Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4e9ce0d4-dbd2-4752-96da-fdf953794e6c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ czynników ruchowo-drogowych na przepustowość drogi dwupasowej dwukierunkowej : doświadczenia zagraniczne

Autorzy Gondek, S.  Ostrowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of traffic-road factors on two-way two-lane highway capacity : foreign experience
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona jest najczęściej stosowana na świecie metoda do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, tj. najnowsza wersja amerykańskiej metody Highway Capacity Manual – HCM-6. W wielu krajach świata nieposiadających własnej metody jest ona wykorzystywana do analiz sieci drogowej, pomimo że bazuje na wynikach badań empirycznych i symulacyjnych typowych dla ruchu w USA. W literaturze spotyka się opis badań adaptacyjnych do warunków lokalnych, z których wybrane również zaprezentowano w referacie. Dotyczą one korekty współczynników stosowanych w metodzie oraz badań wpływu czynników drogowo-ruchowych na warunki ruchu panujące na drodze. W Polsce, w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych), konsorcjum pracowników kilku uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdańska) opracowuje nową metodę oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych.
EN The article discusses the most commonly used method for estimating traffic performance and capacity of two-way twolane highway ie. the last version of the US Highway Capacity Manual – HCM-6. In many countries of the world without their own method, designers used to this method for analyzing the road network capacity, despite the fact that it was based on the results of empirical and simulation research typical for US vehicles and behaviors. The selected descriptions about others foreign research were also presented in the paper. They concern the adjustment of the coefficients used in the method and the study of the influence of roadtraffic factors on traffic performance. In Poland, a consortium of several universities (Cracow, Warsaw and Gdansk University of Technology) is developing a new method of estimating traffic performance and capacity of two-way twolane highway.
Słowa kluczowe
PL droga dwupasowa dwukierunkowa   przepustowość   drogi zamiejskie   metoda HCM  
EN two-lane single road   traffic capacity   rural roads   HCM methods  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1715--1724, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Gondek, S.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sgondek@pk.edu.pl
autor Ostrowski, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, k.ostrowski.fm@interia.pl
Bibliografia
1. Ronisz R. Orczykowska Z., Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. Warszawa: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów „TRANSPROJEKT", 1991.
2. Gondek S., Ostrowski K., Metoda obliczania przepustowości dróg dwupasowych dwukierunkowych – stan obecny. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 12/2017.
3. Gondek S., Model symulacyjny zwężenia drogi dwupasowej dwukierunkowej. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 12., s. 1747-1756.
4. Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, 6th Edition – A Guide for Multimodal Mobility Analysis, Washington: Transportation Research Board of the National Academies, 2016.
5. Transportation Research Board, Highway Capacity Manual 2010, vol. 1. Washington: Transportation Research Board of the National Academies, 2010.
6. Ghods A., Saccomanno F., Assessing HCM Level-of-service measures for Two-lane Highways using Micro-simulation, 2015, p. 19.
7. Chandra U, Kumar S., Effect of Lane Width on Capacity under Mixed Traffic Conditions in India, J. Transp. Eng., vol. 129, no. 2, pp. 155-160, 2003.
8. Abd El-Wahed I., T. and Hashim, Influence of Highway Geometry on Performance and Capacity Loss at Rural Two-Lane Highways in Egypt, Minoufiya University, Egypt, 2011.
9. Radwan l., Said D., and Shalkamy A., The Influence of Twolane Two-way Highways Geometric Features on Capacity and Capacity Loss, in Transportation Research Board 94rd Annual Meeting, 2015.
10. Chandra P.K., Sikdar S., Factors Affecting PCU in Mixed Traffic on Urban Roads, Road Transportation Res. Aust. Road Res. Board, vol. 9, no. 3, pp. 40-50, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4e9ce0d4-dbd2-4752-96da-fdf953794e6c
Identyfikatory