Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-52640f20-43ef-497c-a5b6-fac2e92c6927

Czasopismo

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Tytuł artykułu

Ocena i weryfikacja metody impedancyjnej identyfikacji uszkodzeń poprzecznych w elektroenergetycznym kablu współosiowym. Część 1

Autorzy Bugajska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment and verification of impedance method identifying transverse faults in coaxial power cable. Part 1
Konferencja Computer Applications in Electrical Engineering (18-19.04.2016 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznych kablach współosiowych z miejscowym osłabieniem izolacji. Istotą metody jest pomiar impedancji wejściowej w stanie rozwarcia z obu stron kabla i na podstawie uzyskanych wartości wyznaczenie impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz odległości do miejsca uszkodzenia. W części 1 artykułu przedstawiono rezultaty analizy statystycznej uzyskanych obliczeń analityczno–numerycznych, otrzymanych na podstawie wyników pomiarów, dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2. Ponadto oszacowano wartości błędów bezwzględnych i procentowych z uwzględnieniem odległości do miejsca uszkodzenia, wartości impedancji uszkodzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej. Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą reflektometru.
EN The paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in coaxial power cables with local weakening of insulation. The method consists in the measurement of input impedance in the open state on both ends of the cable as well as the determination of the transverse fault impedance and the distance to the fault location. The first part of the paper includes the statistical analysis of analytical and numerical calculations obtained on the basis of measurements of XRUHKXS 1x120 mm2power cable. The values of absolute and percentage errors were estimated taking into account the distance to fault location and the values of fault impedance and measurement frequency. The results were compared with the reflectometry method.
Słowa kluczowe
PL badania diagnostyczne   impedancja poprzeczna uszkodzenia   odległość do miejsca uszkodzenia   elektroenergetyczny kabel współosiowy   wskaźniki statystyczne   błąd bezwzględny   błąd procentowy  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Rocznik 2016
Tom No. 86
Strony 129--140
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bugajska, A.
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
[1] Piątek Z.P., Modelowanie linii, kabli i torów wielkoprądowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2007.
[2] Bugajska A., Metody impedancyjne wstępnej lokalizacji uszkodzeń poprzecznych w kablach elektroenergetycznych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013.
[3] Stępień J.C., Analysis of Time Components of Malfunction Duration in Overhead Medium Voltage Electric Power Lines. Rynek Energii Nr 4 (101) – 2012, pp. 147–152.
[4] Stępień J.C., Metody analizy i oceny niezawodności kablowych układów zasilających średnich napięć. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2011.
[5] Fault Finding Solutions, Meggers materials, 2003.
[6] Neier T., Cable Fault Location in LV, MV and HV Underground Cable Networks. Practical Experience, 2009.
[7] Tarczyński W., Metody impulsowe w lokalizacji uszkodzeń w liniach elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2006.
[8] Szczerski R., Lokalizacja uszkodzeń i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych. WNT, Warszawa 1999.
[9] Aloui T., Ben Amar F., Derbal N., Hadj Abdallah H., Real time prelocalization of underground single–phase cable insulation failure by using the sheath behavior at fault point. Electric Power Systems Research, 81, pp. 1936–1942, 2011. (12).
[10] Tag Eldin E.M., Gilany M.I., Abdelaziz M.M., Ibrahim D.K., An accurate fault location scheme for connected aged cable lines in double–fed systems. Electrical Engineering, 88, pp. 431–439, 2006. (13).
[11] Bugajska A., Estimation of Fault Transverse Impedance and the Distance to Fault Location in an Open Coaxial Power Cable on the Basis of Measurement of Input Impedances. International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 8, N. 3, May–June 2013, pp. 1091–1098.
[12] Ciosmak J., Algorytm wyznaczania nieseparowalnych dwuwymiarowych zespołów filtrów dla potrzeb systemów transmultipleksacji. Przegląd Elektrotechniczny, Nr 11, ss. 217–220, Warszawa 2011.
[13] Piątek Z., Jabłoński P., Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. WNT, Warszawa 2010.
[14] Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, Główny Urząd Miar, 1999.
[15] Dietrich E., Schulze A., Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i procesów produkcyjnych. Notika System, Warszawa 2000.
[16] PKN–ISO/IEC Guide 99. Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM), Warszawa 2010.
[17] Iżykowski J., Fault Location on Power Transmission Lines. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-52640f20-43ef-497c-a5b6-fac2e92c6927
Identyfikatory