Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-50475172-ef31-45e5-a221-6645c251b9c9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Stateczność osuwiska drogowego przed i po zabezpieczeniu w świetle obliczeń numerycznych

Autorzy Pilecka, E.  Moskal, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Stability of the road embankment before and after securing it
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem niestateczności nasypu drogowego zlokalizowanego w miejscowości Bochnia przy ul. Wiśnickiej. Dla osuwiska, na którym przedmiotowa droga się znajduje została wykonana analiza stateczności. Zaproponowano autorskie rozwiązanie zabezpieczania, dla którego wykonano obliczenia numeryczne.
EN In the paper the problem of unstability of the road embankment located in Bochnia,, ul. Wiśnicka is discussed. For the analyzed landslide, where the road is located, a slope stability analysis was carried out. The authors proposed an original technical solution of the problem, for which they used a numerical model and carried out numerical calculations showing an increase in the stability of the slope.
Słowa kluczowe
PL osuwisko drogowe   stateczność osuwiska   zabezpieczenie  
EN road landslide   slope stability   security  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 381--385, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., mapy, rys., tab.
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
autor Moskal, M.
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
Bibliografia
1. Bulanda J., Bulanda J., Gawron P., Kawa B., Czudec G., Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia osuwisk w miejscowości Bochnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinku od km 2+160 do km 2+230 gm. Bochnia, pow. bocheński, woj. małopolskie, Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech, Rzeszów 2012. http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp 15 marca 2017].
2. Kłosiński B., Leśniewski Ł., O wymaganiach dotyczących stateczności zboczy i skarp, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Materiały Konferencyjne, Nr 8 (Zeszyt 144), Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Wydawnictwo PiT, Kraków 2009.
3. Laskowicz I., Warmuz B., Marciniec P., Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Bochnia, pow. Bocheński, woj. małopolskie.
4. Pilecka E., Białek M., Manterys T., The influence of geotechnical conditions on the instability of road embankments and methods of protecting them, Technical Transactions. Civil Engineering 3- B/2016.
5. Pilecka E., Białek M., Manterys T., Wyniki próbnych przejazdów auta ciężarowego na sztucznej nierówności usytuowanej na odcinku osuwiskowym drogi krajowej nr 75, Autobusy 6/2016, str. 389- 393.
6. Pilecka E., Szwarkowski D., Diagnostyka nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i numerycznego modelowania, Autobusy 12/2016, str. 382-386.
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).
8. Ukleja J., Geotechniczne aspekty stabilizacji obszarów zagrożonych osuwiskami, Oficyna Wydawnicza, Opole 2013.
9. Wójcik A., Karta dokumentacyjna osuwiska nr 12-16-002, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, 2011.
10. Wrana B., Pietrzak N., Slope stability estimation of the Kościuszko Mound in Cracov, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 37 No. 2, 2015, p. 93-101.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-50475172-ef31-45e5-a221-6645c251b9c9
Identyfikatory