Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-518f70a8-c856-46ac-a720-788959ff5821

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Wymogi stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym

Autorzy Szołtysek, J.  Twaróg, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Requirements set for a managing entity in logistics management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat zarządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia systemów komunikacji w zarządzaniu logistycznym pod kątem sprawności funkcjonowania obiektu kierującego. Scharakteryzowano kompetencje obiektu kierującego. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat zarządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia systemów komunikacji w zarządzaniu logistycznym pod kątem sprawności funkcjonowania obiektu kierującego. Scharakteryzowano kompetencje obiektu kierującego.
EN Despite its long-term tradition in both practical and theoretical applications, logistics still has to face some difficulties in its basic notions. A source of misunderstandings in this context is undoubtedly connected with high usefulness of logistics that frequently dominates its theoretical aspects. The article aims at identifying requirements set for managing entities in logistics management.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie logistyczne   aparat zarządzający   kompetencje  
EN logistics management   managing entity   competencies  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 31
Strony 137--151
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., tab., wykr
Twórcy
autor Szołtysek, J.
autor Twaróg, S.
Bibliografia
1. Ballou R.H., Business Logistics Management, Fourth Edition, Prentice-Hall International, Inc., New Yersey 1999.
2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zmien., PWE, Warszawa 2010.
3. Boyatzis R.E., The Competent Manager. A Model For Effective Performance, John Willey & Sons, New York 1982.
4. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
5. Ciesielski M., Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
6. Detyna B., Profile kształcenia na kierunku logistyka - nowe wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, „Logistyka” 2013, nr 1.
7. Drucker P.F., Management’s New Paradigms, „Forbes Magazine”, October 5, 1998. Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne - czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1994.
8. Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
9. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 2 (79)/II.
10. Kisperska-Moroń D., Sołtysik M., Od sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, w: Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyk, badania własne zespołowe - niepublikowane, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
11. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, wyd. II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
12. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
13. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
15. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
16. Schulte Ch., Logistik, Verlag. F. Vahlen, München 1991.
17. Sołtysik M., Kształtowanie organizacji logistyki, w: Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, red. D. Kisperska-Moroń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
18. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, wyd. III zmien. i rozsz., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
19. Standardy kształcenia. Kierunek logistyka. Zasoby internetowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
20. Strużyna J., Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005.
21. Szołtysek J., Płaczek E., Twaróg S., Kształtowanie kompetencji menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej, w: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Placet, Warszawa 2014.
22. Szołtysek J., Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1.
23. Terelak J. F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
24. Weber J., Kummer S., Logistik - Management, Schaffer - Poeschel Verlag, Stuttgart 1994.
25. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
26. Wright P.C., Geroy G.D., MacPhee M., A Human Resources Model for Excellence in Global Organization Performance, „Management Decision” 2000, nr 1.
27. www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/17/08/17087/L0GISTYKA.pdf.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-518f70a8-c856-46ac-a720-788959ff5821
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.31-09