Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-53508c87-335a-44cd-bc66-ea8fa5310d02

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Propozycja wdrożenia systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego w Warszawie w dzielnicy Ochota

Autorzy Kasprzyk, Z.  Rychlicki, M.  Paciorek, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Proposal for implementing information systems on the road traffic conditions in Warsaw in Ochota district
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano koncepcje wdrożenia systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego w Warszawie w dzielnicy Ochota oraz przedstawiono możliwości wykorzystania takiego systemu do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz efektywności transportu drogowego. W pracy omówiono sytuacje niebezpieczne w ruchu drogowym w Warszawie, scharakteryzowano teoretyczne aspekty systemów pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego. Na tej podstawie zaproponowano implementację systemu na warszawskiej Ochocie, którego głównymi założeniami są zwiększenie bezpieczeństwa oraz efektywności procesu transportowego w objętym obszarze.
EN The article presents the concepts of implementation of the information system on traffic conditions in Warsaw in the Ochota district and presents the possibilities of using such a system to improve traffic safety and efficiency of road transport. The paper discusses the dangers of road traffic in Warsaw, the theoretical aspects of traffic information systems are characterized. On this basis, it was proposed to implement the system in Ochota district, whose main assumptions are to increase the safety and efficiency of the transport process in the covered area.
Słowa kluczowe
PL pozyskiwanie informacji   warunki ruchu drogowego   ruch miejski   Warszawa   Ochota  
EN obtaining information   traffic conditions   urban traffic   Warsaw   Ochota  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 552--559, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kasprzyk, Z.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie
autor Rychlicki, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie
autor Paciorek, R.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2016/69300,GRUDZIEN-2016.html html.
2. Paciorek. R., Projekt systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego w Warszawie w dzielnicy Ochota, Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa 2016.
3. Wydro K., Wymiana informacji w systemie inteligentnego transportu lądowego, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Czasopismo Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2004 nr 1-2.
4. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Koncepcja standardów komunikacji elektronicznej dla systemów telematycznych w transporcie, Praca nr 11300059, Warszawa 2008.
5. Nawrocki G. (red), Telematyka transportu drogowego, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.
6. Krawczyk M.: Problemy w realizacji projektów ITS, Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportu, Warszawa 2008.
7. Oskarbski J., Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRI-STAR, http://www.itspolska.pl/admin/pliki/JacekOskarbski_Tristar.pdf.
8. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie - niepublikowane materiały pozyskane w ramach pracy inżynierskiej.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-53508c87-335a-44cd-bc66-ea8fa5310d02
Identyfikatory