Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4e56ffb6-b363-4152-82c7-62fa0ba98b3d

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty wdrożenia usług ITS na drodze szybkiego ruchu

Autorzy Kołodziejska, A.  Krzykowska, K.  Siergiejczyk, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Selected aspects of the implementation of ITS services on an expressway
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to jedna z metod poprawy systemu transportowego w kraju. Umożliwia między innymi zwiększenie przepustowości ulic, a także poziomu bezpieczeństwa podróżowania bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Opracowany został projekt zastosowania poszczególnych rozwiązań z zakresu ITS na odcinku drogi szybkiego ruchu. Skupiono się na 3 rozwiązaniach, a mianowicie na koordynacji sygnalizacji świetlnej na ciągu, informowaniu podróżnych za pomocą tablic zmiennej treści, a także odcinkowym pomiarze prędkości. Dodatkowo przedstawione zostały szacunkowe koszty elementów niezbędnych do funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań. Zrealizowanie przedstawionej koncepcji ma szansę przynieść wiele korzyści w zakresie zarządzania przepływem pojazdów pomiędzy Warszawą, a portem lotniczym Warszawa - Modlin.
EN Implementation of Intelligent Transportation Systems (ITS) is one of the methods of improving transportation system in a country. It allows, among other things, increase in road capacities and also increase in safety of travelling without changing the existing infrastructure. A project of an specific ITS solutions application on the section of the expressway was elaborated. Three solutions were focused on, namely traffic light coordination, informing the travelers by utilization of Variable Message Signs and section speed control. Additionally, estimated costs of elements necessary for functioning of the proposed solutions were presented. Realization of the proposed conception may bring many benefits to the management of traffic flow between Warsaw and the airport Warsaw - Modlin.
Słowa kluczowe
PL transport   Inteligentne Systemy Transportowe   ITS  
EN transport   Intelligent Transport Systems   ITS  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2016
Tom z. 113
Strony 229--240
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kołodziejska, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Krzykowska, K.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Siergiejczyk, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Architecture FRAME, European ITS Framework Architecture. U.K. 2011
2. Chojnacki B., Kowalewski M., Pękalski A.: Znaczenie krajowej architektury ITS. W: Inteligentne Systemy Transportowe i sterowanie ruchem w transporcie. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej (red. Mirosław Siergiejczyk). Warszawa 2013.
3. Chowdhury M.A., Sadek A.: Fundamentals of Intelligent Transportation Systems Planning. Artech House ITS Library. Boston, London 2003
4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
5. GDDKiA, ITS Polska: Inteligentne Systemy Transportowe. Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej. Specyfikacja Techniczna nr 1. Lipiec 2012.
6. Kawalec P., Sobieszuk-Durka S.: Metody i algorytmy obszarowego sterowania ruchem drogowym. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2011.
7. Klein L.A.: Sensor Technologies and date requirements if ITS. Artech Hause, ITS Library, 2001
8. Kornalewski L., Szczepaniak Z., Mitas A.: Warunki techniczne. Znaki drogowe o zmiennej treści. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 2011.
9. Siergiejczyk M.: Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, Nr 67, Warszawa 2009
10. Telematyka transportu drogowego. Praca zbiorowa (red. Gabriel Nowacki). Instytut Transportu Samochodowego. Warszawa 2008.
Uwagi
PL Publikacja w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4e56ffb6-b363-4152-82c7-62fa0ba98b3d
Identyfikatory