PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sorpcja wymienna CO2/CH4 na węglu kamiennym poddanym obciążeniu okólnemu – analiza zagadnienia

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
CO2/CH4 exchange sorption in coal material under confining pressure – the analysis of the subject
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przeprowadzono szczegółową analizę literaturową zagadnienia sorpcji wymiennej CO2/CH4 na węglu kamiennym oraz sorpcji na węglu poddanym obciążeniu okólnemu. Tematyka badań sorpcji wymiennej CO2/CH4 oraz sorpcji w warunkach obciążania sorbentu, jako dwa oddzielne kierunki badań, są stosunkowo dobrze rozpoznane i ciągle realizowane na całym świecie. Połączenie obu kierunków badań, a więc temat sorpcji wymiennej CO2/CH4 w warunkach obciążania okólnego sorbentu węglowego, jest zagadnieniem zupełnie nierozpoznanym. Głównymi przyczynami braku badań nad zjawiskiem sorpcji wymiennej w warunkach obciążenia okólnego sorbentu, są ogromne trudności metrologiczne. Próba szczegółowego rozpoznania zagadnienia sorpcji wymiennej CO2/CH4 na węglu kamiennym poddanym obciążeniu okólnemu podjęta zostanie w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk.
EN
The article provides a detailed literature analysis of CO2/CH4 exchange sorption in hard coal and sorption in coal material under confining pressure. The study of CO2/CH4 exchange sorption and sorption in hard coal under confining pressure, as two separate research directions, is relatively well recognized and continues to be implemented worldwide. The combination of both directions of research is a completely unrecognized phenomenon. The main causes of the lack of research on the phenomenon of exchange sorption under the conditions of the loaded sorbent are huge metrological difficulties. An attempt to research the CO2/CH4 exchange sorption in coal material under confi ning pressure will be taken at The Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
Rocznik
Strony
47--54
Opis fizyczny
Bibliogr. 67 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
autor
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Baran P., Broś M., Nodzeński A., 2010: Studies on CO2 sorption on hard coal in the near-critical area with regard to the aspect of sequestration. Archives of Mining Sciences, Vol. 55, Issue 1, Pages 59-68.
 • Baran P., Zarębska K., Bukowska M., 2015: Expansion of Hard Coal Accompanying the Sorption of Methane and Carbon Dioxide in Isothermal and Non-isothermal Processes. Energy & Fuels, Vol. 29, Issue 3, Pages 1899-1904.
 • Bhowmik S., Dutta P., 2011: Investigation into the methane displacement behavior by cyclic, pure carbon dioxide injection in dry, powdered, bituminous Indian coals. Energy & Fuels, Vol. 25, Issue 6, Pages 2730-2740.
 • Busch A., Gensterblum Y., Krooss B.M., Siemons N., 2006: Investigation of high-pressure selective adsorption/desorption CO2 and CH4 on coals: an experimental study. International Journal of Coal Geology, Vol. 66, Issue 1-2, Pages 53-68.
 • Busch A., Krooss B.M., Gensterblum Y., van Bergen F. Pagnier H.J.M., 2003: High-pressure adsorption of methane, carbon dioxide and their mixtures on coals with a special focus on the preferential sorption behaviour. Journal of Geochemical Exploration, Vol. 78-79, Pages 671-674.
 • Ceglarska-Stefańska G., Zarębska K., 2002: The competitive adsorption of CO2 and CH4 with regard to the release of methane from coal. Fuel Processing Technology, Vol. 77-78, Pages 423-429.
 • Clarkson C.R., Bustin R.M., 2000: Binary gas adsorption/desorption isotherms: effect of moisture and coal composition upon carbon dioxide selectivity over methane. International Journal of Coal Geology, Vol. 42, Issue 4, Pages 241-271.
 • Clarkson C.R., Bustin R.M., 1999: The effect of pore structure and gas pressure upon the transport properties of coal: a laboratory and modelling study: 1. Isotherms and pores volume distributions. Fuel, Vol. 78, Pages 1333-1344.
 • Czapliński A., Gustkiewicz J., Hołda S., 1986: An apparatus for investigation of changes of stress and strains of rock Samales under sorption. Archives of Mining Sciences, Vol. 31, Issue 4, Pages 703-716.
