Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4f7bf0f5-4385-4ca0-8ccf-493176f46758

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Jakość jako wyznacznik atrakcyjności usług turystycznych

Autorzy Gajewska, P.  Kurowska-Pysz, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Quality as a determinant of the attractiveness of tourist services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki światowej, jednak, podobnie jak cała ludzka cywilizacja ulega istotnym przeobrażeniom. Zmienność sytuacji na rynku turystycznym w połączeniu z konkurencją, jaka na nim panuje powodują, iż przedsiębiorstwo turystyczne zmuszone jest nie tyle do obserwacji procesów i tendencji rynkowych, co do poszukiwania nowych rozwiązań w sferze organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Kluczowym elementem, który w dzisiejszych czasach pozwala poprawić konkurencyjność produktów turystycznych jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług. Umiejętne zarządzanie przez jakość zagwarantuje nabywców zaoferowanego produktu oraz zaspokoi w pełni ich potrzeby. Jedyną miarą jakości produktu turystycznego jest stopień spełnienia oczekiwań klientów. Przedsiębiorstwo potrafiące zawsze osiągać pozytywną ocenę świadczonych usług, skutecznie konkuruje za pomocą jakości.
EN According to the changing situation in the tourism market, to the competition and the globalization, the tourist enterprises are forced to search for new solutions concerning organization and service. Contemporary tourist business is characterized by making innovating; a tourist enterprise is forced to overtaking operation in order to attract clients. If a tourist business is to perform efficient functions and to attract clients, it has to increase this service quality. The major factor of quality is clietns’ satisfaction and meeting their requirement.
Słowa kluczowe
PL rozwój turystyki   marketing usług   jakość usług  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gajewska, P.
autor Kurowska-Pysz, J.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
1) Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa, 2007.
2) Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, 2000.
3) Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1998.
4) Gołembski G. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa, 2007.
5) Kachniewska M., Kultura jakości: jak odnieść sukces w turystyce, „Wiadomości Turystyczne”, Wydawnictwo Eurosystem, Warszawa, 2002.
6) Kachniewska M., Zarządzanie jakością usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2002.
7) Kolman R., Tkaczyk T., Jakość usług, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
8) Kornak A.S. (red.)., Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa, 1999.
9) Krupa J. (red.)., Soliński T. (red.)., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2004.
10) Nowakowska A., Przydział M. (red.)., Turystyka w badaniach naukowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2006.
11) Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa, 2008.
12) Panasiuk A. (red.), Jakość usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007.
13) Sala J., Marketing w gastronomi, PWE, Warszawa, 2004.
14) Seweryn R., Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty naukowe, Prace z zakresu konsumpcji, nr 697, 2005.
15) Tkaczyk T., Zarządzanie jakościowe w organizacjach usługowych, „Przegląd Organizacji”, nr 11, 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4f7bf0f5-4385-4ca0-8ccf-493176f46758
Identyfikatory