Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4dd38aa0-400e-4ed9-8ab9-42c0f08f3c7f

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Uwarunkowania stosowania krigingu zwyczajnego do sporządzania map izoliniowych

Autorzy Kokesz, Z. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Constraints on ordinary kriging application for contour maps construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania stosowania geostatystycznej procedury interpolacyjnej, krigingu zwyczajnego, przy sporządzaniu map izoliniowych. Wskazano, że skuteczność stosowania krigingu zwyczajnego do interpolacji i konstrukcji map izoliniowych zależy od wiarygodności semiwariogramów przyjmowanych do obliczeń. Scharakteryzowano ważniejsze czynniki decydujące o reprezentatywności semiwariogramów – liczebność obserwacji i sposób ich rozmieszczenia. Wyprowadzone wnioski dotyczą metodyki badania struktury zmienności złóż i wykorzystania wyników tych badań przy sporządzaniu map izoliniowych.
EN The paper focuses on the constraints on application of geostatistical interpolation procedure – ordinary kriging for contour maps construction. It has been emphasized that effectiveness of the kriging application for interpolation and contour maps construction depends on the reliability of semivariograms used for calculation. The crucial factors, including the number and spacing of data, affecting the representativeness of semivariograms have been characterized. The conclusions deal with the rules of modelling of variability of deposits and its usage in contour mapping.
Słowa kluczowe
PL mapy izoliniowe   kriging zwyczajny   złoża kopalin   geostatystyka  
EN contour maps   ordinary kriging   mineral deposits   geostatistics  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2010
Tom nr 439 (2)
Strony 403--408
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr.
Twórcy
autor Kokesz, Z.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza, 30-059 Kraków, kokesz@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] ARMSTRONG M., 1984 — Common problems seen in variograms. Math. Geol., 16, 3: 305–313.
[2] CLARK I., 1986 — The art of cross validation in geostatistical application. Proceedings, 19th APCOM Symposium, Penn State.
[3] CRESSIE N., HAWKINS D.H., 1980 — Robust estimators of the variogram. Math. Geol., 12, 2: 115–126.
[4] GALLI A., MEUNIER G., 1987 — Study of a gas reservoir using the external drift method. W: Geostatistical case studies (red. G. Matheron, M. Amstrong): 105–118. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
[5] ISAAKS E.H., SRIVASTAVA R.M., 1988 — Spatial continuity measures for probabilistic and deterministic geostatistics. Math. Geol., 20, 4: 313–341.
[6] JOURNEL A.G., HUIJBREGTS Ch.J., 1978 — Mining geostatistics. Academie Press, London.
[7] KOKESZ Z., KOTOWSKI M., MUCHA J., 2002 — Wykorzystanie badań geofizycznych i metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złoża kopaliny skaleniowej. Górn. Odkrywk., 2/3: 42–47.
[8] MOINARD L., 1987 — Application of kriging to the mapping of a reef from wireline logs and seismic data: case history. W: Geostatistical case studies (red. G. Matheron, M. Amstrong): 93–104. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
[9] MUCHA J., 2002 — Struktura zmienności zawartości Zn i Pb w śląsko-krakowskich złożach rud Zn–Pb. Stud. Rozpr. Monografie, IGSMiE PAN, Kraków, 108.
[10] NAMYSŁOWSKA-WILCZYŃSKA B., 2006 — Geostatystyka. Teoria i zastosowanie. Wyd. PWroc., Wrocław.
Uwagi
PL Artykuł w Część 6, Nowoczesne metody badań i dokumentowania złóż
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4dd38aa0-400e-4ed9-8ab9-42c0f08f3c7f
Identyfikatory