Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-53c3045e-70fa-408c-a21e-20e57864bc0e

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Security in a state of crisis

Autorzy Łukasik, Z.  Kuśmińska-Fijałkowska, A.  Bilska, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
PL Bezpieczeństwo w stanach kryzysowych
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
EN The article presents a health security organization in the state of crisis. Dynamically changing types of threats kind of forced state bodies to organize the National System of Emergency Medicine. It also elects other entities and their powers that have an impact on the safety-relevant health. In addition it also presents current threat of biological weapons.
PL W artykule autorzy zaprezentowali organizację bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach kryzysowych. Dynamicznie zmieniające się rodzaje zagrożeń, wymusiły nie, jako na organach państwowych organizację Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wytypowano również inne podmioty i ich kompetencje mające relewantne znaczenie na bezpieczeństwo zdrowotne. Ponadto przedstawiono współczesne zagrożenie bronią biologiczną.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo zdrowotne   system Państwowego Ratownictwa Medycznego   broń biologiczna  
EN health safety   State System of Emergency Medicine   biological weapons  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 7886--7890, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, z.lukasik@uthrad.pl
autor Kuśmińska-Fijałkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, a.kusminska@uthrad.pl
autor Bilska, A.
Bibliografia
1. Bril J., Z. Łukasik. " Bezpieczeństwo transportu." Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14 (2013): 1895-1905.
2. Chełchowski J.S., Model procesu restrukturyzacji resortowej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce, Szczytno 2012.
3. Chomiczewski K., Współczesne poglądy na zagrożenie bronią biologiczną, Lekarz Wojskowy 2002, t. 78/1.
4. Grad B., Ferensztajn – Galardos E., Krajewska R.: „Uwarunkowania przepływu osób w miastach jako element rozwoju logistyki miejskiej”. Transport Miejski i Regionalny, nr 12/2009
5. www.ekonomiaspoleczna.pl/x/430771(11.02.2015r.)
6. www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/statystyka/Raport_stanu_zdrowia_2012.pdf (11.02.2015r.)
7. www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/organizacja-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne (11.02.2015r.)
8. Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w., Warszawa 2006
9. Kuśmińska-Fijałkowska A., Z. Łukasik.: " Koordynowanie działań w organizacji w odniesieniu do systemu zarządzania jakością Logistyka 3/2014 ISSN 1231-5478
10. Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A .: " Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem", Logistyka 4/2014, CD1, Pages: 572-580, 2014 ISSN 1231-5478
11. Krajewska Renata, Zbigniew Łukasik. "Obsługa klienta jako podstawowy element kształtowania strategii logistycznej przedsiębiorstw." Logistyka (2011).
12. Krzyszkowski A., Łukasik Z., Kasprzyk R., Bornikowska A., Sporty wodne i ratownictwo w bezpieczeństwie asymetrycznym. Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk 2014
13. Łukasik Z., Waldemar Nowakowski, Kuśmińska-Fijałkowska A .: " Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej", Logistyka
14. Płusa T., Johnaz – Różyk K., Broń biologiczna zagrożenie i przeciwdziałanie, Warszawa 2002.
15. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej została zatwierdzona 13 listopada 2007.
16. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (DzU z 1997r. nr 78, poz. 483).
17. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166).
18. Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757 z poźn zm.
19. Telak J., Zieliński E., Zielińska M., Oceny skali bólu występującego u poszkodowanego dokonywane przez ratowników KSRG – propozycja pomiaru piątego parametru życiowego Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk.
20. Telak J., Zielinska M., Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych na obszarach wodnych. Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk.
21. Zawadzki A., Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2009.
22. Zieliński K., Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-53c3045e-70fa-408c-a21e-20e57864bc0e
Identyfikatory