Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-503ef535-d910-43cd-b298-4059645a5147

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Zastosowanie syntetycznego analcymu do usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych

Autorzy Makosz, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Applications of synthetic analcime for reduction of heavy metals in water solutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono wyniki badań dotyczące możliwości sorpcji metali ciężkich – Pb i Ni na syntetycznym analcymie, uzyskanym na bazie popio-łów lotnych. Analcym uzyskany w wyniku syntezy metodą hydrotermiczną z aktywacją alkaliczną. Sorpcję prowadzono w roztworze o stężeniu 4,70 mgPb/dm3 i 4,60 mgNi/dm3, w objętości 50 ml; środowisku dynamicznym (mieszanie analcymu w roztworze), czasie: 0,5 h, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, i 24 h; temperaturze pokojowej; przy ciśnieniu atmosferycznym. Stężenia metalu w roztworze oznaczono metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z pla-zmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP- AES). Sorpcja zarówno ołowiu, jak i niklu na syntetycznym analcymie, była bardzo wysoka i niezależnie od czasu, w którym prowadzono badania. Usuwanie ołowiu z roztworu wy-nosiło powyżej 98%, zaś niklu powyżej 97%. Syntetyczny analcym może być stosowany do obniżenia stężeń takich metali ciężkich jak ołów i nikiel. Efektywność procesu sorpcji niklu i ołowiu na analcymie jest wyższa w porównaniu z sorpcją tych związków na syntetycznym zeolicie typu NaP1.
EN The paper presents the possibility of sorption of heavy metals – Pb and Ni on synthetic analcime, obtained on the basis of fly ash. The analcime was synthesized by hydrothermal method with alkaline activation. The sorption was carried out in solution with concentration 4,70 mgPb/dm3 and 4,60 mgNi/dm3, volume of a solution of 50 ml in dynamic environment (mixing suspension of the product of hydrothermal synthesis in solution), time: 0.5 h, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, and 24 h; room temperature; at atmospheric pressure. The concentration of metal in the solution was determined using atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-AES). Sorption for both Pb and Ni synthetic analcime at different sorption time was very high, and regardless of the time of the study, the reduction of Pb from the solution was higher than 98%, and the reduction of Ni above 97%.
Słowa kluczowe
PL analcym   NaP1   metale ciężkie   sorpcja   roztwory wodne  
EN analcime   NaP1   heavy metals   sorption   water solutions  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 158 (38)
Strony 59--65
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Makosz, E.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
1. ADAMCZYK, Z.; GRUCHOCIAK, E., LOSKA; NOWIŃSKA, K.; 2011. Sorpcja metali ciężkich na syntetycznym zeolicie typu NaP1, Górnictwo i Geologia, Tom 6, z.3.
2. ALLOWAY, B. J.; AYRES, D. C.; 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska, Wyd. PWN, Warszawa.
3. KABATA-PENDIAS, A.; PENDIAS H.; 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. PWN, Warszawa.
4. KLEVAY, L.M.; 1987. Metals as nutritional factors, w: Brown S.S., Kodama Y. (red.), Toxicology of metals. Clinical and experimental research, Wyd. Ellis Horwood Ltd, Chichester.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2014 poz. 1800.
6. SEŃCZUK, W.; 1999. Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
7. WITCZAK, S.; KANIA, J.; KMIECIK, E.; 2013. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod i oznaczania, Copyright by Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-503ef535-d910-43cd-b298-4059645a5147
Identyfikatory