Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4e23cb90-e523-49b5-a9f9-79d2007ce8db

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Badanie struktury krajowego parku samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych według marek i wieku. Stan na koniec 2008 roku

Autorzy Balke, I.  Balke, M. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN Investigating structure of the domestic fleet of trucks and semi-trailer tractors according to the makes and age. State at the end of 2008
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prezentowane wyniki badania liczebności i struktury parku samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, według marek i wieku stanowią kontynuację badań prowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Badaniem objęto krajowy park pojazdów ciężarowych zarejestrowanych po raz pierwszy w 2008 r. oraz stan rejestracji na koniec 2008 r. Cykliczność badań daje możliwość uzyskiwania wartościowego materiału dokumentującego zachodzące procesy i obserwowane tendencje, a przez to pełnego obrazu rynku samochodowego w Polsce.
EN The results of investigating numbers and structure of the trucks and semi-trailer tractors fleet, according to the makes and age represent continuation of the studies conducted at the Motor Transport Institute since the beginning of the 90-th last century. The studies covered domestic fleet of the freight carrying vehicles registered for the first time in 2008 and final figures by the end of 2008. Periodicity of the studies allows to obtain valuable material documenting processes taking place as well as tendencies observed, and thus a complete picture of the car market in Poland.
Słowa kluczowe
PL samochód ciężarowy   ciągnik siodłowy   marka  
EN truck   semi-trailer tractor   brand  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2011
Tom z. 1
Strony 43--62
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Balke, I.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Balke, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w Polsce z uwzględnieniem marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów według stanu na koniec 2008 roku, Praca ITS 6904/ZBE, Warszawa 2010.
[2] Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w 2007 r. i analiza zmian w strukturze marek i wieku samochodów zarejestrowanych w Polsce w latach 2005-2007, Praca ITS 6803/ZBE, Warszawa 2009.
[3] Centralna Ewidencja Pojazdów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
[4] Centralny Katalog ITS Marek i Typów Pojazdów.
[5] EU Energy and transport in figures, Statistical Pocketbook 2010, European Commission
[6] http://en.wikipedia.org
[7] http://pl.wikipedia.org
[8] http://www.mf.gov.pl
[9] Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, Dz. U. Nr 137 z 2007 r., poz. 968.
[10] Transport - Wyniki Działalności (za lata 1995-2009), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
[11] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908, z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4e23cb90-e523-49b5-a9f9-79d2007ce8db
Identyfikatory