Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-51385cc2-04be-4eee-ac0f-fe23dfe2235c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zagrożenia w transporcie drogowym

Autorzy Pecyna, A.  Pawlak, H.  Pecyna, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Risks in road transport
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w transporcie drogowym i ich oddziaływanie na kierowcę. Szybki rozwój transportu wiąże się z rozwojem świata gospodarczego lecz jest również źródłem uciążliwości i problemów, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Transport niesie za sobą wiele możliwości np. przewóz towarów między miastami, ale powoduje także wiele niebezpieczeństw.
EN This paper presents hazards that may exist in road transport and their impact on the driver. The rapid development of transport associated with the development of the economic world, but is also a source of nuisance and problems, especially in large urban areas. Transport brings many opportunities such as the transport of goods between cities, but also causes many dangers.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo transportu   transport drogowy   wypadki drogowe   zagrożenia  
EN transport safety   road transport   road accidents   hazards  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 128--132
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pecyna, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Pawlak, H.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Pecyna, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Ciesielski M., Szudrowicz A.: Ekonomika transportu, wyd. AE, Poznań, 2001.
[2] Encyklopedia Popularna, PWN, Warszawa 1992.
[3] Gapiński Sz., Krystek R.: Bezpieczeństwo transportu. Czy potrzebna jest integracja systemów bezpieczeństwa wszystkich rodzajów transportu? Magazyn Autostrady, Budownictwo Drogowo - Mostowe, nr 10, 2008.
[4] Gólcz M.: Stres w pracy. Poradnik dla pracownika. Wyd. Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy. Warszawa 2009.
[5] Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dostęp na stronie: http://osha.europa.eu
[6] http://www.ciop.pl
[7] http://www.wiedzaipraktyka.pl
[8] Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera, Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi i uciążliwymi warunkami środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2007.
[9] Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego Zespołu Profilaktyki i Analiz. Wypadki drogowe w Polsce w 2011 roku. Instytut Transportu Drogowego, Warszawa 2012.
[10] Koźlak A., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
[11] Krystek R.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. I tom monografii. Wyd. Komunikacji i Łączności sp. z o.o. 2009.
[12] Maksym P., Pawlak H., Ślaska-Grzywna B.: Internetowe kompedium zasad pracy przy transporcie materiałów niebezpiecznych, [W:] Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny 26-27 kwietnia 2010 r. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2010.
[13] Ocena ryzyka zawodowego - podstawy metodyczne, pod redakcją W. M. Zawieski CIOP Warszawa 2007.
[14] Pawlak H., Ścibisz M.: Opinion of the carriers preparation to road transportation of dangerous materials. Teka Komis. Mot. Energ. Rol. 2010 T. 10.
[15] Płaczek E.: Logistyka międzynarodowa, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.
[16] Polska Norma PN-80/Z-08052 „Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja”.
[17] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy (DzU 2002, nr 217, poz. 1833 ze zm. DzU 2005 r., nr 212, poz. 1769.
[18] Szkolenia BHP w firmie, wydawnictwo Wiedza i Praktyka, dostęp na stronie: http://www.szkoleniabhpwfirmie.pl
[19] Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o czasie pracy kierowców DzU nr 92, poz. 879; z 2005 r., nr 180, poz. 1497; z 2007 r., nr 99, poz. 661, nr 192, poz. 1381, z 2009 r., nr 79, poz. 690; z 2010 r., nr 43, poz. 246; z 2011 r., nr 5, poz. 13, nr 168, poz. 1005, nr 244, poz. 1454.
[20] Żołnierczyk D.: Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy? Bezpieczeństwo Pracy 6, wyd. CIOP 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-51385cc2-04be-4eee-ac0f-fe23dfe2235c
Identyfikatory