Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5344f1fd-8cc3-4695-ad32-66394b0e35fd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie polski wschodniej

Autorzy Brdulak, J.  Pawlak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The technical infrastructure in the development of core and peripheral areas on the example of eastern Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia kwestie związane z infrastrukturą transportową, przede wszystkim drogową, w aspekcie rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej. Omówiono kwestie znaczenia granicy dla regionu Polski Wschodniej i konsekwencje jej uszczelnienia w związku z faktem, iż od końca 2007 roku jest to także wschodnia, zewnętrzna granica całej Wspólnoty Europejskiej. Omówione zostały cechy regionów rdzeniowych oraz peryferyjnych z położeniem nacisku na kwestie infrastrukturalne. Przedstawiono również kilka teorii analizujących tworzenie się regionów centralnych i peryferyjnych uwypuklających kwestie infrastrukturalno-transportowe, które mają wpływ na rozwój regionalny.
EN This article discusses issues related to transport infrastructure, mainly road infrastructure, in terms of the development of core and peripheral areas on the example of Eastern Poland. The importance of border for situation in the Eastern Poland has been discussed and consequences of border control tightening in view of the fact that since the end of 2007 this border is also the eastern border of the whole European Community. The features of the core and peripheral areas with the emphasis on infrastructural issues were discussed. Several theories analyzing the formation of the central and peripheral areas were presented, especially these which underline issues connected with infrastructure and transport that have an impact on regional development.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura transportu Polski Wschodniej   infrastruktura drogowa   rozwój regionalny  
EN eastern Poland transport infrastructure   road infrastructure   local development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 525--528
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Brdulak, J.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Geografii Ekonomicznej, 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 24, jacek.brdulak@sgh.waw.pl
  • Uczelnia Łazarskiego, Katedra Zarządzania i Marketingu
autor Pawlak, P.
Bibliografia
1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2014.
2. Beckmann M., Wilhelm Launhardt: Location Theorist, [w:] Batey P. W. J., Friedrich P. (red.), Regional Competition, Springer, Berlin-Heidelberg 2000.
3. Brdulak J. (red.); Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2005.
4. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Rozwój gałęziowy transportu w Europie – priorytetowe osie sieci TEN-T, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
5. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Instytut Magazynowania i Logistyki, Logistyka 3/2014.
6. Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu, ITS, Warszawa 2013.
7. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
8. Fierla I. (red.); Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011.
9. Główny Urząd Statystyczny, Transport Wyniki Działalności w 2013.
10. Haggett P., Geography: A Global Synthesis, Prentice Hall, Essen 2001.
11. Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B., Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu. Wydawnictwo Instytut Magazynowania i Logistyki, Logistyka 4/2015.
12. Levinson D. M., Krizek K. J., Planning for Place and Plexus: Metropolitan Land Use and Transport, Routledge, New York – Abingdon 2008.
13. Mackay J. R., The interaction hypothesis and boundaries in Canada: A preliminary study, Canadian Geographer, 1958, No. 11.
14. Pawlak P., Modelowanie podróży związane ze zmianą stanu infrastruktury transportowej, Wydawnictwo Instytut Magazynowania i Logistyki, Logistyka 3/2015.
15. Rykiel Z., Koncepcja pogranicza i peryferii w socjologii i geografii, (w:) Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, red. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2011.
16. Wieloński A., Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, wyd. 2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
17. Zarycki T., Polska Wschodnia w perspektywie centroperyferyjnej, (w:) Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, red. M. Stefański, Innovatio Press, Lublin 2011.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5344f1fd-8cc3-4695-ad32-66394b0e35fd
Identyfikatory