Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-523f20d1-12c9-455f-a579-a73bf525f5dd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dynamika stabilizatora kamery w bezzałogowym statku powietrznym

Autorzy Kowalik, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamic stabilizer of camera in unmanned aircraft vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny zarówno prze samym procesie konstrukcyjnym jak i wyposażeniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W artykule omówiono model matematyczne opisujący zjawiska fizyczne charakteryzujące dynamikę stabilizatora będącego na wyposażeniu BSP, do którego umocowano kamerę. Przedawnione równania w szczególności odnoszą się do ruchu układu stabilizatora w zdefiniowanym układzie z kątami Eulera. W dalszej części artykułu omówiono stany obserwacji ramy aparatury stabilizatora oraz przeprowadzona komputerowe badania symulacyjne oszacowujące wpływ zastosowania filtru Kalmana na eliminacje zakłóceń w procesie wpływu interferencji z elementów elektronicznych na stan pracy stabilizatora. Na samym końcu przedstawiono wnioski wynikające z zaprezentowanych badań.
EN In recent years there has been rapid technological development both in the construction process and in the installation of unmanned aircraft vehicles (UAV). This article discusses the mathematical model describing the physical phenomena characterizing the dynamics of the stabilizer being equipped with UAV, to which the camera was attached. The published equations refer in particular to the motion of the stabilizer system in a defined arrangement with Euler angles. The following article discusses the state of observation of the stabilizer frame and the computerized simulations estimating the influence of the Kalman filter on the elimination of disturbances in the process of influence of interference from electronic elements on stabilizer operation. At the end of the day, the conclusions drawn from the presented research are outlined.
Słowa kluczowe
PL bezzałogowy statek powietrzny   BSP   stabilizator kamery   kamera  
EN unmanned aircraft vehicle   UAV   camera stabilizer  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 988--992, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kowalik, R.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania
Bibliografia
1. Barber D. Blake, "Accurate Target Geolocation And Vision-Based Landing With Application To Search And Engage Missions For Miniature Air Vehicles," Department of Mechanical Engineering, Bringham Young University, Masters Thesis 2007.
2. Cross Nicholas S., "On Board Video Stabilization for Unmanned Air Vehicles," San Luis Obispo, 2011.
3. Jakobsen Ole C and Johnson Eric N, "Control Architecture for a UAV-Mounted Pan/Tilt/Roll Camera Gimbal," Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30332-0150, AIAA 2005-7145, 2005.
4. Kowalik R., Komorek A., Bieńczak R., Wyznaczanie dokładności pozycji obiektów ruchomych w przestrzeni 3D, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 12/2016.
5. Kowalik R., Komorek A., Bieńczak R., Ocena wpływu interferencji w postaci sygnału szerokopasmowego na dokładność wyznaczania pozycji obiektów BSP, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 12/2016.
6. Kowalik R., Orlińska M., Analiza kinematyczna pojazdu w układzie 3D, Logistyka ,12/2014.
7. Stevenson D. and Schaub H. "Nonlinear Control Analysis of a Double-Gimbal Variable-Speed Control Moment Gyroscope", Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 35, No. 3 (2012), pp. 787-793.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-523f20d1-12c9-455f-a579-a73bf525f5dd
Identyfikatory