Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-52634f43-9e4e-4194-a433-15f6b11a3210

Czasopismo

Ekonomia i Środowisko

Tytuł artykułu

Social functions of forests in Poland

Autorzy Sikora, J.  Wartecka-Wazynska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Humans are a part of nature and society. They tend to satisfy their needs that guarantee the existence by using natural and social richness. Forests represent a reservoir of the natural richness. They perform economic, ecological and social functions. The paper presents characterization of the social functions of forests, with particular focus on health function, recreation and tourism function, educational function and cultural function. With specific categories of forests, the scope of organizational and managerial activities conducted by forest authorities was presented as determining factors in performance of these functions. Furthermore, the focus was on the negative factors that affect forest environment and its functions.
Słowa kluczowe
PL las   funkcja społeczna   ograniczenie  
EN forest   social function   functional performance   limitation  
Wydawca Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Czasopismo Ekonomia i Środowisko
Rocznik 2017
Tom nr 2
Strony 190--203
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Sikora, J.
autor Wartecka-Wazynska, A.
  • Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznań
Bibliografia
Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków
Douglas M. (2011), Jak myślą instytucje, Warszawa
Grzywacz A. (2000), Edukacja leśna społeczeństwa, ”Seria Biblioteczka Leśniczego” No. 138
Januszek H., Sikora J. (2012), Podstawy socjologii, Poznań
Jojczyk S. (2003), Społeczne i kulturowe znaczenie lasów, in: Korowicki A. (ed.), Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych, Gdańsk
Kasprzyk S. (1997), Turystyczne zagospodarowanie lasu, Warszawa
Kozielecki J. (1997), Transgresja i kultura, Warszawa
Krauze K., (2003), Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla edukacji i turystyki, in: Korowicki A. (ed.), Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych, Gdańsk
Muszyński Z., Kozioł L. (2013), Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski, “Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” Vol. 22, No. 19, June
Raport (2010), Raport o stanie lasów w Polsce 2009, Warszawa
Sikora J. (2016), Obszary przyrodniczo cenne w Wielkopolsce potencjałem rozwoju turystyki edukacyjnej, “Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski” No. 22(24)
Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa
Wartecka-Ważyńska A. (2010), Obszary przyrodniczo-chronione możliwością rozwoju turystyki edukacyjnej. Studium przypadku ścieżki przyrodniczej „Kani Rudej”, in: Jalinik M. (ed.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-52634f43-9e4e-4194-a433-15f6b11a3210
Identyfikatory