PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przeróbka węgla kamiennego w Polsce – stan obecny i trendy przyszłościowe

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Preparation of hard coal in Poland – current state and the latest trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiony został stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Zebrane dane zostały przedstawione w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowany został również uproszczony blokowy schemat technologiczny zakładów wzbogacania węgla energetycznego i koksowego. W oparciu o przedstawione dane opisane zostały planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy. Przedstawiona została również lista niezbędnych do podjęcia prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie oraz wykaz głównych czynników determinujących rozwój technologiczny zakładów wzbogacania węgla kamiennego
EN
The article presents current state of the structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking the capacity, the range of grain enrichment and the type of equipment used into account. This data were presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. The article was also present simplified: flow sheet of the steam and coking coal enrichment system. Based on the presented data, the planned needs and trends were described in terms of increasing production efficiency, minimizing water consumption and safety of work. A list of research and development works which must be undertaken were also presented as well as factors determining the technological development of the processing plants
Rocznik
Tom
Strony
83--97
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Agencja Rozwoju Przemysłu SA. 2019. [Online] https://polskirynekwegla.pl/raporty-dynamiczne [Dostęp: 2.02.2018]. ARP SA. Katowice.
 • 2. Blaschke, W. i Gawlik, L. 2006. Current Situation and Development Prospects of Coal Preparation in Poland. CPSA Journal, The Magazine by the Coal Preparation Society of America. Summer. Vol. 5(2). USA. s. 11–16.
 • 3. Blaschke i in. 2010 – Blaschke, W., Gawlik, L. i Blaschke, S.A. 2010. Coal Preparation Technologies in Poland. CPSA Journal, The Magazine by the Coal Preparation Society of America. Vol. 9(1). USA. s. 28–32.
 • 4. Blaschke, W. i Szafarczyk, J. 2013. Current Situation of Coal Preparation in Poland. Proceedings of the 17th International Coal Preparation Congress. Istanbul, Turkey. s. 27–30.
 • 5. Blaschke, W. i Baic, I. 2016a. Coal Preparation – Poland country report. In Coal Preparation in the World – current status and global trends: A review, Gornyi Zhurnal – Mining Journal. June s. 41–46. DOI: http://dx.doi. org/10.17580/gzh.2016.06.01
 • 6. Blaschke i in. 2016b – Blaschke, W., Szafarczyk, J., Baic, I., Blaschke, Z. i Gawlik, L. 2016b. Status of Coal Mining and Coal Preparation in Poland. Proceedings of the 18th International Coal Preparation Congress. Saint-Petersburg, Russia. s. 67–72
 • 7. Blaschke i in. 2016c – Blaschke, W., Szafarczyk, J. i Baic, I. 2016c. Current State, Improvements and Latest Trends in Coal Preparation in Poland. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection Vol. 18, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Koszalin. s. 158–170.
 • 8. Baic I., Blaschke W. 2017), „Coal Preparation in Poland – development trends for increasing production efficiency” Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society No. 40, s. 7–14.
 • 9. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII.2017 r. 2018. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, ISSN 2299-4459.
 • 10. Cebo, W. 2017. Current state and main directions of development of hard coal processing in the Polish Mining Group Sp. z o. o. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society 40, s. 47–60.
 • 11. Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego. 2011. Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Góralczyka, Warszawa.
 • 12. International Mining Forum. 2019. Sesja: Od złoża do jakości węgla zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach przeróbki węgla, Prezentacje IMF 2019, Jastrzębie Zdrój, Biuro Zarządu JSW SA. 12.04.2019.
 • 13. Lubosik, Z. 2017. Polish hard coal mining sector – current state and perspectives. Trends and prospects of coal production and usage in Ukraine and globally, 14th of June 2017, Kiev, Ukraine.
 • 14. Lutyński, A. 2008. Mechaniczna przeróbka węgla kamiennego w perspektywie roku 2020. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 24, z. 1–2.
 • 15. Lutyński, A. i Blaschke, W. 2019. Przeróbka mechaniczna w kopalniach węgla kamiennego niepodległej Polski. Monografia, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych KOMEKO 2019. Wyd. KOMAG (płyta CD).
 • 16. Nycz, R. 2000. Aktualny stan przeróbki węgla w Polsce. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society No. 2 , s. 3–29.
 • 17. Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2018. Warszawa: Ministerstwo Energii.
 • 18. Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. 2008. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka. Katowice: GIG.
 • 19. Semeniuk i in. 2017 – Semeniuk, G., Pawlak, G. i Świercz, M. 2017. Innovative and modern solutions of modern mechanical processing of coal on the example of LW Bogdanka. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society No. 40, s. 29–38.
 • 20. Tumidajski i in. 2008 – Tumidajski, T., Gawenda, T., Niedoba, T. i Saramak, D. 2008. Kierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 24, z. 1–2.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-53153ace-8a22-486d-a97a-a63a14031238
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.