Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-524373ae-3349-408c-ab01-2316da298f6b

Czasopismo

Archives of Transport System Telematics

Tytuł artykułu

Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) at subregional area level with the use of transportation model

Autorzy Karoń, G.  Krawczyk, G.  Urbanek, A.  Mikulski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper is aimed at presentation of authors’ experience in the field of sustainable urban mobility planning at a subregional level. The authors make a thesis that the sustainable urban mobility planning in urbanised areas of conurbation nature should be implemented on a framework basis at a subregional level. A strategic mobility management at a supramunicipal level allows a better coordination of local actions and achieving the synergy of planned instruments to make the mobility sustainable. The paper presents guidelines in the field of diagnosis of the urban mobility system. In addition, the paper makes an attempt to identify instruments to make the urban mobility sustainable and to determine frameworks of ex-post and ex-ante evaluation for this process. The paper content to a large extent is related to the Sustainable Urban Mobility Plan for the Central Subregion of Silesian Voivodeship, which was developed with the involvement of paper authors.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony rozwój   mobilność miejska   SUMP   model transportowy  
EN sustainable transport   urban mobility   SUMP   transportation model  
Wydawca Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
Czasopismo Archives of Transport System Telematics
Rocznik 2017
Tom Vol. 10, iss. 2
Strony 19--26
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Karoń, G.
autor Krawczyk, G.
  • University of Economics in Katowice, Department of Transport, 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
autor Urbanek, A.
  • University of Economics in Katowice, Department of Transport, 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
autor Mikulski, J.
  • Silesian University of Technology, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland
Bibliografia
[1] MAŁECKI, K., IWAN, S., KIJEWSKA, K.: Influence of Intelligent Transportation Systems on Reduction of the Environmental Negative Impact of Urban Freight Transport Based on Szczecin Example, Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 151, pp. 215-229, 2014.
[2] HEBEL, K., WYSZOMIRSKI, O.: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach, Autobusy TEST 2014, nr 12, pp. 28-31.
[3] KOŹLAK, A.: Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju, Transport Miejski i Regionalny 2009, nr 7-8, p. 39-43.
[4] MEYER, M.D.: Demand management as an element of transportation policy: using carrots and sticks to influence travel behavior, Transportation Research Part A 33 (1999), pp. 575-599.
[5] UNGEMAH, D., DUSZA, C.: Transportation demand management (TDM) benchmark: results from the 2008 TDM Program Survey, Transportation Research Record 2009, Issue 2118, pp. 55-66.
[6] MURRAY, G., KOFFMAN, D., CHAMBERS, C.: Strategies to assist local transportation agencies in becoming mobility managers, Transport Research Board, Washington D.C. 1997.
[7] MARSHALL, S., BANISTER, D.: Travel reduction strategies: intentions ant outcomes, Transportation Research part A, 34 (2000), pp. 321-338.
[8] WESOŁKOWSKI, J.: Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.
[9] KAROŃ, G.: Travel Demand and Transportation Supply Modeling for Agglomeration without Transportation Model. In: Mikulski, J. (ed.) Activities of Transport Telematics, CCIS 395, pp. 284--293. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2013).
[10] KAROŃ, G., MIKULSKI, J.: Transportation Systems Modelling as Planning, Organisation and Management for Solutions Created with ITS. In: Mikulski, J. (ed.) Modern Transport Telematics, CCIS 239, pp. 277--290. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2011).
[11] DYDKOWSKI, G., URBANEK, A. (2013) Directions and Benefits of Using Traffic Modelling Software in the Urban Public Transport. In: Mikulski J. (eds) Activities of Transport Telematics. TST 2013. Communications in Computer and Information Science, vol 395. Springer, Berlin, Heidelberg.
[12] CASCETTA, E.: Transportation systems analysis. Models and applications. 2nd Edition. Springer Optimization and Its Application, Vol. 29, New York (2009).
[13] KAROŃ, G., MIKULSKI, J.: Forecasts for Technical Variants of ITS Projects – Example of Upper-Silesian Conurbation. In: Mikulski, J. (ed.) Activities of Transport Telematics, CCIS 395, pp. 67--74. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2013).
[14] KAROŃ, G., JANECKI, R.: Development of various scenarios of ITS systems for urban area. In: Sierpinski, G. (eds.) Intelligent transport systems and travel behaviour. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 505, pp. 3–12. Springer International Publishing Switzerland (2017).
[15] TOMANEK R., et al.: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
[16] A Concept for Sustainable Urban Mobility Plans, COM (2013) 913 final, Brussels 2013, https://ec.europa.eu/ transport/sites/transport/files/themes/urban/doc/ump/ com(2013)913-annex_en.pdf.
[17] Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Brussels 2014, http://www.eltis.org/ sites/eltis/files/guidelines-developing-and-implementing-asump_final_web_jan2014b.pdf.
[18] KRAWCZYK, G., Kierunki integracji transportu zbiorowego na obszarach słabo zurbanizowanych, In: Projekty lokalne i regionalne – najlepsze praktyki, H. Brandenburg, P. Sekuła (Eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
[19] BAUER, M.: Application of GPS Technology to Evaluate the Quality of Public Transport; Acta Technica Jaurinensis, Szechenyi Istvan University, Faculty of Engineering Sciences, Gyor, Hungary, Vol 6, No 3 (2013).
[20]KAROŃ, G., ŻOCHOWSKA, R.: Modelling of expected traffic smoothness in urban transportation systems for ITS solutions. Archives of Transport. Vol. 33, Issue 1, pp. 33- -45 Polish Academy of Sciences Committee of Transport, Warsaw (2015).
[21] ŻOCHOWSKA, R., KAROŃ, G.: ITS services packages as a tool for managing traffic congestion in cities. In: Sładkowski, A., Pamuła, W. (eds.) Intelligent transportation systems - problems and perspectives. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 32, pp. 81_103. Springer International Publishing Switzerland (2016).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-524373ae-3349-408c-ab01-2316da298f6b
Identyfikatory