Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4f60597b-710c-4525-be45-06c1929c92b9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Model oceny procesu użytkowania systemu dystrybucji wody

Autorzy Trębicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The model of water distribution system estimations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tematem artykułu jest ocena użytkowania systemu dystrybucji wody poprzez wybrane parametry eksploatacyjne sieci wodociągowej w warunkach zmniejszającego się zapotrzebowania na wodę, szczególnie w małych jednostkach osadniczych. Jako obiekt badań wybrano sieć wodociągową gminy Choroszcz. Modelowaniem objęte zostały następujące parametry: ciśnienie w charakterystycznych punktach systemów dystrybucji oraz prędkość i wielkości przepływów wody w przewodach. Do modelowania wykorzystano: dane o produkcji i zużyciu wody wybranego wodociągu, diagnostykę stanu istniejącego, analizę wydajności sieci pod kątem zmian związanych z dystrybucją wody analizę stanów wyjątkowych (awarie, wydatki pożarowe).
EN The subject of article the opinion of use across chosen parameters the system of distribution of water the exploational water-supply system in conditions of getting smaller demand on water , particu larly in small colonial individuals. The water-supply system of commune as object of investigations was chosen the Choroszcz. Modelling following parameters were hugged: the pressure in characteristic points of systems of distribution as well as the speed and the size of flows of water in lines. It was modelling it use: was the data about production and the waste of water of chosen water-pipe, diagnostics of state existing, connected with distribution of water the analysis of efficiency of system under angle of changes the analysis of exceptional states (the breakdowns, fire expenses).
Słowa kluczowe
PL zużycie wody   system dystrybucji wody   system wodociągowy gminy Choroszcz  
EN water consumption   water distribution system   Choroszcz water-supply system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 703--711
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Trębicka, A.
Bibliografia
1. Boulos P. F. et al., Comprehensive Water Distribution Systems Analysis Handbook for Engineers and Planners. MWH Soft, Inc. Pasadena, CA., 2004.
2. Denczew S., Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacynych. Arkady Warszawa 2003.
3. Dunn A. J., Frodsham D. A., Kilroy R. V., Predicting the risk to permit compliance of new sewage treatment works. Water Science Technology 1998, Vol. 38, No. 3, pp.7–14.
3. Knapik K., Dynamiczne modele w badaniach sieci wodociągowych. Monografia 279, Kraków, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2000.
4. Materiały z danymi dotyczącymi produkcji, sprzedaży w sieci wodociągowej gminy Choroszcz. Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy.
5. Projekt Architektoniczno - Budowlany Rozbudowy Stacja Uzdatniania Wody „Choroszcz”.
6. Rossman L. A., EPANET 2 Users Manual, Cincinnati. U.S. Environmental Protection Agency, 2000.
7. Rossman L. A., Boulos P. F., Numerical methods for modeling water quality in distribution systems a comparison. Journal of Water Resources Planning and Management , 122(2), p. 137-146, 1996.
8. Siwoń Z., Kalibracja symulacyjnych modeli przepływów w miejskich systemach dystrybucji wody. I Ogólnopol. Konf. N-T Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska” Koszalin-Łazy, 2004.
9. Walski T., Chase D. V., Sawic D. A., Water distribution modeling. Haestad Press, Waterbury, CT, USA, 2001.
10. Wang, Yu, Siu-Kui Au., Spatial distribution of water supply reliability and critical links of water supply to crucial water consumers under an earthquake. Reliability Engineering & System Safety 94.2 p. 534-541, 2009.
11. www.region.e-podlasie.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4f60597b-710c-4525-be45-06c1929c92b9
Identyfikatory