Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-511e5fa9-30a4-42e9-bf9b-a2dd664296b5

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Mosty przyforteczne w Królestwie Polskim epoki Paskiewiczowskiej

Autorzy Rutkowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Fortress bridges in Kingdom of Poland in the Paskiewiczowska age
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł analizuje problematykę budowy mostów przyfortecznych w okupowanym przez Rosjan Królestwie Polskim w okresie po upadku powstania listopadowego. Ukazując rozwiązania przyjęte w dwu różnych twierdzach rosyjskich zlokalizowanych wewnątrz kraju, ukazano zarazem szerokie spectrum tej problematyki, i to z punktu widzenia wysiłków wojskowych władz okupacyjnych oraz lokalnej polskiej administracji cywilnej. Uzyskane dane pozwalają na postawienie tezy o zastosowaniu przy konstrukcji mostów przyfortecznych z omawianego okresu zarówno sprawdzonych metod konstrukcyjnych, jak i nowych rozwiązań projektowych, jak i o istotnych wahaniach co do charakteru i zakresu dostępności mostów przyfortecznych.
EN The article analyzes problem of construction of the fortress bridges in Kingdom of Poland, when it was occupied by Russians in the period after the fall of November Uprising in 1831. By presenting of some diverse solutions adopted in two different Russian strongholds localized within the Polish territory, it was possible to show at the same time a broad spectrum of this phenomenon, focusing both on construction efforts made by Russian military occupation authorities as well as by the local Polish civilian administration. The obtained data should allow us to argue for construction in the mentioned period of fortress bridges with use of both already proven and established methods and of new solutions. In the same time one might add thesis concernig (especially visible among highest ranks staff of Russian army) significant uncertainty about the very nature and scope of possible availability of fortress bridges.
Słowa kluczowe
PL mosty przyforteczne   Królestwo Polskie   XIX wiek   administracja transportowa  
EN fortress bridge   Kingdom of Poland   19th century   transport administration  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 86
Strony 75--83
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Rutkowski, M.
Bibliografia
1. Atlas planov krepostej rossijskoj imperatorskoj armii (primerno 1830-1840 gg), Zapadnyj okrug, Neogergoivesk – fragment.
2. AGAD w Warszawie, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 13/56.
3. AGAD w Warszawie, II Rada Stanu Królestwa Polskiego 105/158-159.
4. Derevwiannyj, visiaczij most na reke Veprze, [w:]. Zurnal glavnogo upravlenia putej soobscenia ipublicnych zdanii, SanktPeterrburg 1844, (1845, t.1, knizka pervaja), s. 1-2, 5.
5. Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej, dodatek 2-gi do nr 29 z 7/19 lipca 1845 roku, s.501. Rząd Gubernialny Lubelski, Wydział i Sekcja Administracji, pismo z 22 czerwca/4 lipca 1845 roku, nr 62 413.
6. Dziennik Urzędowy Guberni Sandomierskiej, nr 41 z 26 września/8 października 1843 roku, s. 416 - 417, Rząd Gubernialny Sandomierski, Wydział Wojskowy, pismo z 7/19 września 1843 roku, nr 44 059.
7. Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego, nr 30 z 11/23 lipca 1836 roku, s. 417. Komisja Województwa Augustowskiego, Wydział Administracyjny, pismo z 30 czerwca/12 lipca 1836 roku, nr 4 942/1 017.
8. RGIA w St. Petersburgu, F. 1487, op. 51. d. 143; Podmostki i detali postroiki mosta na r. Wepre w Kosminie, s. 1-3.
9. Zurnal glavnogo upravlenia putej soobscenia i publicnych zdanii, SanktPeterrburg 1844, (1845, t.1, knizka pervaja), załacznik
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-511e5fa9-30a4-42e9-bf9b-a2dd664296b5
Identyfikatory