Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5169e71b-e05b-4c15-8ade-058169206663

Czasopismo

Nowoczesne Hale

Tytuł artykułu

Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej

Autorzy Lorenc, A.  Górka, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN In creasing efficiency and reducing the number of order picking errors in 3PL companies through the use of voice picking
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule pokazano wyzwania, jakim muszą stawiać czoła firmy 3PL, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Omówiono typowe błędy popełniane przez pracowników podczas kompletacji zamówień oraz opisano możliwości niwelacji tych błędów. Szczególną uwagę zwrócono na wspomaganie procesu kompletacji za pomocą systemów głosowych. Opisano ich typowe zastosowanie, zasadę działania oraz korzyści wynikające z ich wdrożenia.
EN The article presents the challenges that must be faced by 3PL companies to meet the expectations of their clients. Typical mistakes made by employees during order picking and the possibilities of leveling these errors are described. Particular attention has been paid to supporting the picking process using voice systems. Their typical use, the operating principle and the benefits resulting from their implementation are described.
Słowa kluczowe
PL kompletacja zamówień   logistyka magazynowa   metody kompletacji   redukcja błędów pracowników   kompletacja głosowa  
EN order picking   warehouse logistics   picking methods   reduction of employee errors   voice picking  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Nowoczesne Hale
Rocznik 2018
Tom Nr 3
Strony 73--78
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lorenc, A.
autor Górka, N.
  • Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
1. Fijałkowski J.: Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
2. Van Gils T., Ramaekers K., Caris A., Koster R.B.M.: Designing efficient order picking systems by combining planning problems: State-of-the-art classification and review. ”Eur. J. Oper. Res. ”,267/2018. s. 1-15.
3. Głuch J.: Systemy transportowe. 2011.
4. Krawczyk S.: Logistyka, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2011.
5. Krzyżaniak S., Niemczyk A., Majewski J., Andrzejczyk P.: Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
6. Mesjasz-Lech A.: Wybrane problemy pomiaru efektywności działalności logistycznej. „Logistyka”, nr 2/2012.
7. Richards G.: Warehouse management: a complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse. 2014.
8. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE, Warszawa 2010.
9. Zhao Z., Yang P.: Improving order-picking performance by optimizing order batching in multiple-cross-aisle warehouse systems: A case study from e-commerce in China. 2017 4th Int. Conf. Ind. Eng. Appl., IEEE, 2017, pp. 158-162. http://ua.automation.com/resources-tools/application-stories/material-handling-storage-and-retreival/corporate-express-canada-streamlinespicking-at-distribution-centers [dostęp: 24.06.2018 r.].
10.https://www.altitudeinc.com/industrialdesign-finest-creating-consumerexcitement/ [dostęp: 24.06.2018 r.].
11.https://www.slideshare.net/SystemGroup/vocollect-voice-fundamentals [dostęp:24.06.2018 r.].
12. www.flickr.com/photos/88352924@N04/9556165652 [dostęp: 24.06.2018 r.].
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5169e71b-e05b-4c15-8ade-058169206663
Identyfikatory