 • Czapliński A., 1994: Węgiel Kamienny, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Czerw K., Baran P., Zarębska K., 2017: Application of the stretched exponential equation to sorption of mine gases and sorption induced swelling of bituminous coal. International Journal of Coal Geology, Vol. 173, Pages 76-83.
 • Czerw K., Zarębska K., Buczek B., Baran P., 2016: Kinetic models assessment for swelling of coal induced by methane and carbon dioxide sorption. Adsorption, Vol. 22, Pages 791-799.
 • Czerw K., 2011: Methane and carbon dioxide sorption/desorption on bituminous coal – Experiments on cubicoid sample cut from the primal coal lump. International Journal of Coal Geology, Vol. 85, Pages 72-77.
 • Day S., Fry R., Sakurovs R., 2012: Swelling of coal in carbon dioxide, methane and their mixtures. International Journal of Coal Geology, Vol. 93, Pages 40-48.
 • Dutka B., Kudasik M., Pokryszka Z., Skoczylas N., Topolnicki J., Wierzbicki M., 2013: Balance of CO2/CH4 exchange sorption in a coal briquette. Fuel Processing Technology, Vol. 106, Pages 95-101.
 • Dutka B., Kudasik M., Topolnicki J., Wierzbicki M., 2009: Komora do badań wpływu obciążeń mechanicznych na właściwości sorbentu. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 11, nr 1-4, s. 15-20.
 • Dutka B., Kudasik M., Topolnicki J., 2012: Pore pressure changes accompanying exchange sorption of CO2/CH4 in a coal briquette. Fuel Processing Technology, Vol. 100, Pages 30-34.
 • Dutka B., Kudasik M., 2012: Izotermy sorpcji gazu przy różnych obciążeniach okólnych węgla. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 14, nr 1-4, s. 25-31.
 • Dutka B., 2015: Laboratoryjne określenie zależności między ciśnieniem hydrostatycznym wywieranym na próbkę węgla, a wybranymi parametrami opisującymi sorpcję gazu. Przegląd Górniczy, Tom 71, nr 11, s. 2-7.
 • Fulton P.F., Parente C.A., Rogers B.A., Shah N., Reznik A.A., 1980: A laboratory investigation of enhanced recovery of methane from coal by carbon dioxide injection. SPE Unconventional Gas Recovery Symposium, Pittsburgh, Pennsylvania, Society of Petroleum Engineers, Pages 65-72.
 • Gray I., 1998: Reservoir Engineering in Coal Seams: Part 1The Physical Process of Gas Storage and Movement in Coal Seams. SPE Reservoir Engineering, Vol. 2, Issue 1, Pages 28-34.
 • Han F., Chen G., Liu Z., Yang J., 2017: Correlation of swelling and sorption properties of block coal sample. Fuel, Vol. 188, Pages 452-461.
 • Hile L.M., 2006: CO2 sorption by Pittsburgh-seam coal subjected to confining pressure. Master Thesis, The Pennsylvania State University.
 • Hol S., Peach C.J., Spiers C.J., 2011: Applied stress reduces the CO2 sorption capacity of coal. International Journal of Coal Geology, Vol. 85, Issue 1, Pages 128-142.
 • Hol S., Spiers C.J., 2012: Competition between adsorption-induced swelling and elastic compression of coal at CO2 pressures up to 100 MPa. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 60, Pages 1862-1882.
 • Jessen K., Tang G.-Q., Kovscek A.R., 2008: Laboratory and simulation investigation of enhanced coalbed methane recovery by gas injection. Transport in Porous Media, Vol. 73, Issue 2, Pages 141-159.
 • Jikich S.A., McLendon R., Seshadri K., Irdi G., Smith D.H., 2009: Carbon dioxide transport and sorption behaviour In confined coal for carbon sequestration. SPE Reservoir Evaluation and Engineering, Vol. 12, Issue 1, Pages 124-136.
 • Karacan C.O., 2007: Swelling-induced strains internal to a stressed coal associated with CO2 sorption. International Journal of Coal Geology, Vol. 72, 209-220.
 • Kawęcka J., 1988: Struktura porowata węgli kamiennych. Zeszyty Naukowe AGH, Chemia, t. 8, s. 69-87.
