Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-50d38606-ad7c-459c-a432-bd4fab69b854

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Results from dealing with rock and gas outburst prevention in the Czech Republic

Autorzy Hudecek, V.  Zapletal, P.  Stonis, M.  Sojka, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Efekty działań mających na celu zapobieganie wybuchom skał i gazu, podejmowanych w Republice Czeskiej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the Czech Republic, the prevention of rock and gas outbursts is carried out in the course of driving mine workings in seams and in sandstone and conglomerate beds classified into a category with the highest degree of rock and gas outburst hazard. It is a case of active methods that aim at prevention of rock and gas outbursts by creating a protection zone in front of and in sides of mine workings being driven and passive methods that mitigate the effects of outbursts (Hudeček et al., 2009, 2010). In this article, authors present recommendations and proposals for changes in rock and gas outburst prevention. These proposed changes should reflect in increased efficiency in coping with this anomalous geomechanical events.
PL Działania w celu zapobiegania wybuchom skał i gazów w Republice czeskiej podejmowane są już na etapie drążenia wyrobisk w złożach oraz w piaskowcach oraz w pokładach zlepieńców sklasyfikowanych jako lokalizacje o najwyższym stopniu zagrożenia wybuchami skał i gazów. W tym przypadku mamy do dyspozycji metody aktywne, których celem jest zapobieżenie wybuchom skał i gazów poprzez stworzenie strefy ochronnej w części czołowej i bocznych częściach wyrobiska oraz metody bierne, mające na celu złagodzenie skutków wybuchu (Hudecek et al., 2009, 2010). W artykule autor rekomenduje i zaleca dokonanie pewnych zmian w systemie zapobiegania wybuchom skał i gazów. Proponowane zmiany skutkować powinny zwiększoną skutecznością działania w przypadku wystąpienia zjawisk geomechanicznych uznawanych za anomalie.
Słowa kluczowe
PL zapobieganie wybuchom   mieszanina skał i gazów   ciśnienie gazu   otwory  
EN outburst prevention   coal   gas mixture   gas pressure   boreholes  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, no. 3
Strony 779--787
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Hudecek, V.
  • VSB-Technical University of Ostrava, Department of Mechanics, 17. Listopadu 15, 70833 Ostrava, Czech Republic
autor Zapletal, P.
  • VSB-Technical University of Ostrava, Department of Mechanics, 17. Listopadu 15, 70833 Ostrava, Czech Republic
autor Stonis, M.
  • Green Gas DPB, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov, Czech Republic
autor Sojka, R.
  • Green Gas DPB, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov, Czech Republic
Bibliografia
Hudeček V. et al., 2009. Protection of Employees against the Effects of Rock and Gas Outbursts. Final report on Project VaV ČBÚ č. 57-07, Ostrava, p. 129.
Hudeček V., Urban P., Stavinoha J. 2010. Problems of Higher Gas Emission and Coal and Gas Outbursts in the CzechRepublic and Other Countries of the World. Journal of Mines, Metals and Fuels, Haryana India, p. 212-216, 236.
Hudeček V., Pintzker V., 2003. Solving the Problems of Outbursts of Coal and Gases in the Paskov Mine, Partial Enterprise,Staric Plant. Mine Planning and Mining Activity of the 21st Century 2003, p. 121-130, Ostrava.
Hudeček V., Stoniš M., 2010. Forecast and Prevention of Coal and Gas Outbursts in the Case of Application of a NewMining Method - Drilling of a Coal Pillar. Acta Montanistica Slovaca, Vol. 15, No. 2, 241-249.
Hudeček V., 2008. Analysis of Safety Precautions for Coal and Gas Outburst - Hazardous Strata. Journal of Mining Science, Vol. 44, No. 5, p. 42-50.
Chlebowski D., 2009. Analytical method for determination of displacement and stress in fault zone for evaluation ofrock and gas outburst hazard. Arch. Min. Sci., Vol. 54, No. 3, p. 543-562.
Marschalko M., Fuka M., Treslin L., 2008. Measurements by the method of precise inclinometry on locality affected bymining activity. Arch. Min. Sci., Vol. 53, No. 3, p. 397-414.
Prokop P., Zapletal P., Pegrimek I., 2011. Prognosis of residual coal gas capacity made by the “express” method, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 18, No. 2, p. 127.
Skoczylas N., 2012. Coal seam methane pressure as a parameter determining the level of the outburst risk - laboratoryand in situ research. Arch. Min. Sci., Vol. 57, No. 4, p. 861-869.
Wierzbicki M., 2013. The relationship between rock fracturing and methane inflow into the drainage holes on the basisof coal mine measurements, Arch. Min. Sci., Vol. 58, No. 1, p. 21-36.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-50d38606-ad7c-459c-a432-bd4fab69b854
Identyfikatory