Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-50479488-84a3-4032-b101-5eb704c7570b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przyrostowe technologie 3D w odbudowie kształtu zużytych eksploatacyjnie łopat turbin parowych

Autorzy Napadłek, W.  Chrzanowski, W.  Woźniak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Incremental 3D technologies in the reconstruction of steam turbine blades used exploitation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali stopowej X22CrMoV12-1 wytworzonych trzema metodami wielowarstwowego napawania proszkiem typu Stellit Co-6: metodą napawania laserowego, metodą napawania LENS (Laser Engineered Net Shaping) i metodą napawania plazmowego (PTA). Powierzchnie zewnętrzne napoin i przekroje poprzeczne próbek z wytworzonymi napoinami obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe, takie jak: topografia powierzchni, mikrostruktura i twardość. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwowym napawaniu nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie, w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charakterystyczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu względem powierzchni podłoża. Twardość napoin napawanych laserowo i techniką LENS mieściła się w zakresie od 450 do 570 HV0,1, a napawanych plazmowo w zakresie od 320 do 440 HV0,1.
EN The paper presents the results of X22CrMoV12-1 alloy steel samples, prepared by three methods of multilayer powder padding using Stellit Co-6 type powder: method of laser padding, LENS (Laser Engineered Net Shaping) method, method of plasma padding (PTA). Using the optical microscope, the outer surfaces of the deposit and the cross sections of the samples with the generated deposits were observed. Selected usable properties such as surface topography, microstructure, hardness and erosion resistance were studied. No cracks and discontinuities were observed during the cross-sectional area analysis of samples after multilayering padding, in the bonding zone of the substrate material with the deposit, in the deposit and in the substrate. Because of the experiments, regular, repetitive shapes with characteristic directional crystallization were obtained. A dendrite-shaped microstructure was obtained, with different growth directions relative to the surface of the substrate. Hardness of deposits, which was laser-padded and padded using LENS technique, include in the range of 450 to 570 HV0,1, whereas plasma welded, was in the range of 320 to 440 HV0,1.
Słowa kluczowe
PL napawanie metali   napoiny   PTA   technika LENS   turbiny parowe  
EN metals padding   PTA   LENS technique   steam turbine   pad welded layers  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1147--1151, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Napadłek, W.
  • Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Mechaniczny; 00-908 Warszawa; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, tel.: 261 837 357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
autor Chrzanowski, W.
autor Woźniak, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Mechaniczny; 00-908 Warszawa; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, tel.: 261 837 097, adam.wozniak@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Dobosiewicz J., Niektóre przyczyny uszkodzeń łopatek roboczych turbin parowych, Biuletyn nr 1/2003, czerwiec 2003, str. 395-400.
2. http://www.energetykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/skoda-power-dostarczy-turbozespol-parowy-dla-elektrocieplowni-stalowa-wola-58494-10. Ostatnia aktualizacja: 2012-10-05.
3. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F., Elektrownie, WNT, Warszawa 1995.
4. Michałowski S., Plutecki J., Energetyka wodna, WNT, Warszawa 1975.
5. Nikiel T., Turbiny parowe, PWN, Warszawa 1980.
6. Miller A., Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne, WSiP, Warszawa 1998.
7. Dobrzański L. A., Dobrzańska-Danikiewicz A. D.: Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich. Open Access Library, 2011, vol.5.
8. http://www.pl.trumpf.com/pl/.
9. Robert P. Mudge, Nicholas R. Wald, Laser Engineered Net Shaping Advances Additive Manufacturing and Repair; RPM & Associates, Inc., Rapid City, S. Dak, 2007.
10. Pilarczyk J., Pilarczyk J., Spawanie i napawanie elektryczne metali, Wyd. Śląsk, Katowice 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-50479488-84a3-4032-b101-5eb704c7570b
Identyfikatory