Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-518bde73-2270-4416-8703-4bc332083ec0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena postrzegania czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego przez jego uczestników

Autorzy Grabara, A.  Sordyl, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of perception of the factors which affect the road safety by drivers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena postrzegania czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego przez jego uczestników. Jednocześnie oceniano poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz to, w jaki sposób przekłada się on na zachowania kierujących. Uzyskane dane odniesiono do danych literaturowych i rocznych statystyk przyczyn wypadków udostępnianych przez Komendę Główną Policji. Do wskazania czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego posłużono się badaniem ankietowym. Przeprowadzono je wśród policjantów w czynnej służbie oraz pośród zwykłych użytkowników dróg. Ponieważ najwięcej wypadków drogowych powodowanych jest przez ludzi młodych, wśród ankietowanych wydzielono grupę 18-24 lat, dla której przeprowadzono osobną analizę odpowiedzi. Zgromadzone ankiety pozwoliły na wskazanie czynników, które w opinii respondentów w największym stopniu przyczyniają się do powstawania zdarzeń drogowych i braku bezpieczeństwa na drogach.
EN The paper presents results of studies aimed to assess perceptions of the factors affecting road safety by its participants. At the same time was assessed the level of knowledge about road safety and how it reflects in the behavior of drivers. Collected data were referred to the literature and to annual accident statistics provided by the Police Headquarters. To identify the factors affecting road safety the survey method was used. It was conducted among police officers in active service, and among ordinary road users. Among the respondents was isolated group of 18-24 years, for which was conducted a separate analysis of responses, because of the fact, that most accidents are caused by young people. The collected survey allowed to identify the factors that has the largest contribution to road accidents and lack of safety on the roads in the respondent opinion.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   uczestnik ruchu   postrzeganie   prędkość   czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego  
EN road traffic safety   driver   perception   speed   factors affecting road safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 5
Strony 57--62
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Grabara, A.
  • Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku-Białej
autor Sordyl, J.
  • Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
1. Materiał źródłowy: Park pojazdów PL 1990-2012, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, zestawienie dostępne na stronie http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Park-pojazdow-zarejestrowanych aktualne na dzień 20.03.2014.
2. Materiał źródłowy: Coraz więcej wraków na polskich drogach, artykuł dostępny na stronie http://www.forbes.pl/coraz-starsze-samochody-jezdza-po-polsce, artykuly,159425,1,1.html aktualne na dzień 20.03.2014.
3. Materiał źródłowy: Raporty roczne - wypadki drogowe, Komenda Główna Policji, raport dostępny na stronie http://dlakierowcow.policja.pl/dk/statystyka/47493,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html aktualne na dzień 20.03.2014.
4. Szczuraszek T., Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, WKŁ, Warszawa 2008.
5. Bąk-Gajda D., Bąk J., Psychologia transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Warszawa 2010.
6. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2012.
7. Materiał źródłowy: Kultura i agresja na drodze, raport KRBRD, Warszawa 2004.
8. Źródło własne: wyniki przeprowadzonej ankiety.
9. Przekraczanie dozwolonej prędkości. Sondaż CATI. Badanie opinii publicznej dotyczące kwestii związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajowa Rada BRD, Warszawa 2013.
10. Klauer S. G., Guo F., Simons-Morton B. G., Ouimet M. C., Lee S. E., Dingus T. A., Distracted Driving and Risk of Road Crashes among Novice and Experienced Drivers, New England Journal of Medicine, January 2, 2014.
11. Stavrinos D., Jones J. L., Garner A. A., Griffin R., Franklin C. A., Ball D., Welburn S. C., Ball K. K., Sisiopiku V. P., Fine P. R., Elsevier, Impact of distracted driving on safety and traffic flow, Accident Analysis and Prevention 61 (2013) 63– 70.
12. Materiał źródłowy: Pasy bezpieczeństwa, KRBRD, artykuł dostępny na stronie http://v000384.home.net.pl/kampanie/pasybezpieczenstwa.htm aktualne na dzień 20.03.2014.
13. Materiał źródłowy: Pasy bezpieczeństwa i foteliki dziecięce, ulotka wydana przez KRBRD.
14. Materiał źródłowy: Pasy bezpieczeństwa, KGP, artykuł dostępny na stronie http://dlakierowcow.policja.pl/dk/profilaktyka/47466,Pasy-bezpieczenstwa.html aktualne na dzień 20.03.2014.
15. Łabęcka M., Żaba C., Lorkiewicz-Muszyńska D., Świderski P., Mularski A., Kołowski J., Obrażenia śmiertelne narządów szyi spowodowane zapiętymi pasami bezpieczeństwa, ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2011, LXI, 170-175 za National Highway Traffic Safety Administration. Fourth report to Congress: Effectiveness of occupant protection system and their use. May 1999, Washington, D.C.
16. Jarosiński W., System okresowych badań technicznych pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego i liczba zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych, Eksploatacja i Niezawodność, Vol. 16, No. 1, 2014, s. 105-1101.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-518bde73-2270-4416-8703-4bc332083ec0
Identyfikatory