Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-52f8e136-7a45-4339-a799-3a6d83d1a79a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aspekty bezpieczeństwa przewozu gazu ziemnego morzem

Autorzy Herdzik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Safety aspects of natural gas transport by sea
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problem przewozu gazu ziemnego morzem z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa dla statku, załogi i środowiska. Omówiono formy przewozu w postaci: gazu skroplonego (LNG), sprężonego gazu (CNG) oraz zamrożonych hydratów metanu. Wskazano na główne zagrożenia, przede wszystkim jest nim tworzenie z powietrzem mieszanin palnych i wybuchowych. Czujniki wykrywające obecność gazu w wielu newralgicznych pomieszczeniach (informacja o nieszczelności systemu ładunkowego lub instalacji ładunkowej) oraz czujniki dymu wykrywające pożar są standardowym zabezpieczeniem na gazowcach. Gazowce przewożące skroplony gaz ziemny (LNG) są dużymi statkami. Energia cieplna przewożonego ładunku w przypadku pożaru części ładunkowej stwarza poważne zagrożenie nie tylko dla statku, zdrowia i życia załogi, ale i otaczającego środowiska. W rezultacie gazowce przewożący niebezpieczny ładunek poruszają się wyznaczonymi trasami żeglugowymi i są pod specjalnym nadzorem w morzu, jak i w terminalach lądowych. Odpowiednie przeszkolenia załóg oraz ich doświadczenie pozwalają na bezpieczny przewóz gazu ziemnego.
EN Paper discussed the problem of natural gas transport by sea, taking into account the safety aspects for vessel, crew and environment. It was discussed the states of NG carrying as liquefied gas (LNG), compressed gas (CNG) and methane hydrates. It was indicated the main hazards, mainly flammability, explosion limits. The gas and smoke detectors are the standard equipment on gas tankers. LNG tankers are large so the heat energy of fire is a danger for vessel, health and life of crew and the environment. The LNG vessels sail through special sea routes, are under special supervision at sea and in terminals. The crew training, experience and required certificates allow for safe transport of natural gas by sea.
Słowa kluczowe
PL gaz ziemny   LNG   CNG   transport morski   transport gazu ziemnego   gazowce   bezpieczeństwo transportu morskiego  
EN natural gas   LNG   CNG   maritime transport   natural gas transportation   gas carriers   maritime transport safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 62--67
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Herdzik, J.
Bibliografia
1. Cargo Handling System, Gaztransport & Technigaz, OSG 2005.
2. QG II QFLEX, Hamworthy Gas Systems AS, 2006.
3. LNG Carrier Operation Technology Text, Mitsui O.S.K. Lines Ltd, 2007.
4. Safety Systems and Fire Safety Manual, podręcznik użytkowania dla serii statków British Trader, Worldwide Marine Technology Ltd. 2003.
5. Karta charakterystyki. Gaz ziemny skroplony LNG. PGNiG 2014. http://odolanow.pgnig.pl/documents/36220/493086/LNGwersja_1_5.pdf/da7026d8-fce4-4414-b148-1cb701842997
6. Karta charakterystyki. Metan sprężony. The Linde Group 2013. http://www.lindegaz.pl/internet.lg.lg.pol/pl/images/TG_8321_2.048_88419.pdf
7. Praxair Material Data Sheet. Methane compressed. Praxair Inc. 2009.
8. Herdzik J., LNG as a marine fuel – possibilities and problems, Journal of Kones, vol.18 No. 2, str. 168-176, 2011.
9. Herdzik J., Aspects of using LNG as a marine fuel, Journal of Kones, vol. 19 No. 2, str. 201-210, 2012.
10. Herdzik J., Consequences of using LNG as a marine fuel, Journal of Kones, vol. 20, No. 2, str. 159-166, 2013.
11. Herdzik J., Uwagi dotyczące metod skraplania gazu ziemnego w przemyśle wydobywczym, Logistyka 3/2015 CD 2, str. 7539-7545.
12. Herdzik J., The possibility of natural gas transport by ships in state of methane hydrates, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 91/2015, str. 54-63.
13. Liquefied Natural Gas Safety Research, Report to Congress, United States Department of Energy, 2012.
14. Melhem G, A., i inni, Understand LNG Fire Hazards, ioMosaic Corporation, 2007.
15. Herdzik J., Skutki ekologiczne dla mórz i oceanów wybranych zagrożeń i zdarzeń wypadkowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
16. Herdzik J., Zdarzenia wypadkowe na morzu i ich główne przyczyny, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-52f8e136-7a45-4339-a799-3a6d83d1a79a
Identyfikatory