PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Production planning in a mining enterprise – selected problems and solutions

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie górniczym – wybrane problemy i rozwiązania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Planning in a mining enterprise is a complex and multifaceted action. For this reason, it is necessary to provide its proper organisation and adjust it to the specific conditions of conducting underground mining extraction. The prepared plans must make up a cohesive internal system, unambiguously determining the manner, range and safety requirements of the conducted extraction. In the most general manner, the various types of plans developed by organisational units of mining enterprises can be divided based on the timeframe, type, scope and object of planning. These are strategic plans, tactical plans and subject-based plans. The aim of the article is to present the issue of production planning in a mining enterprise and for the preparation of such a plan, first and foremost, information about, among other things, applicable legal regulations, market conditions and the specificity of a mining enterprise are necessary. Underground extraction of black coal deposits must be conducted while respecting the rules of sustainable development which satisfies current needs, without compromising the ability to satisfy the needs of future generations. Due to the specific nature of mining production, manifested, among other things, by such features as the diversity of conditions for conducting the activity, resulting from the changing geological-mining conditions of the deposit, low flexibility of the production process, associated with the impossibility to conduct alternative production and a very long-lasting investment process, planning the course and magnitude of production in a mining enterprise must proceed with the highest possible diligence. One should take into account a wide range of presented environmental, organisational and technical conditions, deciding about the safety and correctness of the course of the assumed production activities. However, in order to make them economically feasible and produce satisfying results in that regard, it is also necessary to analyse them carefully with respect to financial outcomes.
PL
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest działaniem złożonym i wieloaspektowym. Z tego powodu konieczne jest jego właściwe zorganizowanie i dostosowanie do specyficznych warunków prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej. Sporządzone plany muszą tworzyć spójny układ wewnętrzny, jednoznacznie określający sposób, zakres i wymogi bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji. Różnego rodzaju plany, opracowywane przez komórki organizacyjne przedsiębiorstw górniczych, najogólniej można podzielić ze względu na okres, rodzaj, zakres i przedmiot planowania. Zalicza się do nich plany strategiczne, plany taktyczne oraz plany podmiotowe. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia planowania produkcji w przedsiębiorstwie górniczym i dla opracowania takiego planu niezbędne są przede wszystkim informacje dotyczące między innymi obowiązujących przepisów prawnych, uwarunkowań rynkowych oraz specyfiki przedsiębiorstwa górniczego. Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego musi być prowadzona z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, który zaspokaja obecne potrzeby, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Ze względu na specyfikę produkcji górniczej, przejawiającej się w wielu aspektach, począwszy od zróżnicowanych warunków prowadzenia działalności, poprzez małą elastyczność produkcji, kończąc na długotrwałym procesie inwestycyjnym planowanie przebiegu i wielkości produkcji w przedsiębiorstwie górniczym, musi być prowadzone z jak najwyższą starannością. Pod uwagę powinien być brany cały szereg przedstawionych uwarunkowań środowiskowych, organizacyjnych oraz technicznych, decydujących o bezpieczeństwie i prawidłowości przebiegu założonych działań produkcyjnych. Jednak, aby były one sensowne ekonomicznie i przynosiły zadawalające efekty w tym względzie, konieczne jest także ich staranne przeanalizowanie pod względem skutków finansowych.
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, pbak@agh.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Bąk, P. 2008. Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry (Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie sektora górniczego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 24, iss. 3/3, pp. 11–17 (in Polish).
 • [2] Bąk, P. 2012. Planowanie produkcji górniczej w aspekcie zdolności produkcyjnej kopalni. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko No. 4. Katowice (in Polish).
 • [3] Dubiński et al. 2017 – Dubiński, J., Prusek, S. and Turek, M. 2017. Key tasks of science in improving effectiveness of hard coal production nn Poland (Kluczowe zadania nauki w zakresie poprawy efektywności wydobycia węgla kamiennego w Polsce). Archives of Mining Sciences No 62, pp. 597–610.
 • [4] Jonek-Kowalska, I. 2015. Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin: What has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspective? Resources Policy Vol. 44, pp. 135–149.
 • [5] Kabiesz, J. 2002. Charakterystyka skojarzonych zagrożeń górniczych w aspekcie ich oceny oraz doboru metod prewencji. Katowice: Wyd. GIG (in Polish).
 • [6] Kowalski, A. 2008. Prognosing of continuous surface deformations and their survey verification. Prace Naukowe GiG. Górnictwo i Środowisko. Wydanie Specjalne nr 6.
 • [7] Prusek, S. 2008. Metody prognozowania deformacji chodników przyścianowych w strefach wpływu eksploatacji z zawałem stropu. Prace Naukowe GIG nr 874. Katowice (in Polish).
 • [8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz.U. 2002.139.1169. z późn. zm. (in Polish).
 • [9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.01.2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dz.U. 2015, poz. 1702 (in Polish).
 • [10] Turek, M. 2010. Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Katowice: Wyd. GIG (in Polish).
 • [11] Turek, M. 2013. System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Warszawa: Wyd. Difin SA (in Polish).
 • [12] Turek, M. and Michalak, A. 2009. Assessment of structure and dynamics changes of costs in mining enterprise (Ocena dynamiki i struktury zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym). Przegląd Górniczy No. 9 (in Polish).
 • [13] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2016 poz. 1131 (in Polish).
 • [14] Wodarski et al. 2017 – Wodarski, K., Bijańska, J. and Gumiński, A. 2017. The method of validity evaluation of hard coal excavation in residual seam parts. Archives of Mining Sciences Vol. 62, Issue 4. pp. 657–687.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4e088944-5872-4729-9763-8cea8f704bb5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.