 • Kreiner K., Żyła M., 2006: Binarny charakter powierzchni węgla kamiennego. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 30, Zeszyt 2, 19-34.
 • Krooss B.M., van Bergen F., Gensterblum Y., Siemons N., Pagnier H.J.M., David P., 2002: High-pressure methane and carbon dioxide adsorption on dry and moisture-equilibrated Pennsylvanian coals. International Journal of Coal Geology, Vol. 51, Issue 2, Pages 69-92.
 • Larsen J.W., 2004: The effects of dissolved CO2 on coal structure and properties. International Journal of Coal Geology, Vol. 57, Pages 63-70.
 • Liang W., Zhao Y., Wu D., Dusseault M., 2011: Experiments on methane displacement by carbon dioxide in large coal specimens. Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 44, Issue 5, Pages 579-589.
 • Liu C.J., Wang G.X., Sang S.X., Rudolph V., 2010: Changes in pore structure of anthracite coal associated with CO2 sequestration process. Fuel, Vol. 89, Issue 10, Pages 2665-2672.
 • Liu J., Spiers C.J., Peach C.J., Vidal-Gilbert S., 2016: Effect of lithostatic stress on methane sorption by coal: Theory vs. experiment and implications for predicting in-situ coalbed methane content. International Journal of Coal Geology, Vol. 167, Pages 48-64.
 • Mahajan O.P., 1991: CO2 surface area of coals: the 25-years paradox. Carbon, Vol. 29, Pages 735-742.
 • Majewska Z., Ceglarska-Stefańska G., Majewski S., Ziętek J., 2009: Binary gas sorption/desorption experiments on a bituminous coal: Simultaneous measurements on sorption kinetics, volumetric strain and acoustic emission, International Journal of Coal Geology, Vol. 77, Issue 1-2, Pages 90-102.
 • Majewska Z., Majewski Z., Ziętek J., 2013: Swelling and acoustic emission behaviour of unconfined and confined coal turing sorption of CO2. International Journal of Coal Geology, Vol. 116-117, Pages 17-25.
 • Mastalerz M., Gluskoter H., Rupp J., 2004: Carbon dioxide and methane sorption in high volatile bituminous coals from Indians, USA. International Journal of Coal Geology, Vol. 60, Pages 43-55.
 • Mazumder S., Wolf K.-H.A.A., van Hemert P., Busch A., 2008: Laboratory Experiments on Environmental Friendly Means to Improve Coalbed Methane Production by Carbon Dioxide/Flue Gas Injection. Transport in Porous Media, Vol. 75, Issue 1, Pages 63-92.
 • Mazumder S., Wolf K.-H.A.A., 2008: Differential swelling and permeability change of coal in response to CO2 injection for ECBM. International Journal of Coal Geology, Vol. 74, Pages 123-138.
 • Pini R., Storti G., Mazzotti M., 2011: A model for enhanced coal bed methane recovery aimed at carbon dioxide storage. Adsorption, Vol. 17, Issue 5, Pages 889-900.
 • Pone J.D.N., Halleck P.M., Mathews J.P., 2010: 3D characterization of coal strains induced by compression, carbon dioxide sorption, and desorption at in-situ stress conditions. International Journal of Coal Geology, Vol. 82, Issues 3-4, Pages 262-268.
 • Pone J.D.N., Halleck P.M., Mathews J.P., 2009a: Sorption capacity and sorption kinetic measurements of CO2 and CH4 in confined and unconfined bituminous coal. Energy Fuel, Vol. 23, Pages 4688-4695.
 • Pone J.D.N., Hile M., Halleck P.M., Mathews J.P., 2009b: Three-dimensional carbon dioxide induced strain distribution within a confined bituminous coal. International Journal of Coal Geology, Vol. 77, Pages 103-108.
 • Reucroft P.J., Patel H., 1986: Gas-induced swelling in coal. Fuel, Vol. 65, Pages 816-820.
 • Reucroft P.J., Patel K.B., 1983: Surface area and swellability of coal. Fuel, Vol. 62, Pages 279-284.
 • Reucroft P.J., Sethuraman A.R., 1987: Effect of pressure on carbon dioxide induced coals swelling. Energy Fuels, Vol. 1, Pages 72-75.
