Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-538d65f4-f8cf-4065-bb61-c4b4b643c789

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Ocena wybranych inhibitorów osadów nieorganicznych zgodnie z procedurą NACE TM0374-2007

Autorzy Mazela, W.  Krasodomski, W.  Pajda, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Evaluation of selected scale inhibitors according to the NACE TM0374-2007 procedure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wytrącanie się osadów nieorganicznych jest jednym z istotnych problemów występujących podczas wydobycia ropy naftowej. Niektóre rodzaje osadów mogą być usuwane chemicznie lub metodami mechanicznymi. Jednak najskuteczniejsza metoda, pozwalająca na wyeliminowanie problemu tworzenia się osadów, polega na stosowaniu w sposób ciągły odpowiednich inhibitorów. W pracy omówiono przyczyny tworzenia się osadów i ich rodzaje oraz metody oceny skuteczności działania inhibitorów osadów nieorganicznych. Szczegółowo przedstawiono metodę opisaną w procedurze NACE TM0374-2007, którą wykorzystano do oceny skuteczności działania 6 wybranych handlowych inhibitorów oraz 4 próbek produktów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych syntez.
EN Precipitation of inorganic deposits is one of the major problems during crude oil production. Some types of deposits can be removed using chemical or mechanical methods. However, the most effective method which eliminates deposits formation, involves the use of appropriate inhibitors in a continuous manner. This paper discusses the reasons for deposits formation and their types, as well as methods of assessing the effectiveness of scale inhibitors. The paper describes in detail the NACE TM0374-2007 procedure, which was used to evaluate the effectiveness of 6 selected commercial inhibitors and 4 samples of the products obtained as a result of synthesis performed.
Słowa kluczowe
PL ropa naftowa   inhibitory osadów nieorganicznych  
EN crude oil   scale inhibitors  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 8
Strony 596--603
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mazela, W.
  • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, wojciech.mazela@inig.pl
autor Krasodomski, W.
  • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, wojciech.krasodomski@inig.pl
autor Pajda, M.
  • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, michal.pajda@inig.pl
Bibliografia
[1] Ambasz K., Sikora K.: Badania nad technologia otrzymywania inhibitora rdzewienia „Koriten 123” w oparciu o niejonowe pochodne alkilofenoli i bezwodnik alkenylobursztynowy. Dokumentacja Instytutu Technologii Nafty, Kraków 1997, nr zlec. 3010/1997.
[2] Ambasz K., Sikora K.: Opracowanie technologii otrzymywania nowego inhibitora korozji „Koriten 128” – skala poltechniczna. Etap II. Dokumentacja Instytutu Technologii Nafty, Kraków 2000, nr zlec. 3303/2000.
[3] Frenier W. W., Ziauddin M.: Formation, Removal, and Inhibition of Inorganic Scale in the Oilfield Environment. Society of Petroleum Engineers, Richardson 2008, no. 1, pp. 1–10.
[4] Gabrielli C., Keddam M., Khalil A., Rosset R., Zidoune M.: Study of calcium carbonate scales by electrochemical impedance spectroscopy. Electrochimica Acta 1997, nr 42 (8), s. 1207–1218.
[5] Gazdzik B., Pajda M.: Wplyw srodkow powierzchniowo czynnych o dzialaniu dyspergujacym na wlasciwosci fizykochemiczne i funkcjonalne inhibitorow parafin do wysokoparafinowych rop naftowych. Nafta-Gaz 2013, nr 4, s. 319–328.
[6] Mazela W., Krasodomski W., Pajda M.: Ocena efektywnosci rozdzielania emulsji woda–ropa naftowa za pomoca demulgatorow zwierajacych dendrymery. Nafta-Gaz 2012, nr 10, s. 674–683.
[7] Pajda M., Mazela W., Krasodomski W.: Rozdzial emulsji woda–ropa naftowa za pomoca czynnikow fizycznych. Nafta-Gaz 2013, nr 12, s. 923–928.
[8] Stanik W., Zak G., Sikora K.: Badania rozwojowe nad modyfikacja technologii wytwarzania stabilizatora Koriten 100 z zastosowaniem nowych surowcow. Dokumentacja Instytutu Technologii Nafty, Kraków 2007, nr zlec. 4128/2007.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Badania nad opracowaniem nowych inhibitorów kamienia dla przemysłu wydobywczego – praca INiG – PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 55/TC/14, nr archiwalny: DK 4100-55/14.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-538d65f4-f8cf-4065-bb61-c4b4b643c789
Identyfikatory