Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5013cf96-917b-4d57-8768-6a64e009259c

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Drgania i hałas na stanowiskach pracy w środkach komunikacji miejskiej - badania dozymetryczne

Autorzy Koton, J.  Majewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of noise and vibration exposure at workplaces in city transportation using noise and vibration dose meters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Z doniesień literaturowych, zwłaszcza ostatniego dziesięciolecia, wynika, że skojarzone działanie na organizm człowieka dwóch lub więcej szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy potęguje niekorzystne skutki działania każdego z nich występującego oddzielnie. Do stanowisk pracy, na których występują łącznie różne czynniki środowiska, należą niewątpliwie stanowiska obsługi wszelkiego rodzaju pojazdów, w tym pojazdów komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań jednoczesnej ekspozycji kierowców na drgania i hałas w autobusach miejskich, tramwajach i w metrze. Uzyskane wyniki porównano z wartościami kryterialnymi ustalonymi dla tych czynników ze względu na ochronę zdrowia w przepisach krajowych i w dyrektywach Unii Europejskiej.
EN Drivers of city transportation are exposed to noise and vibration, among others, which may affect health, comfort and perception. In order to evaluate occupational exposure and to assess the risk arising from those two agents, measurements were carried out in Warsaw city buses, trams and metro. Daily exposure to noise and vibration was measured simultaneously, throughout the working day, using noise and vibration dose meters. The results of the measurements as well as a comparison of work conditions in specific kinds of city transportation are presented and discussed in this paper. Moreover, the obtained daily exposure to noise and vibration is compared with the requirements of Polish law and the safety requirements of Directive 2002/44/EC (vibration) and Directive 2003/10/EC (noise).
Słowa kluczowe
PL hałas   hałas na stanowisku pracy   hałas komunikacyjny  
EN noise   traffic noise  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2004
Tom nr 7/8
Strony 12--15
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Koton, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
autor Majewski, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] Koton J., Kowalski P., Lipowczan A., Rabsztyn T. Jedno- i trójwymiarowa dozymetryczna ocena narażenia na stanowisku pracy – metodyka i oprzyrządowanie. W: Materiały z XXXI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice Szczyrk, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 2003, s. 87-97
[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833
[3] Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents ((vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). OJ, L 177, 6.7.2002, p. 0013 - 0020
[4] Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the mini- mum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). OJ, L 42, 15.2.2003 p. 0038 - 0044
[5] ISO 2361 – 1:1997 Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 1: General requirements
[6] BS 6841:1987 Measurement and evaluation of human exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5013cf96-917b-4d57-8768-6a64e009259c
Identyfikatory