 • Reznik A., Singh P., Foley W., 1982: Enhanced recovery of in situ methane by carbon dioxide injection: an experimental feasibility study. Chemical and Petroleum Engineering Department, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania.
 • Seto C.J., Jessen K., 2009: A. Multicomponent, Two-phase fl ow model for CO2 storage and enhanced coalbed-methane recovery. SPE Journal, Vol. 14, Issue 1, Pages 30-40.
 • Shi J.Q., Durucan S., 2003: A bidisperse pore diffusion model for methane displacement desorption in coal by CO2 injection. Fuel, Vol. 82, Isssue 10, Pages 1219-1229.
 • Shi J.Q., Mazumder S., Wolf K.H.A.A., 2008: Competitive methane desorption by supercritical CO2 injection in coal. Transport in porous media, Vol. 75, Pages 35-54.
 • Shi J.Q., Mazumder S., Wolf K.H.A.A., Durucan S., 2008: Competitive Methane Desorption by Supercritical CO2 Injection in Coal. Transport in Porous Media, Vol. 75, Issue 1, Pages 35-54.
 • Siriwardane H.J., Gondle R.K., Smith D.H., 2009: Shrinkage and swelling of coal induced by desorption and sorption of fluids: theoretical model and interpretation of field project. International Journal of Coal Geology, Vol. 77, Pages 90-102.
 • Topolnicki J., Kudasik M., Dutka B., 2013: Simplified model of the CO2/CH4 exchange sorption process. Fuel Processing Technology, Vol. 113, Pages 67-74.
 • Topolnicki J., Kudasik M., 2008: Aparatura pomiarowa do badań filtracji gazów przez brykiety węglowe w warunkach trójosiowego obciążenia. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 10, nr 1-4, s. 55-61.
 • Walker Jr. P.L., Verma S.K., Rivera-Utrilla J., Rashid Khan M., 1988: Direct measurement of expansion in coals and macerals induced by carbon dioxide and methanol. Fuel, Vol. 67, Pages 719-726.
 • Wang F.Y., Zhu Z.H., Massarotto P., Rudolph V., 2007: Mass transfer in coal seams for CO2 sequestration. AlChE Journal, Vol. 53, Issue 4, Pages 1028-1049.
 • Wang G.X., Wei X.R., Wang K., Massarotto P., Rudolph V., 2010: Sorption-induced swelling/shrinkage and permeability of coal under stressed adsorption/desorption conditions. International Journal of Coal Geology, Vol. 83, Issue 1, Pages 46-54.
 • Wolf K.H.A.A, Siemons N., Bruining J., 2004: Multiphase fl ow experiments in order to understand the behavior of (partly) saturated coals as a gas reservoir: examples. Geologica Belgica, Vol. 7, Issue 3-4, Pages 115-121.
 • Yang K., Lu X., Lin Y., Neimark A.V., 2011: Effects of CO2 adsorption on coal deformation during geological sequestration. Journal of Geophysical Research, Vol. 116, B08212.
 • Yu H., Jing R., Wang P., Chen L., Yang Y., 2014: Preferential adsorption behaviour of CH4 and CO2 on high-rank coal from Qinshui Basin, China. International Journal of Mining Science and Technology, Vol. 24, Issue 4, Pages 491-497.
 • Yu H., Yuan J., Guo W., Cheng J., Hu Q., 2008: A preliminary laboratory experiment on coalbed methane displacement with carbon dioxide injection. International Journal of Coal Geology, Vol. 73, Pages 156-166.
 • Zang J., Wang K., 2017: Gas sorption-induced coal swelling kinetics and its effects on coal permeability evolution: Model development and analysis. Fuel, Vol. 189, Pages 164-177.
 • Zarębska K., Ceglarska-Stefańska G., 2008: The change in effective stress associated with swelling during carbon dioxide sequestration on natural gas recovery. International Journal of Coal Geology, Vol. 74, Pages 167-174.
 • Zhang Y., Lebedev M., Sarmadivaleh M., Barifcani A., Rahman T., Iglauer S., 2016: Swelling effect on coal micro structure and associated permeability reduction. Fuel, Vol. 182, Pages 568-576.
 • Żyła M. (red), 2000: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Badawcze AGH, Kraków.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-510543e9-358b-4f41-b07a-5e98b02a6810
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.