Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4e4c4b3f-337a-4232-a5c8-97044510516e

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Sposób dostosowania obudowy ścianowej do warunków obciążeń dynamicznych

Autorzy Szurgacz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Adaptation of the powered roof support to dynamic loads
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przypadek przystosowania zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, wprowadzonej na rynek wyłącznie według zharmonizowanych polskich norm. Obudowa została przeniesiona z KWK Murcki-Staszic Ruch ,,Boże Dary” (warunki niezagrożenia wstrząsami górotworu) do ściany nr 2 w pokładzie 506K w KWK Wujek Ruch Śląsk (warunki silnego zagrożenia wstrząsami górotworu). Opisana została procedura, według której dokonano niezbędnych uzupełnień wyposażenia zmechanizowanej obudowy Glinik-12/23-POz, celem spełnienia wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP.
EN This paper presents a case study of a powered roof support adapted to mining tremors hazard and launched on the market only on the basis of harmonised Polish standards. The powered roof support described herein, was moved from Murcki- Staszic Ruch Boże Dary Mine (no mining tremors hazard) to a longwall in seam no. 506K in Wujek Ruch Mine (high mining tremors hazard). The paper includes a description of a procedure used to conduct necessary equipment adjustments to the Glinik-12/23-POz powered roof support in order to meet the requirements of the Regulation of the Minister of Economy on Safety and Hygiene of Work.
Słowa kluczowe
PL obudowa zmechanizowana   stojak hydrauliczny   układ sterowania   badanie dynamiczne  
EN powered roof support   hydraulic leg   control system   dynamic test  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2016
Tom T. 72, nr 7
Strony 57--62
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., fot., wykr.
Twórcy
autor Szurgacz, D.
  • Katowicki Holding Węglowy KWK „Wujek ” w Katowicach
Bibliografia
1. Biliński A., Kostyk T., Prusek S.: Zasady doboru obudowy zmechanizowanej dla wyrobisk ścianowych. „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 1997, nr 3.
2. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn – obowiązuje od 29 czerwca 2006 r., transpozycja do prawa krajowego najpóźniej do 29 czerwca 2008 r.
3. Instrukcja użytkowania DTR obudowy Glinik-12/23-POz.
4. Pytlik A.: Stanowiskowe badania przepustowości zaworów bezpieczeństwa stojaków obudowy zmechanizowanej przy impulsowym wzroście ciśnienia stymulującego tąpnięcie. „Przegląd Górniczy” 2013, nr 7.
5. Norma PN-EN 1804-1+A1:2012 – Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudów zmechanizowanych, Część 1: Zestawy obudów i wymagania ogólne. Norma PN-EN 1804-2+A1:2012 – Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudów zmechanizowanych, Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze. Norma PN-EN 1804-3+A1:2012 – Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudów zmechanizowanych, Część 3: Hydrauliczne systemy sterowania.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych § 440 ust. 2 (Dz.U.124, poz.863, 2006), w brzmieniu: „Obudowa zmechanizowana przeznaczona do pracy w ścianach prowadzonych w rejonach występowania wstrząsów górotworu jest przystosowana poprzez upodatnienie do przejmowania obciążeń dynamicznych”.
7. Sprawozdanie GIG Wrzesień 2014: Przeprowadzenie badań układu hydraulicznego obudowy zmechanizowanej Glinik-12/23-POz dla KWK „WUJEK” Ruch „Śląsk”. Praca GIG o symbolu 572 33104-182 [niepublikowana].
8. Stoiński K.: Obudowy górnicze w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Główny Instytut Górnictwa. Katowice 2000.
9. Stoiński K.: Praktyczne aspekty upodatnienia obudowy zmechanizowanej. „Napęd i Sterowanie” 2008, nr 7/8.
10. Szurgacz D.: Zjawiska dynamiczne w obudowie zmechanizowanej spowodowane wstrząsami górotworu. „Wiadomości Górnicze” 2011, nr 10.
11. Szweda S.: Identyfikacja parametrów charakteryzujących obciążenie sekcji obudowy zmechanizowanej spowodowane dynamicznym oddziaływaniemgórotworu. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2004, nr 1648.
12. Walentek A. i inni.: Określenie możliwości stosowania, warunków współpracy różnych typów obudowy zmechanizowanej z uwzględnieniem upodatnienia sekcji dla prognozowanej energii wstrząsów w ścianach przewidzianych do eksploatacji w roku 2014 w KWK WUJEK. Etap I: Określenie możliwości stosowania, warunków współpracy różnych typów obudowy zmechanizowanej w ścianie 2 w pokładzie 506K w KWK WUJEK. Praca GIG o symbolu 581 48323-152 [niepublikowana].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4e4c4b3f-337a-4232-a5c8-97044510516e
Identyfikatory