Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-51e150b0-4ee0-480b-bf13-fed967556ccd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Procedura obliczeń dla zjawiska rezonansu parametrycznego kołysań bocznych statku w kryteriach statecznościowych drugiej generacji

Autorzy Chorab, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Procedure of calculation the ship parametric rolling in the second generation stability criteria
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została procedura obliczeń dla wystąpienia zjawiska rezonansu parametrycznego kołysań bocznych w kryteriach statecznościowych drugiej generacji. Zjawisko rezonansu parametrycznego kołysań bocznych statku jest zjawiskiem znacząco wpływającym na poziom bezpieczeństwa statecznościowego, przy wystąpieniu szczególnych parametrów ruch statku i falowania morskiego. Ze względu na trwające prace na kryteriami statecznościowymi drugiej generacji, zjawisko to zostało uwzględnione w projekcie nowych kryteriów jako jeden z tak zwanych defektów statecznościowych. W pracy przedstawiono kolejne etapy obliczeń na poziomie pierwszym i drugim procedury celem określenia podatności statku na wystąpienia badanego defektu statecznościowego. Omówiono kolejność obliczeń, zakres potrzebnych danych wejściowych oraz interpretację otrzymanych wyników.
EN The article discussed the procedure for the calculation of parametric rolling failure mode in the second generation criteria. The phenomenon of parametric rolling of the ship is significantly affects the level of ship stability safety, occurrence in specific parameters of ship movement and sea waves. Due to the present work on second generation stability criteria, phenomenon it has been included in the draft new criteria as one of the so-called failure mode. The paper presents the stages of the calculation in the first and second levels in order to determine the vulnerability of a ship on this failure mode. Discussed the order of evaluation, the scope of the necessary input data and interpretation of results.
Słowa kluczowe
PL rezonans parametryczny   kołysania statku   bezpieczeństwo statku  
EN parametric roll resonance   ship rolling   safety of the ship  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 79--84
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Chorab, P.
Bibliografia
1. Belenky V., Bassler C., Spyrou K., Development of Second Generation Intact Stability Criteria http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a560861.pdf
2. Błocki W., Bezpieczeństwo statecznościowe statku w sytuacjach rezonansowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000.
3. Dudziak J., Teoria okrętu, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2008.
4. Chorab P., Sample calculations using a draft method for assessment of the vulnerability to pure loss of stability of a fishing vessel, Zeszyty Naukowe 40(112) Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2014.
5. Chorab P., Zmiany ramienia prostującego w zjawisku czystej utraty stateczności statku na fali, TTS - Technika Transportu Szynowego 12/2015.
6. International Maritime Organization SDC 1-INF.8 – Information collected by the Correspondence Group on Intact Stability regarding the second generation intact stability criteria development submitted by Japan, London 2013.
7. International Maritime Organization, International Code on Intact Stability, 2008, adopted by Resolution MSC.267(85) on 4th December 2008, London 2008.
8. International Maritime Organization, Document SDC 1/26, Report to the Maritime Safety Committee, Annex 10, London 2014.
9. International Maritime Organization, document SDC 2/WP. 4 Development of Second Generation intact stability criteria, London 2015.
10. Peters W, Belenky V., Bassler C.,Spyrou K., Umeda M.,Bulian G., Altmayer B., The Second Generation of intact stability criteria: an overview of development, http://www.sname.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=c7946d54-e1f8-470c-99e4-e7e1f256ff0a
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-51e150b0-4ee0-480b-bf13-fed967556ccd
Identyfikatory