PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m na gospodarkę Polski

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Keynesian investment multiplier in assessing the impact of transport investments on the Polish economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest propozycja metody oszacowania mnożnika inwestycyjnego Keynesa i zastosowanie wyników estymacji do oceny wpływu inwestycji pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m na gospodarkę kraju. W artykule wykorzystano metody statystyczne estymacji punktowej i przedziałowej Neymana dla parametrów krzywej regresji liniowej konsumpcji na tle produktu krajowego brutto. Na podstawie danych statystyki publicznej (Rachunki Narodowe) oszacowano krańcową skłonność do konsumpcji, a następnie mnożnik inwestycyjny Keynesa. Określono przedziały ufności dla krańcowej skłonności do oszczędzania (MPC) i mnożnika inwestycyjnego, a następnie wykorzystano aktualne szacunki nakładów inwestycyjnych na pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście zawarte w analizie korzyści- -kosztów dla przedmiotowej inwestycji. Ostatecznie wykazano z określonym a priori prawdopodobieństwem przedziały wzrostu wartości dodanej brutto w skali całej gospodarki wywołane inwestycją w pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m.
EN
The aim of the paper is the proposal of the method of Keynesian investment multiplier estimation and the usage of estimation results to assessment how great an impact of deepening of the Szczecin-Swinoujscie fairway on Polish economy can be. Statistical point estimation and Neyman’s estimation by intervals have been used for the slope coefficient of linear regression between consumption and gross domestic product. IN the paper marginal propensity to consume and Keynesian investment multiplier have been estimated. Confidence intervals for marginal propensity to consume and Keynesian investment multiplier were determined as well. In order to assess an impact of deepening of the Szczecin-Swinoujscie fairway on GDP in Poland investment expenditure predicted were taken into consideration in the paper. Author took into account investment expenditure calculated in the cost-benefit analysis for the investment in question. FINALLY, confidence intervals for the increase of GDP in Poland induced by deepening of the Szczecin-Swinoujscie fairway to the technical depth of 12,5 m with given a priori probability were stated.
Rocznik
Tom
Strony
187--201
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Benini, R. (1906). Principii di statistica metodologia. Milano–Roma–Napoli: Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, Corso Raffaello.
 • 2. Bernacki, D., Lis, C. (2015). Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wybranych projektów inwestycyjnych w porcie Szczecin. Opracowanie wykonane na zlecenie ZMPSiŚ SA oraz DSC Consulting Sp. z o.o. dla potrzeb projektu realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie pt. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze”, Szczecin, lipiec 2015 r.
 • 3. Domar, E.D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica, 2 (14).
 • 4. Harrod, R.F. (1936). An Essay in Dynamic Theory. The Economic Journal, 49 (193).
 • 5. Hirsch, F. (1976). Social Limits to Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • 6. Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan; polskie wydanie: Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, w przekładzie Michała Kaleckiego i Stanisława Rączkowskiego, PWN, Wydanie III, Warszawa 2003.
 • 7. Koopmans, T.C. (1965). On the Concept of Optimal Economic Growth. Cowles Foundation Paper 238, Reprinted from Academiae Scientiarum Scripta Varia 28, 1.
 • 8. Kydland, F.E., Prescott, E.C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, 6 (50).
 • 9. Lis, C. (2010). Estymacja mnożnika inwestycyjnego Keynesa i krańcowej skłonności do konsumpcji. W: (praca zbiorowa), Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Szczecin: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
 • 10. Lis, C. (2013). Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji. Podejście taksonomiczne (książka habilitacyjna). Szczecin: Wydawnictwo Volumina.pl.
 • 11. Meadows, D.H., Meadows, D.I., Randers, J., Behrens W.W. III (1973). Granice wzrostu. Warszawa: PWE.
 • 12. Pontryagin, L.S., Boltyanskii, V.G., Gamkrelidze, R.V., Mishchenko, E.F. (1962). The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York–London: Interscience Publishers.
 • 13. Samuelson, P.A. (1976). Illogic of Neo-Marxian Doctrine of Unequal Exchange. W: D.A. Belsley, E.J. Kane, P.A. Samuelson, R.M. Solow (red.), Inflation, Trade and Taxes. Essays in Honor of Alice Bourneuf, Ohio State University Press: Columbus.
 • 14. Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 1 (70).
 • 15. Uzawa, H. (1964). Optimal Growth in a Two-Sector Model of Capital Accumulation. The Review of Economic Studies, 1 (31).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-523db673-7423-4413-bb01-32f4eb3d54f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.