Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-538c8770-346c-4fc9-88d3-38b8ca90cc52

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Influence of Power Converters on Increasing the Share of Renewable Energy Sources

Autorzy Przytuła, K.  Zieliński, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ przekształtników energoelektronicznych na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The article shows various configurations of the topology of grid converters with their control systems, tailored to the needs of the energy market and regulations. Power electronic systems are used for the integration of renewable energy sources with power grids and help to increase the part they play in this network. Of particular note are the multi-channel systems, which form the basis of the modern energy market. They are more efficient and have a higher efficiency than conventional systems. The simulations are performed in the MATLAB/Simulink environment. They consist mainly of an analysis of the high harmonics injected into the grid by converters and analysis of the benefits of implementing the converter with alternating work.
PL Artykuł przedstawia różne konfiguracje topologii przekształtników sieciowych wraz z systemami sterowania, które są dostosowane do potrzeb rynku energetycznego oraz obowiązujących przepisów. Opisane układy energoelektroniczne stosowane są do integracji źródeł odnawialnych do istniejących sieci elektroenergetycznych i wpływają na wzrost ich udziału w tej sieci. Podkreślone jest znaczenie układów wielokanałowych, które stają się podstawą nowoczesnej energetyki, są wydajniejsze i posiadają wyższą spraw- ność od tradycyjnych układów. Symulacje przeprowadzono w środowisku MATLAB/Simulink. Obejmują one przede wszystkim analizę ilości harmonicznych wprowadzanych do sieci przez przekształtniki oraz analizę korzyści układu przekształtnikowego realizującego pracę naprzemienną.
Słowa kluczowe
PL falownik   SVM   przekształtnik wielokanałowy   VOC   THD  
EN converters   SVM   multi-channel converter   interleaved converter   VOC  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 125--131
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Przytuła, K.
autor Zieliński, D.
Bibliografia
1. T. Okulski, “Analiza struktury produkcji energii elektrycznej we Francji i w Polsce” [Analysis of electricity generation structures in France and Poland], Polityka Energetyczna, Vol. 16, Issue 3, 2013.
2. T.J. Hammons et al., “Enhancement of Power System Transient Response by Control of HVDC Converter Power”, Electric Machines & Power Systems Volume 28, Issue 3, 2000, pp. 219–241.
3. W. Jarzyna, P. Filipek, M. Charlak, “Właściwości przetwarzania energii elektrycznej w układach generatorów elektrowni wiatrowych” [Properties of electricity processing in wind power plant generator circuits], Przegląd Elektrotechniczny, No. 5, 2008.
4. W. Jarzyna, P. Lipnicki, “The Comparison of Polish Grid Codes to Certain European Standards and the Resultant Differences for WPP Requirements”, Power Electronics and Applications (EPE), 2013 15th European Conference, 2–6 September, 2013, Lille. IEEE Xplore Digital Library.
5. M. Ikonen, O. Laakkonen, M. Kettunen, “Two-level and three-level converter comparison in wind power application”, www.elkraft.ntnu. no/smola2005/Topics/15.pdf.
6. R. Strzelecki, “Technologie energoelektroniczne w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych” [Power electronic technologies in modern power systems], Zeszyt Naukowy AM w Gdyni, No. 62, 2009, pp. 164–189.
7. D. Zieliński, “Układ badawczy przeznaczony do analizy synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia“ [Test bench for synchronicity analysis of grid converters at voltage drops] – Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska,No. 2, 2014, pp. 77–80.
8. J. Yong-Sin et al., “A Carrier Comparison PWM Method for Reducing Input Current THD of Three-Phase PWM Rectifier”, Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC), 7th International, Vol. 4, 2012, pp. 3015–3020.
9. M. Knapczyk, K. Pieńkowski, “Analysis of Pulse Width Modulation Techniques for AC/DC Line-Side Converters, Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines”, Drives and Metrology of Wrocław University of Technology, No. 59, Studies and Research, No. 26, Wrocław, 2006.
10. M. Knapczyk, K. Pieńkowski, “High-Performance Decoupled Control of PWM Rectifier with Load Compensation”, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów I Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, No. 60, Studia i Materiały No. 27, 2007.
11. M. Knapczyk, K. Pieńkowski, “Analiza nieliniowych metod sterowania przekształtnikiem sieciowym AC/DC” [Analysis of nonlinear methods for AC/DC grid converter control], Conference proceedings of XIV. KOMEL Technology Seminar, Ustroń-Jaszowiec, 2005.
12. Mitsubishi Semiconductors Power Modules MOS. General Considerations for IGBT and Intelligent Power Modules, September 1998.
13. Semikron –IGBT SKM300GA12T4 thyristor catalogue sheet.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-538c8770-346c-4fc9-88d3-38b8ca90cc52
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2016111