PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Risk analyses of refrigerating containers service in seaports on the basis of fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza ryzyka obsługiwania kontenerów chłodniczych w portach morskich na podstawie teorii rozmytych miar i rozmyto-całkowego obliczania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The service of perishable loads transporting in refrigerating containers in seaports is connected with increased risk of its freight quality loss. The article presents analyzes of particular logistic service operations in seaport and estimation of chosen risk groups influence on perishable cargoes quality. One of the possible estimation models is created on the basis of fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory.
PL
Podejście do modelowania procesów logistycznych polega na planowaniu i dokładnej analizie każdego ogniwa procesu. Dotyczy to zwłaszcza analizy łańcucha logistycznego kontenerów chłodniczych, którego większa część przebiega przez sektor morski. Globalna konteneryzacja spowodowała zmianę struktury ładunków obsługiwanych w portach morskich. W związku z tym porty morskie powinny ciągle przystosowywać się do obsługiwania większej ilości kontenerów i wprowadzać zmiany w procesie obsługiwania ładunków. W kontenerach chłodniczych przewożone są ładunki łatwo psujące się, wymagające ściśle określonych warunków transportu i przechowywania. Obsługiwanie kontenerów chłodniczych w portach morskich jest związane z podwyższonym ryzykiem utraty walorów jakościowych przewożonych w nich ładunków. Przyczyną utraty walorów jakościowych ładunku może być m.in. awaria techniczna kontenera, brak właściwej obsługi ze strony portu itp. Przy obsługiwaniu ładunków skonteneryzowanych w porcie obserwuje się wysoki poziom niepewności informacji. Wynika to z faktu, iż większość danych wejściowych przy obsługiwaniu kontenerów jest nieprecyzyjna oraz bazuje się na logice podejmowania decyzji przez człowieka. Artykuł przedstawia analizę poszczególnych operacji logistycznych w portach morskich. Przedstawiony został uogólniony łańcuch logistyczny obsługiwania kontenerów chłodniczych na terenie portu. Zaproponowano jeden z możliwych modeli oceny ryzyka utraty walorów jakościowych ładunków łatwo psujących się, który pozwala ocenić wpływ wybranych grup ryzyka na jakość ładunków. Stworzony model konceptualny oceny ryzyka z systemowego punktu widzenia opisuje zbiór obiektów (np., stan kontenera lub ładunku) oraz połączeń między nimi (zależności, wpływy itp.). Model jest przedstawiony jako system preferencji, na który nakładane są ograniczenia i czynniki zewnętrzne. Wpływ czynników zewnętrznych (czynników ryzyka) pozwala symulować proces rzeczywistego obsługiwania kontenerów w porcie. W modelu ocenia się wpływ czterech grup ryzyka (ryzyko wpływu czynnika ludzkiego, ryzyko wpływu czynników obiektywnych, ryzyko uszkodzeń wyposażenia technicznego oraz ryzyko wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych). Ocena ryzyka polega na porównywaniu wartości ocen na wierzchołkach systemu preferencji do poszczególnych wierzchołków procesu pod wpływem istniejących zmian. Ponieważ informacja wejściowa nosi nieprecyzyjny charakter, model matematyczny jest oparty o zasady teorii miar rozmytych i rozmyto-calkowego obliczania (rozmyta całka Sugeno). W wyniku analizy jest obliczany poziom ryzyka utraty walorów jakościowych ładunków łatwo psujących się, transportowanych w kontenerach chłodniczych. Otrzymana wartość poziomu ryzyka pozwala określić obszar ryzyka, w którym znajduje się decydent przy podejmowaniu decyzji. Mogą to być obszary: nieistotny, akceptowany, warunkowo-akceptowany, nieakceptowany. Biorąc pod uwagę cechy charakteru decydenta można zauważyć, ze obszar podejmowania decyzji przez człowieka różni się od wyznaczonych obszarów poziomu ryzyka i może częściowo znajdować się nawet w obszarze ryzyka nieakceptowanego. Przedstawione podejście pozwala na etapie planowania przeanalizować jakość obsługiwania kontenerów chłodniczych w portach morskich i ocenić ryzyko utraty walorów jakościowych ładunków. Wyniki analizy posłużą się do wspierania procesu podejmowania decyzji przez człowieka przy obsługiwaniu kontenerów chłodniczych w portach morskich. Przestrzeganie zaleceń, opracowanych na podstawie wyników analizy, pozwoli podwyższyć jakość obsługiwania kontenerów chłodniczych w łańcuchach logistycznych.
Rocznik
Strony
1--12
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
 • „INEX" Ltd., Kijów, Ukraina
autor
 • Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej
 • „INEX" Ltd., Kijów, Ukraina
Bibliografia
 • [1] Бoчapникoв B., Свешников C.: Fuzzy Technology: Оcнoвы мoдeлирoвaния и рeшeния экспepтнo-aнaлитuческих зaдч, Киeв: Эльгa, Hикa-Цeнтр, 2003
 • [2] Бoчapникoв B., Fuzzy-meхнoлoгия: Mameмamuчecкue ocнoвы. Пpaкmuкa мoдeлирoвaния в экoнoмuкe. Сaнкт- Пeтepбyг: << Hayкa>> PAH, 2001
 • [3] ДЮБУА Д., ПРAД A,: Тeopия вoзмoжcнocmeй. Пpилoжения к нpeдcтaвeлeнию знaний д инфopмamuке. Пep. Фp. M. Paдиo и связь 1990.
 • [4] Container Handbook. Cargo loss preventation information from German marine insurers. GDV, Berlin, 2003
 • [5] Filina L. Filin S. Some problems of overload and storage of refrigeration containers in port territory. Archives of transport, volume 16, issue 1, WNT Warszawa 2004
 • [6] Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie Zywności. WNT Warszawa 2000.
 • [7] Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte, Warszawa EXIT 1999
 • [8] Piegata A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Warszawa, EXIT,1999. Risk Analyses of Refrigerating Containers Service in Seaports on the Basis of Fuzzy Measures.
 • [9] Sugeno M.: Fuzzy Measure and Fuzzy Integral. Transaction of the Society of Instrument and Control Engineers, Tokyo, vol. 8, nr. 2, 1972.
 • [10] Yager.: Characterizing Fuzzy Measures Used in Uncertainty Representation. 2nd International Symposium on Imprecise Probabilities and Their Applications, Ithaca, New York, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-511d095f-4946-4e1d-ae49-b0e2e08984dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.