Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-511b1785-ea57-4c21-9708-52ba71e177f4

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Integracja funkcjonalna urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Autorzy Drózd, P. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Functional integration railway traffic control devices
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono problematykę integracji funkcjonalnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na modernizowanych stacjach zgodnie z wymaganiami instaluje się urządzenia komputerowe dla których należy zapewnić współpracę z systemami na przylegających szlakach i sąsiednich posterunkach za pomocą odpowiednich interfejsów. Artykuł zawiera krótką analizę urządzeń srk, przedstawiono i omówiono struktury ich powiązań oraz jakie warunki muszą zostać spełnione dla zapewnienia poprawnej współpracy urządzeń.
EN The paper presents the problem of functional integration of traffic control devices. On upgraded stations in accordance with the requirements of the installed computer equipment. For these devices to ensure co-operation between systems in adjacent lanes and adjacent stations through appropriate interfaces. The article contains a brief analysis of signaling devices, presented and discussed the structure of their relationship and what conditions must be fulfilled to ensure proper co-operation of equipment.
Słowa kluczowe
PL sterowanie ruchem kolejowym   urządzenia srk   funkcjonalność  
EN railway traffic control   signaling device   functionality  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2013
Tom z. 95
Strony 93--104
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Drózd, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Wytyczne Techniczne Budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie PKP (WTB-E10). Wyd. PKP Dyrekcja Generalna, Warszawa 1996 z późniejszymi zmianami.
2. Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), przyjęte do stosowania Uchwałą nr 263/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca 2010.
3. Drózd P., Grochowski K.: Analiza warunków i możliwości powiązania samoczynnych urządzeń sygnalizacji przejazdówej i blokady liniowej. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Prace Naukowe Transport, Nr 62, Warszawa 2007, str. 77-88.
4. ESTW L90 5 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Thales 04.01.2012.
5. Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa 1997 r.
6. PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa.
7. PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe - Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem - Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-511b1785-ea57-4c21-9708-52ba71e177f4
Identyfikatory