Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-52fa9eb2-46a0-44b7-bbc5-b781f9f891bb

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Tytuł artykułu

Perspektywy funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na tle bazy zasobowej, efektywnego wykorzystania złóż i wymagań środowiskowych

Autorzy Margis, A.  Paszcza, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The prospects of hard coal industry in Poland in the background of the resources base, efficient utilization of deposits and environmental requirements
Konferencja XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2012 r., w świetle zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. Syntetycznie scharakteryzowano zasoby operatywne pod względem jakości węgla kamiennego i warunków zalegania pokładów, w tym węgli energetycznych i koksowych oraz ich wartości opałowej i zawartości siarki. W konkluzji przedstawiono wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce przy założonym poziomie produkcji.
EN The article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2012 in the light of sustainable development of Poland's mining industry. The detailed analysis of resource base as to balance coal resources as well as industrial and operational reserves has been made. Balance coal reserves and industrial reserves have been characterised in terms of hard coal quality and conditions of coal bed occurrence, including steam and coking coal, as well as their caloric value and sulphur content. The conclusions present life span of Poland's hard coal reserves given the assumed production level.
Słowa kluczowe
PL zasoby węgla   zasoby bilansowe   zasoby przemysłowe   zasoby operatywne   wystarczalność zasobów  
EN coal reserves   balance resources   industrial reserves   operational reserves   life span of coal reserves  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Rocznik 2013
Tom nr 85
Strony 273--295
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Margis, A.
  • Ministerstwo Gospodarki
autor Paszcza, H.
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach
Bibliografia
1. Kicki J., Sobczyk E. J., 2003 — Analiza zasobów kopalń węgla kamiennego w latach 2000-2002 w aspekcie zmian i możliwości ich efektywnego wykorzystania celem przygotowania planu dostępu do zasobów stosownie do Rozporządzenia Rady Europy Nr 1407/2002 (niepublikowane). Polska Akademia Nauk, Kraków.
2. Materiały własne ze spółek i kopalń węglowych (niepublikowane).
3. Paszcza H., 2012 — Ocena stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem parametrów jakościowych i warunków zalegania w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 83.
4. Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 — badanie o symbolu 1.44.16 (126.) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. nr 173, poz. 1030).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. z 2012 nr 0, poz. 446).
6. Sprawozdanie G-09.9 o zasobach węgla kamiennego według stanu na dzień 31.12.2012r. ARP Katowice 2013 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-52fa9eb2-46a0-44b7-bbc5-b781f9f891bb
Identyfikatory