perspektywiczne obszary z bilansowymi pokładami węgla karbońskiej, limnicznej formacji z Lublina. Ze względu na budowę geologiczną, obszary te podzielono na trzy części: północną, centralną i południową. Granice między nimi wyznaczają uskoki Hanny na północy i Udalu na południu. Powierzchnia obszarów prognostycznych i perspektywicznych wynosi 4729,9 km2, a wielkość zasobów geologicznych oceniana jest na 16,74 mld ton.
EN
In the article the spatial arrangement of balance coal seams has been presented. Moreover, the estimation of the quantity of coal resources according to the geological recognition of the Lublin Coal Basin, which is recognised since the beginning of the sixties of the 20th century, has bee carried out. The first deposit, documented in 1972, was the “Łęczna” deposit located in the central part of the Lublin Coal Basin. The next deposits were documented southwards, northwards and eastwards from the “Łęczna” deposit. The surface of documented deposits amounts to 1184.35 km2, and the resources are estimated for 9.28 billion tons. Outside the documented areas in the categories A – C2 were determined prognostic and perspective areas with balance coal seams of the Carboniferous, Limnic formation from Lublin. On account of the geological structure these areas have been divided into three parts: northern, central, and southern. The boundaries between them determine the Hanna’s fault in the north and the Udal fault in the south. The surface of prognostic and perspective areas amounts to 4729.9 km2, and the quantity of geological resources is estimated for 16.74 billion tons.
Czasopismo
Rocznik
Strony
153--159
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz. rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
 • 2. Kotas A.: Upper Silesian Coal Basin. [W:] Zdanowski A., Żakowa H., (red) – The Carboniferous System in Poland. Prace Państ. Inst. Geol. Nr CXLVIII ss. 124 – 134, Warszawa, 1995.
 • 3. Pešek j. et al.: Geology and mineral deposits of the Late Palaeozoic continental basins of the Czech Republic. Czech Geol. Survey, Prague, 244 pp. (in Czech), 2001.
 • 4. Porzycki J.: Pozycja geologiczna i strukturalna Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W: Dembowski Z., Porzycki J., (red) - Karbon Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Prace Inst. Geol., ss. 26 – 31, Warszawa, 1988.
 • 5. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 18 grudnia 2001 - Dz.U. 2001.153.1774 Kryteria bilansowości złóż kopalin
 • 6. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 20 czerwca 2005 - Dz.U. 2005.116.978 Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
 • 7. Wołkowicz S.: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Państw. Inst. Geol. Państw. Inst. Badawczy Warszawa, 2010.
 • 8. Zdanowski A.: Occurence of Carboniferous rocks and paleotectinic conditions of sedimentation in the area of Poland. [W:] Zdanowski A., Żakowa H., (red) – The Carboniferous System in Poland. Prace Państ. Inst. Geol. Nr CXLVIII ss. 14, Warszawa, 1995.
 • 9. Zdanowski A.: Rozpoznanie złóż węgla kamiennego i boksytów w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Biul. Państ. Inst. Geol. Nr 422 ss. 35÷50, Warszawa, 2007.
 • 10. Zdanowski A.: Jakość węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Biul. Państw. Inst. Geol. Nr 439, s. 189÷196, Warszawa, 2010.
 • 11. Zdanowski A., Shulga V. F.: Złoża węgla kamiennego w strefie przygranicznej. Polski i Ukrainy. [W:] Materiały konferencyjne I Polskiego Kongresu Geologicznego 26 – 28.06.2008. Polskie Tow. Geol. Kraków, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-53c47434-4ee4-4e61-9ead-e3f44c7f4839
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.