Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-52beb533-0301-4714-a168-18b0dbe8d71e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ starzenia klimatycznego na stan powierzchni nanopowłok epoksydowych

Autorzy Kotnarowska, D.  Bryła, N.  Stanisławek, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of climate ageing on surface state of epoxy nanocoatings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni powłok epoksydowych. Ocenie zostały poddane konwencjonalne powłoki epoksydowe oraz powłoki epoksydowe z warstwą nawierzchniową modyfikowaną nanocząstkami krzemionki o średnim rozmiarze ziarna 12 nm lub 20 nm, których udział wagowy w farbie wynosił 3,5%. Powłoki starzono w naturalnych warunkach klimatycznych w okresie 3 lat. Stwierdzono korzystny wpływ nanokrzemionki o ziarnie 20 nm na stan powierzchni starzonych powłok. Po trzyletnim okresie starzenia powłoki epoksydowe z warstwą nawierzchniową modyfikowaną nanocząstkami krzemionki o średnim rozmiarze ziarna 20 nm charakteryzowały się najmniejszym wzrostem chropowatości oraz najmniejszą utratą połysku ze wszystkich rodzajów badanych powłok.
EN The paper presents investigation results of surface state of epoxy coatings. Evaluations made in the purpose involved conventional epoxy coatings as well as epoxy coatings with surface layer modified using silica nanoparticles of medium grain size equal 12 nm or 20 nm which weight share in applied paint was 3.5%. The coatings are aged for 3 years in natural climatic conditions. The positive influence was stated of nanosilica of medium grain size equal 20 nm on surface state of aged coatings. After 3 year ageing the epoxy coatings with surface layer modified using silica nanoparticles of medium grain size equal 20 nm showed the lowest increase of roughness and the lowest gloss loss of all investigated coatings.
Słowa kluczowe
PL nanopowłoki epoksydowe   powłoka polimerowa   nanocząstki krzemionki  
EN epoxy nanocoatings   polymer coating   nanoparticles of silica  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1058--1062
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kotnarowska, D.
  • Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor Bryła, N.
  • Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor Stanisławek, D.
  • Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
1. Kotnarowska D., Epoxy coating destruction as a result of sulphuric acid aqueous solution action, “Progress in Organic Coatings” 2010, vol. 67, p. 324-328.
2. Kotnarowska D. Wpływ środowiska eksploatacyjnego na właściwości dekoracyjno-ochronne powłok epoksydowych, „Ochrona przed Korozją” 2013, nr 9, p. 372-383.
3. Kotnarowska D., Influence of ultraviolet radiation and aggressive media on epoxy coating degradation, “Progress in Organic Coatings 1999”, vol. 37, p. 149-159.
4. Kotnarowska D., Influence of Ultraviolet Radiation on Erosive Resistance of Modified Epoxy Coatings. “Solid State Phenomena” 2006, vol. 113 (Mechatronic Systems and Materials), p. 585-588.
5. Kotnarowska D., Destrukcja powłok polimerowych pod wpływem czynników eksploatacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2013.
6. Kotnarowska D., Destruction of Epoxy Coatings under the Influence of Sodium Chloride Water Solutions. “Solid State Phenomena (Pt. B of Diffusion and Defect Data - Solid State Data)” 2015, vol. 220, p. 609-614.
7. Zyska B., Problemy mikrobiologicznego rozkładu i mikrobiologicznej korozji materiałów, „Ochrona przed Korozją” 1994, nr 4, s. 82-86.
8. Narisava I.: Resistance of polymer materials. Ed. Chemistry, Moscow 1987 (in Russian).
9. Nguyen T, Hubbard J. B., Pommersheim J. M., Unified model for the degradation of organic coatings on steel in a neutral electrolyte,. “Journal of Coatings Technology” 1996, vol. 68, (855), p. 45-56.
10. Żenkiewicz M., Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielkocząsteczkowych, WNT, Warszawa 2000.
11. Pilotek S., Tabellion F., Nanoparticles in coatings. Tailoring properties to applications, “European Coatings Journal”, vol. 4, p. 170-177.
12. Knowles T., The new toolbox. Nanotechnology in paints and coatings, “European Coatings Journal” 2006, vol. 3, p.16-18
13. Deyá C., Silane as adhesion promoter in damaged areas, “Progress in Organic Coatings” 2016, vol. 90, p. 28-33.
14. Bondiol F., Cannillo V., Fabbri E., Messori M., Preparation and characterization of epoxy resins filled with submicron spherical zirconia particle ”Polimery“ 2006, vol. 51, p. 789-794.
15. Fu S.-Y., Feng X.-Q., Lauke B., Mai Y.-W., Effects of particle size, particle matrix interface adhesion and particle loading on mechanical properties. “Composites (Part B)” 2008, vol. 39, p. 933÷961.
16. Graule T., Innovative, scratch proof nanocomposites for clear coatings, “Composites (Part A)” 2005, vol. 36, p. 473-480.
17. Puig M, Cabedo L, Gracenea J. J., Jiménez-Morales A., Gámez-Pérez J., Su. J. J., Adhesion enhancement of powder coatings on galvanised steel by addition of organo-modified silica particles, “Progress in Organic Coatings” 2014, vol. 77 (8) p. 1309-1315.
18. Zubielewicz M., Wpływ nanocząstek SiO2 na właściwości lakierów i powłok lakierowych, „Ochrona przed Korozją” 2008, vol. 51 (12), p. 462-464.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-52beb533-0301-4714-a168-18b0dbe8d71e
Identyfikatory