Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4df8bb5f-bd9c-4039-b992-276b230c36cb

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Optymalizacja czasowo-kosztowa w harmonogramowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych

Autorzy Podolski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Optimization when scheduling large object building initiatives
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono model optymalizacyjny przedsięwzięcia, które jest realizowane w systemie pracy potokowej i polega na wykonaniu wielu obiektów budowlanych. Wykonawca przedsięwzięcia może korzystać z zasobów własnych lub zewnętrznych (podwykonawców). Dodatkowymi parametrami rozważanymi w modelu, oprócz czasów trwania robót, są koszty pracy podwykonawców. W związku z dużą liczbą rozwiązań dopuszczalnych problemu do rozwiązania zadań optymalizacji dyskretnej, zastosowano algorytm poszukiwania z zakazami (tabu search) stosowany w teorii szeregowania zadań. Zaprezentowany model zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN The work presents a model of optimization of building initiative, which is being realized as a pipeline workflow, and the aim of that initiative is to create multiple buildings. The contractor may use his own resources or resources of the external sub-contractors. Besides that, additional parameters which are being considered by the model, besides the time of the work, include the costs of subcontracting. Due to a large number of the solutions which may be used to solve the tasks of discrete optimization, a search algorithm with prohibitions (taboo search) has been used. This algorithm is used in the theory of ordering the tasks. The presented model has been illustrated with a calculation example.
Słowa kluczowe
PL inwestycja budowlana   projekt wieloobiektowy   harmonogramowanie   optymalizacja czasowa   optymalizacja kosztowa   model optymalizacyjny  
EN building investment   multi-object project   scheduling   time optimization   cost optimization   optimization model  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2015
Tom R. 86, nr 2
Strony 48--53
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab.
Twórcy
autor Podolski, M.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Dyżewski A., Technologia i organizacja budowy. Część II: Organizacja i planowanie budowy, Arkady, Warszawa 1971
[2] Harris R.B., Ioannou P.G., Scheduling projects with repeating activities. Journal of Construction Engineering and Management, 1998, 124 (4), 269-278
[3] Hejducki Z., Rogalska M., Time couplings methods. Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, 2011
[4] Lumdsen P.: The line of balance method. Pergamon Press, London, 1968
[5] Marcinkowski R., Metody rozdziału zasobów realizatora w działalności inżynieryjno-budowlanej, Warszawa, WAT, 2002
[6] Nowicki E., Smutnicki C., The flow shop with parallel machines: A tabu search approach. European Journal of Operational Research, 1998, 106, 226-253
[7] Podolski M., Analiza nowych zastosowań teorii szeregowania zadań w organizacji robót budowlanych. Praca doktorska, Raporty Inst. Bud. PWroc. 2008, Ser. PRE nr 5/08 (http://www.dbc.wroc.pl/Content/2515/Podolski_Analiza_PhD.pdf)
[8] Podolski M., Zarządzanie zasobami w harmonogramowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem teorii szeregowania zadań. Przegląd Budowlany, 2014, nr 4, s. 42-47
[9] Smutnicki C., Algorytmy szeregowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4df8bb5f-bd9c-4039-b992-276b230c36cb
Identyfikatory