Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-50dc8fb3-567c-44dc-ad5f-ec7d612af2fe

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Próba ilościowego opisu wpływu parametrów obróbki cieplnej na udarność stali narzędziowej 102Cr6

Autorzy Poprzeczka, A.  Lisica, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Attempt at quantitative description of the influence heat treatment parameters have on impact strength of 102Cr6 tool steel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Parametry obróbki cieplnej stali narzędziowej w istotny sposób wpływają na jej strukturę, która z kolei kształtuje właściwości mechaniczne i eksploatacyjne, takie jak np.: twardość, udarność i odporność na zużycie ścierne. Pomimo licznych opracowań na ten temat brak jest w literaturze fachowej ścisłych zależności pomiędzy parametrami obróbki cieplnej stali narzędziowej a jej odpowiednimi właściwościami. W niniejszej pracy przedstawiono próbę zbadania ilościowego wpływu parametrów obróbki cieplnej na udarność stali 102Cr6 stosowanej na narzędzia do pracy na zimno. Do badań i opracowania wyników zastosowano pełnoczynnikową macierz planowania doświadczeń 23i program komputerowy Statistica.
EN Heat treatment parameters of the tool steel significantly affect its structure which in turn shapes such mechanical and operating properties as: hardness, impact strength and wear resistance. In spite of numerous studies in this subject, specialist literature does refer to close dependencies between heat treatment parameters of tool steel and its adequate properties. This paper presents an attempt at quantitative analysis of the influence heat treatment parameters have on the impact strength of 102Cr6 steel used on cold work tools. The analysis and result handling were performed with the use of the 23full-factor experiment design matrix and Statistica software.
Słowa kluczowe
PL stal narzędziowa   obróbka cieplna   udarność  
EN tool steel   heat treatment   impact strenght  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 89--96
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Poprzeczka, A.
  • Uniwersytet Technologiczno –Humanistyczny w Radomiu
autor Lisica, A.
  • Uniwersytet Technologiczno –Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Gliwice-Warszawa 2002.
2. Staub F., Adamczyk J., Cieślak Ł., Gubała J., Maciejny A.: Metaloznawstwo. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1979.
3. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2003.
4. Malkiewicz T.: Metaloznawstwo stopów żelaza. PWN, Warszawa-Kraków 1978.
5. Żmihorski E.: Stale narzędziowe i obróbka cieplna narzędzi. WNT, Warszawa 1976.
6. Nalimow W. W., Czernowa N. A.: Statystyczne metody planowania doświadczeń ekstremalnych. WNT, Warszawa 1967.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-50dc8fb3-567c-44dc-ad5f-ec7d612af2fe
Identyfikatory